Kergeim viis broneerida lennujaamatransfeere
Esileht Otsing Sihtpunkt Minu broneering abi
Hetkel oleme   
Esileht - Kasutustingimused

kasutustingimused


Äritingimused

 1. ETTEVÕTTE KOHTA
  • VIAJES ALAMEDA, S.A. tegutseb nime Shuttle Direct all broneeringute vahendajana käesoleval veebilehel transporditeenuste broneerimisel. Täieliku info meie ettevõtte ja meiega ühenduse võtmise kohta leiate jaotisest J.
  • Broneeringu tegemisega kinnitate, et olete lugenud ja aktsepteerite käesolevaid äritingimusi ja meie veebilehel esitatud informatsiooni ning olete õigus- ja teovõimeline ja seaduse järgi volitatud enda ja kõigi oma reisiseltskonna liikmete nimel neid äritingimusi heaks kiitma. See tähendab, et te kohustute kõik maksed õigeaegselt tegema, meid vajalikest muudatustest ja tühistamistest teavitama, kinnitused vastu võtma ja oma reisiseltskonda teavitatuna hoidma.
 2. LEPING
  • Shuttle Direct tegutseb transporditeenuste pakkuja (edaspidi „Teenusepakkuja“) broneeringute vahendajana. Käesolevad äritingimused loovad aluse, mille põhjal me teile oma veebilehel esitatud transporditeenuseid broneerime.
  • Meie vahendatav teenus ei ole meiepoolne müügipakkumine, vaid me anname teile võimaluse teha Teenusepakkujale avaldus tema teenuste kasutamiseks. Meie võtame selle avalduse Teenusepakkuja nimel vastu või lükkame selle tagasi. Kui me avalduse vastu võtame, sõlmite te lepingu Teenusepakkujaga. Kui teete broneeringu, loetakse seda teiepoolseks nõustumiseks Teenusepakkuja lepingutingimustega ja te kohustute neid järgima. Palun lugege Teenusepakkuja tingimused hoolikalt läbi, kuna need sisaldavad tähtsat informatsiooni teie broneeringu kohta. Soovi korral saate meilt nende tingimuste koopiaid küsida.
  • Te sõlmite lepingu Teenusepakkujaga ning Teenusepakkuja nimi ja kontaktandmed on kirjas vautšeril, mille teile saadame (vt punkti C(3)). Teie broneeringule kohaldatakse Teenusepakkuja tingimusi. Meie roll piirdub teie ja Teenusepakkuja vahelise lepingu vahendamisega. Vahendajana ei vastuta meie Teenusepakkuja poolt pakutavate teenuste osutamise eest.
  • Mitte ükski meie veebilehel pakutavatest transporditeenustest ei ole „pakett“, nagu see on määratletud Euroopa Nõukogu direktiivis reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta (1990. aastast) või mis tahes muudes seadustes, millega broneeringu tegemise riigis seda Euroopa Nõukogu direktiivi kohalikesse seadustesse rakendatakse. Juhime teie tähelepanu sellele, et isegi kui teete korraga rohkem kui ühe broneeringu, moodustab iga broneering eraldi lepingu teie ja Teenusepakkuja vahel.
 3. VEEBILEHEL BRONEERINGU TEGEMINE
  • Meie veebilehel on saadaval valik transporditeenuseid, mida on kirjeldatud ka punktis K(1). Kui täidate teenuse broneerimise avalduse, teete sellega pakkumise transporditeenuse ostmiseks veebilehe kaudu. Selleks peate esitama ja kinnitama teatud andmed, mille me Teenusepakkujale edastame. Andmete kinnitamisel kontrollige palun, kas kõik nimed, kuupäevad ja kellaajad on õiged, ning teavitage meid mis tahes vigadest viivitamatult. Kui esitate andmed makse tegemisel kasutatava kaardi kohta, kinnitate sellega, et teil on õigus seda kaarti kasutada ja me tohime teenuste maksumuse teie kaardilt kohe debiteerida.
  • Kui oleme teie teenuse broneerimise avalduse kätte saanud ja makse on laekunud, teavitame teid e-posti teel ning Teenusepakkuja nimel makse laekumisest. See e-kiri kinnitab lihtsalt, et oleme Teenusepakkuja nimel makse kätte saanud ja tegeleme teie teenuse broneerimise avaldusega. See ei ole broneeringu kinnitus. Siduv leping teie ja Teenusepakkuja vahel hakkab kehtima siis, kui saadame teile e-posti teel teie broneeringu kinnituse. Lepingu kuupäevaks on e-posti teel saadetud kinnitusel olev kuupäev.
  • E-posti teel saadetav broneeringu kinnitus sisaldab teie vautšeri linki. Vautšeril on kirjas selle Teenusepakkuja nimi ja kontaktandmed, kellega te lepingu sõlmisite. Broneeritud teenuse kasutamiseks peate vautšeri välja printima, allkirjastama ja Teenusepakkujale esitama. Kui te ei esita vautšerit, ei pruugita teile teenust osutada. Soovitame teil reisile kaasa võtta ka vautšeri koopiad, teenuse broneerimise avalduse ja e-posti teel saadetud kinnituse, et teil oleks võimalik neid vajadusel esitada.
  • Kogu meiepoolse suhtluse eelduseks on kirjade kättesaamise kinnitamine. Kui te ei teavita meid e-kirja kättesaamisest, aga meie andmetel olete selle kätte saanud, loetakse kättesaamiskinnitus siiski teie poolt saadetuks.
  • Kontrollige vautšeril olevad andmed üle kohe, kui selle kätte saate. Palun teavitage meid mis tahes vigadest viivitamatult, kuna hiljem ei pruugi muudatuste tegemine enam võimalik olla. Teenusepakkuja broneeringute vahendajana edastame teie teenuse broneerimise avalduse Teenusepakkujale ja me ei vastuta vautšeril olla võivate vigade eest, v.a juhul, kui need vead on meie tehtud. Te peate meid mis tahes vigadest teavitama vähemalt 48 tundi enne reisi algust. Palun lugege meie reegleid muudatuste ja tühistamiste kohta jaotistest E ja F.
  • Teie broneerimisandmed, mille oma teenuse broneerimise avaldusega meile esitate, edastame me ainult Teenusepakkujale, kellega teil on leping, või teistele isikutele, kes on teile teenuse osutamiseks vajalikud. Seega võidakse teie andmed edastada ametivõimudele, nagu näiteks tolli- või migratsiooniamet, kui seda nõuavad ametivõimud või seadus. See kehtib igasuguse tundliku teabe kohta, mille meile esitate, nagu näiteks andmed erivajaduste või toitumise ja usuga seotud nõudmiste kohta. Teatud informatsioon võidakse edastada ka turvafirmadele ja krediidiinfoasutustele.
  • Kui reisite väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, ei pruugi andmekaitsealane kontroll olla nii range kui selle riigi seaduste järgi, kus te broneeringu tegite. Kui me ei saa ülalnimetatud informatsiooni asjassepuutuvatele Teenusepakkujatele edastada, toimugu reis Euroopa Majanduspiirkonnas või mujal, ei saa me ka teie teenuse broneerimise avaldust menetleda. Broneeringu tegemisega annate oma nõusoleku sellise informatsiooni edastamiseks asjassepuutuvatele isikutele. Täielik teave meie andmekaitsepoliitika kohta on toodud jaotises S.
 4. MAKSMINE
  • Kui teie eest esitab teenuse broneerimise avalduse reisikorraldaja või kolmas isik, teeb ta seda teie agendina. Kui esitate teenuse broneerimise avalduse, nõutakse teilt ettemaksu või täissumma tasumist. Kui peate tasuma ainult ettemaksu, tuleb ülejäänud summa tasuda kuurorti saabumisel Teenusepakkujale. Kui Teenusepakkuja lükkab teie teenuse broneerimise avalduse tagasi, teavitame teid sellest e-posti teel ja tagastame teile kõik makstud summad täies ulatuses, kasutades sama makseviisi, mida teie meile makse tegemisel kasutasite.
 5. MUUDATUSED
  • Taotlus broneeringus muudatuste tegemiseks tuleb meile saata kirjalikult ja see ei jõustu enne, kui oleme taotluse kätte saanud ja teile e-posti teel selle kohta kinnituse saatnud, et Teenusepakkuja saab muudatuse ellu viia. Muudatusi saate teha veebilehel sektsiooni „Minu Broneering“ all või kirjalikult faksi või e-posti teel vähemalt 48 tundi enne reisi algust. Meie kontaktandmed leiate jaotisest J. Kõikide muudatuste puhul peate meile eelnevalt mõistlikku teenustasu maksma.
  • Kui soovite muudatusi teha transfeeri algus- ja lõpp-punkti osas, lennuandmetes, reisijate arvus või vanuses ning sellega kaasnevad lisatasud (näiteks kui teie reisiseltskonda lisandub inimesi või lennuaeg muutub), peate lisanduva summa tasuma muudatuse tegemise ajal. Sellisel juhul ei küsita teilt teenustasu.
  • Kui Teenusepakkuja ei küsi teie poolt soovitud muudatuse eest raha (näiteks lennunumbri muutmise korral), ei pea te lisatasu maksma – seda tingimusel, et palute muudatuse teha vähemalt 48 tundi enne reisi algust.
  • Kui muudatus vähendab reisi maksumust, pakutakse teile raha tagastamist, millele kohaldub mõistlik teenustasu – seda tingimusel, et muudatused tehakse vähemalt 48 tundi enne reisi algust.
  • Muudatusi transfeeri alguspunkti jõudmise ajas, kui muudatuse põhjuseks on teie lennu hilinemine või varasem saabumine või viivitused turvakontrollis ja pagasi kättesaamisel, ei loeta muudatusteks broneeringus – seda tingimusel, et jõuate kohale kuni 60 minutit enne/pärast planeeritud aega.
  • Mis tahes muudatustele, mis tehakse reisi algusele eelneva 48 tunni sees, kohaldatakse mõistlikku teenustasu.
 6. TÜHISTAMINE
  • Taotlus broneeringu tühistamiseks tuleb meile saata kirjalikult ja see ei jõustu enne, kui oleme selle Teenusepakkuja nimel kätte saanud. Broneeringut saate tühistada veebilehel sektsiooni „Minu Broneering“ all või kirjalikult faksi või e-posti teel. Meie kontaktandmed leiate jaotisest J.
  • Kui tegite broneeringu üheotsareisiks või tagasireisiks, võib Teenusepakkuja teile pileti maksumusest kasutamata osa tagastada – seda tingimusel, et vastate allpool toodud tingimustele ja tühistate reisi vähemalt 48 tundi enne selle algust.
  • Raha tagastatakse ainult siis, kui tühistate oma broneeringu täielikult või osaliselt vähemalt 48 tundi enne piletil näidatud lahkumisaega. Kui te ei saa seda teha tervislikel põhjustel, võidakse raha teile siiski tagastada, kui esitate tõendi selle kohta, et te ei ole võimeline reisima (nt arstitõendi).
  • Kui reisimiseks broneeritud teenus hilineb või jääb ära või istekohti ei ole piisavalt ja te otsustate seetõttu mõistlikel kaalutlustel mitte reisida, võidakse teile raha tagasi maksta, kui te oma vautšeri meile tagastate. Kui olete edasi-tagasi reisil juba sihtkohta sõitnud, tagastatakse teile raha üheotsa- ja tagasireisipileti maksumuse vahe ulatuses.
  • Kui teenus ei vasta teie ootustele või soovite raha tagasi saada mis tahes muul põhjusel, vaadake palun jaotist O.
 7. RATASTOOLID JA MUUD LIIKUMISVAHENDID
  • Kui kavatsete reisile kaasa võtta ratastooli või muu liikumisvahendi, peate meid sellest teavitama teenuse broneerimise avalduse esitamisel. Palun täpsustage, kas liikumisvahend on kokkupandav, manuaalne või sisaldab akut ja/või mootorit, et saaksime teile reisiks sobivaimat teenust pakkuda.
 8. KINDLUSTUS
  • Paljud Teenusepakkujad nõuavad nende teenuste broneerimisel reisikindlustuse tegemist. Soovitame teil tungivalt kindlustusleping sõlmida, et saaksite ennast ja oma reisiseltskonda kaitsta järgmiste kulude eest: reisi tühistamisega kaasnevad kulud; abi kulud (sh kodumaale tagasisaatmine) ootamatu haiguse või Teenusepakkuja rahaliste raskuste korral; pagasi ja raha kaotus ja muud kulud. Kui oleme teile kindlustuspoliisi väljastanud, kontrollige see palun hoolikalt üle, veendumaks, et kõik andmed on õiged ja olete kõik vajaliku informatsiooni esitanud (nt juba enne reisi eksisteerivad haigusseisundid). Kui te ei esita kõiki vajalikke materjale ja andmeid, mõjutab see teie kindlustust ja võib selle kehtetuks muuta.
 9. MEIE VASTUTUS
  • Teenusleping sõlmitakse teie ja Teenusepakkuja vahel, mitte meiega. Vahendajana ei vastuta me broneeritud teenuse osutamise eest. Meie vastutus hõlmab järgmist: oma veebilehel broneerimiseks saadaval olevate teenuste kohta informatsiooni andmine; teenuse broneerimise avalduse tegemiseks vajaliku tehnoloogia pakkumine; meie veebilehe kaudu saadetud teenuse broneerimise avaldusel esitatud andmete edastamine Teenusepakkujale; teie teavitamine mis tahes muudatustest, mille Teenusepakkuja on teie broneeringus teinud; teie soovitud muudatuste ja tühistamiste edastamine Teenusepakkujale. Me ei vastuta kahjude eest, mille on põhjustanud teie teenuse broneerimise avalduse väär menetlemine Teenusepakkuja poolt, teie enda tehtud vead teenuse broneerimise avalduse täitmisel või teenuse broneerimise avaldusel mittetäielike ja ebatäpsete andmete esitamine.
  • Me ei vastuta teenust puudutava informatsiooni eest, mille teile heas usus edastame. Informatsioon teenuste, transpordiviisi, reisi kestuse, transfeeri algus- ja lõppaja ning vahemaade kohta on ligikaudne ning mõeldud ainult teavituslikuks eesmärgiks. Shuttle Direct ei saa lubada, et teenust osutatakse täpselt veebilehel esitatud andmete kohaselt.
  • Shuttle Direct ei kinnita kindlate transporditeenuste vastavust teie vajadustele ning ei vastuta selle eest, millise teenuse te valite. Juhul kui me osutume mis tahes alusel teie ees vastutavaks, piirdub meie maksimaalne vastutus teie broneeringu kahekordse maksumusega (või proportsionaalse osaga maksumusest, kui see kõiki broneeringu alla kuuluvaid reisijad ei mõjutanud).
  • Mis tahes hüvitisnõuded surma või kehavigastuste eest, mis tulenevad teenuse kasutamisest, tuleb esitada Teenusepakkujale ja need peavad olema vastavuses selle riigi seaduste ja jurisdiktsiooniga, kus teenust osutati. Teenusepakkuja nimi ja kontaktandmed on toodud teie vautšeril.
  • Veebilehel võib aeg-ajalt vigu esineda ja me anname endast kõik, et need võimalikult kiiresti parandada, kui oleme neist teada saanud. Kui veebilehel on näidatud valesid hindu ja soodustusi, jätame endale õiguse leping Teenusepakkuja nimel tühistada ja raha teile täies ulatuses tagastada.
  • Me ei vastuta mis tahes lisateenuste eest, mille võite otse oma Teenusepakkujalt broneerida.
  • Me ei garanteeri selle veebilehe sisu täpsust ega seda, et sellel ei esine viiruseid või muud pahavara, veebilutikaid või muud kahjulikku.
 10. KONTAKTANDMED
  • Kogu suhtlus meie ja teie vahel toimub e-posti teel; seega soovitame teil tungivalt enne reisi algust oma e-kirju lugeda, kuna kogu informatsioon teie lepinguga seotud muudatuste või tühistamiste kohta edastatakse sellele e-posti aadressile, mille te teenuse broneerimise avaldusel esitasite. Lisaks võime teile e-posti teel saata muud informatsiooni, mis võib teile kasulikuks osutuda.
  • Teie kohustus on esitada meile oma kehtiv e-posti aadress ja mobiiltelefoni number ning teavitada meid muutustest oma kontaktandmetes. On väga oluline, et esitaksite meile oma mobiiltelefoni numbri, millelt teid reisi ajal kätte saaksime, kui meil peaks tekkima pakiline vajadus teiega teie broneeringu osas ühendust võtta.
  • Meie postiaadress on järgmine: klienditeenindus, Vía Emilio Ortuño, 15, 03501 Benidorm, Alicante, Hispaania; telefoninumber: (+34) 966830101; faks: (+34) 965856551, e-post: customer.care@viajesalameda.com; veebilehed: www.shuttledirect.com ja www.viajesalameda.com
 11. TRANSPORDITEENUSED
  • Shuttle Direct saab broneerida järgmisi transporditeenuseid:

   Privaatne transport koos juhiga:
   Seda transporditeenust pakutakse kliendile ja tema reisiseltskonnale vastavalt kliendi individuaalsetele aja ja marsruudiga seotud nõudmistele. Klient ja tema reisiseltskond ei reisi koos teiste inimestega.
   Jagatud ehk grupitransport::
   Seda transporditeenust pakutakse eelnevalt broneeringu teinud klientidele sõidukitega, mille marsruudid ja väljumisajad on paindlikud. Klient ja tema reisiseltskond reisivad sõidukis, mida nad jagavad teiste klientidega ja mis on Teenusepakkujale kõige mugavam variant.
   Ühistransport:
   See transporditeenus on mõeldud kasutamiseks üldsusele ning ühissõidukid liiguvad kindlal marsruudil ja kindla ajakava järgi. Klient ja tema reisiseltskond reisivad sõidukis koos teiste klientide ja kohalikega.
   Autorent ilma juhita:
   Selle teenuse raames pakutakse teile lühemaks ajaks ilma juhita rendiautot.

  • Teie Teenusepakkuja annab endast kõik, et jõuda transfeeri alguspunkti vautšeril täpsustatud kellaajal, kuid seda ei saa alati garanteerida.
  • Kui tellite privaatse transpordi lennujaamast sihtkohta, ootab juht kuni 60 minutit alates teie vautšeril märgitud lennu saabumise ajast. Juhi ooteaeg mis tahes teises pealevõtukohas piirdub 20 minutiga alates teie vautšeril märgitud kellaajast.
  • Teie kohustus on kontrollida oma vautšerilt või edasistest e-kirjadest transporditeenuse kuupäeva ja kellaaega ning transfeeri alguspunkti asukohta. Te peate tagama selle, et saabute lennujaama vähemalt 10 minutit enne lennule registreerimise algust (mitte lõppemist) ja mitte mingil juhul hiljem kui kaks tundi enne lennu plaanilist väljumisaega.
  • Teenusepakkuja jätab endale täieliku õiguse ise teie sihtkohta viiv marsruut valida ning see ei pruugi tingimata olla kõige otsesem marsruut ega hõlmata maksustatud teid.
  • Juhime teie tähelepanu sellele, et enamik Teenusepakkujaid ei maksa mingit kompensatsiooni hilinemise, tühistamise või teenusest ilmajäämise eest, kui selle põhjuseks olid ettenägematud asjaolud või sündmused, mida Teenusepakkuja ei oleks saanud ära hoida, sealhulgas ja ilma piiranguteta marsruudi peal kolmandate isikutega juhtunud õnnetused, politseireidid, terrori- või vandalismiaktid, äärmuslikud ilmaolud või streigid.
  • Transport toimub teie vautšeril märgitud lahkumis- ja saabumispunktide vahel. Teie kohustus on esitada täielik ja täpne aadress, mis sisaldab tänava nime ja maja numbrit. Privaatse transpordi puhul viib sõiduk teid majutusasutusele võimalikult lähedale ja võtab teid ka majutusasutusele võimalikult lähedalt peale, võttes arvesse sõiduki füüsilisi omadusi ja ligipääsu esitatud aadressil asuvale kohale. Teiste reisijatega ühise transpordi puhul viiakse teid teie majutuskohta või teie majutuskohale lähimasse peatumiskohta. Ühistranspordi puhul peatuvad ühissõidukid bussipeatustes, bussijaamades jne.
  • Juhul kui ligipääs tavapärast marsruuti mööda on ilmaolude tõttu või muul sarnasel põhjusel suletud ja te soovite, et teid transporditaks teie sihtkohta pikema marsruudi kaudu, peate katma kõik sellega seoses lisanduda võivad kulud.
  • Kõik sõidukid on kindlustatud vastavalt kohalikele seadustele.
  • Teenuse broneerimise avalduse esitamisel peate meile teada andma, kas broneering hõlmab ka alaealisi. Te olete kohustatud kasutama sõidukites olevaid turvatoole, kuid soovitame teil oma lastele turvatoolid ise kaasa võtta, kuna erinevates riikides kehtivad erinevad standardid.
  • Kui te ei teavita meid sellest, et teie reisiseltskonda kuulub ka alaealisi, sõltub teie transporditeenus sobivate turvatoolide saadavusest sõidukis. Juhul kui saadaval ei ole ühtki turvatooli, ei tagastata teile teenuse eest raha ja me ei vastuta teie ees transporditeenuse osutamise eest.
  • Mõned Teenusepakkujad soovivad, et kinnitaksite oma reisi telefoni teel. Telefoninumber on toodud teie vautšeril. Kui te ei kinnita oma reisi, ei osutata teile teenust ja teile ei maksta ka raha tagasi.
  • Teie vautšeril on toodud ka hädaabinumber, millele saate helistada ööpäevaringselt.
  • Transporditeenuse osutamiseks kasutatava sõiduki kategooria ei ole garanteeritud ja Teenusepakkujal on täielik õigus sõidukit vahetada ilma teie ees vastutust kandmata. Mõnikord on sõiduki vahetamine vajalik, kui see teeb võimalikuks teenuse osutamise tingimustes, kus see muidu võimalik ei oleks.
  • Juhul kui olete tellinud transporditeenuse lennujaamast sihtkohta, kehtivad lennu hilinemise, ümbersuunamise ja ärajäämise korral järgmised reeglid:

   Lennu hilinemine:
   Privaatne transport koos juhiga:
   Lennu hilinemisega kuni 3 tunni ulatuses algsest saabumisajast on arvestatud. Kui lend hilineb rohkem kui 3 tundi, peate Teenusepakkujaga ühendust võtma ja paluma, et sõiduk teid ootaks. Enne transporditeenuse kasutamist tuleb maksta lisatasu. Kui te seda ei tee, ei osutata teile teenust.
   Jagatud ehk grupitransport::
   Teile pakutakse transporti järgmise saadaval oleva jagatud sõidukiga.
   Ühistransport:
   Teile pakutakse transporti järgmise saadaval oleva plaanilise ühissõidukiga.
   Lennu ümbersuunamine:
   Lennufirma transpordib teid plaanitud lennujaama ja transpordile kehtivad ülaltoodud reeglid hilinemise kohta.
   Lennu tühistamise, lennukist maha jäämise ja ühendusreisist maha jäämise osas lugege palun meie tühistamisreegleid, mis on toodud jaotises F.

  • Kui olete tellinud privaatse transpordi koos juhiga ja te ei jõua transfeeri alguspunkti 20 minuti jooksul alates vautšeril märgitud kellaajast, üritab Teenusepakkuja teiega ühendust võtta, helistades teie antud mobiiltelefoni numbrile. Kui teiega ei ole võimalik rääkida puuduva või kehva ühenduse või leviprobleemide tõttu, kui kõne suunatakse kõnepostkasti või te ei vasta kõnele, ei osutata teile teenust. Teenusepakkuja ei ole kohustatud teile teenust osutama ja teile ei tagastata raha.
 12. PAGAS
  • Kogu pagas peab olema nõuetekohaselt märgistatud pagasi omaniku nime ja sihtkoha aadressiga.
  • Iga reisija võib kaasa võtta ühe pagasiühiku kaaluga kuni 20 kg (suurim lubatud kombineeritud suurus 158 cm) ja käsipagasi kaaluga kuni 5 kg (suurimad lubatud mõõtmed 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • Kogu lisapagas tuleb teenust broneerides deklareerida. Te olete kohustatud katma kõik lisakulud, sh tasuma täiendavate sõidukite kasutamise eest, kui see on vajalik deklareerimata lisapagasi transportimiseks. Teenusepakkuja jätab endale õiguse lisapagasi transportimisest keelduda.
  • Teie pagasis ei tohi olla keelatud esemeid, sh ohtlikke materjale; loomi, keda ei ole registreeritud vastavalt punktile 8; tulirelvi; riknevaid või kergestipurunevaid asju.
  • Me ei soovita teil pagasis transportida kergestipurunevaid või väärtuslikke esemeid, nagu näiteks ehted, raha, väärismetallid, hõbeesemed, tšekid või muud turukõlblikud väärtpaberid, dokumendid, passid ja muud isikut tõendavad dokumendid, näidised jne.
  • Oma pagasi eest vastutate te ise ja seda transporditakse teie riisikol. Ei meie ega Teenusepakkuja ei vastuta pagasi kaotsimineku või kahjustuste eest. Me soovitame teil pagasi kaotsiminekust või kahjustumisest tuleneva kahju katmiseks sõlmida sobiv reisikindlustusleping.
  • Sõidukisse jäetud pagas saadetakse aadressile, mille esitasite teenuse broneerimise avaldusel, ja sellest tuleneda võivad lisakulud peate kandma teie.
  • Kui soovite lemmikloomi transportida, peate meid sellest teenuse broneerimise avaldusel teavitama. Lemmikloomade transport toimub teie enda riisikol. Lemmikloomad peavad reisima puuris, mis vastab IATA lennureisialastele nõuetele. Lemmikloomad võivad reisi ajal väga närviliseks muutuda ja te peate rakendama kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Te kohustute hüvitama meile mis tahes nõuded, kulud või nõudmised, mille põhjuseks on teie lemmikloom.
 13. TEIE VASTUTUS
  • Piiriületuseks vajalike dokumentide kaasaskandmise eest vastutate ainult teie ise. Ei meie ega Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes kahjude eest, mille on põhjustanud selliste dokumentide mahajätmine või nende riikide, kuhu te siseneda soovisite, tolli-, politsei-, maksu- või haldusreeglite eiramine. Vautšer ei ole piisav dokument sissesõiduviisa saamiseks.
  • Te kohustute meile hüvitama kõik ettemaksud, trahvid ja muud maksed, mille oleme pidanud ametiasutustele tasuma põhjusel, et teie ei ole järginud seaduseid, määruseid jne või muid reisimisega seotud nõudeid, mis kehtivad riikides, kuhu kavatsete siseneda või kust kavatsete lahkuda või läbi sõita. Sellisel juhul on meil õigus kinni pidada teile kuuluvat raha, kuni olete nõutava summa täies ulatuses tasunud.
 14. ÕIGUS TEENUSE PAKKUMISEST KEELDUDA
  • Teenusepakkujal, transpordivahendi juhil või meie esindajal on õigus keelduda transportimast isikut, kes võib olla alkoholi või narkootiliste ainete mõju all ja/või kelle käitumine võib olla ohtlik transpordivahendi juhile, teistele reisijatele või teile. Sellisel juhul raha ei tagastata ja Teenusepakkuja ei pea teile ega teie reisiseltskonna liikmetele teenust osutama ega teid alternatiivsete reisikorralduste tegemisel abistama.
  • Sõidukites ei tohi alkoholi ega narkootilisi aineid tarbida. Samuti on sõidukites keelatud suitsetamine.
 15. KAEBUSED
  • Kuna teenusleping on sõlmitud teie ja Teenusepakkuja vahel, tuleks kõigi teenusega seotud päringute ja muredega pöörduda Teenusepakkuja poole. Kui teil tekib probleem reisi ajal, tuleb sellest Teenusepakkujale teada anda kohe sihtkohta jõudes. Teie Teenusepakkuja kontaktandmed on toodud vautšeril. Kui te ei toimi eespool kirjeldatud viisil, on teie kaebuse uurimine ja olukorra parandamine keerulisem. Hüvitissummat, millele teil õigus on, võidakse vähendada või, olenevalt asjaoludest, ei pruugi te üldse hüvitist saada. Kui olete sihtkohas, võite abi saamiseks ka meiega ühendust võtta; samuti võite meile kirjutada reisilt naastes, kasutades selleks jaotises J toodud kontaktandmeid.
 16. KEELED
  • Meie veebilehed on mitmes keeles. Meie klienditeenindus ja e-posti teel pakutav klienditugi on saadaval hispaania ja inglise keeles, kuid üritame seda teha saadavaks lepingu sõlmimise keeles.
  • Me hoiame oma veebilehtede ja tingimuste tõlgete kvaliteedil silma peal. Mis tahes vasturääkivuse korral on ülimuslik hispaaniakeelne versioon.
 17. INTELLEKTUAALOMANDIGA SEOTUD ÕIGUSED
  • Autoriõigus, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandiga seotud õigused meie veebilehtedel kuuluvad meile või on litsentsi alusel antud VIAJES ALAMEDA, S.A.-le ning neid kaitsevad riiklikud ja rahvusvahelised määrused.
  • Meie veebilehe sisu kasutamine mis tahes viisil, sh selle muutmine, edasine avaldamine, taasesitamine või täielik või osaline esitamine ilma meie selgesõnalise loata on keelatud.
  • Käesolevaga kohustute mitte kasutama meie veebilehti ebaseaduslikel eesmärkidel.
 18. SEADUSED JA JURISDIKTSIOON
  • Käesolevatele äritingimustele kohaldatakse Hispaania seaduseid.
  • Teie broneeringu menetlemisel kohaldatakse käesolevatele äritingimustele Hispaania seaduseid ning Benidormi (Alicante) kohtute jurisdiktsiooni. Lepingus, mille sõlmite oma Teenusepakkujaga, on täpsustatud sellele kohaldatavad seadused.
 19. PRIVAATSUSPOLIITIKA
  • Kui külastate meie veebilehti, teete seda anonüümselt ja teid ei registreerita ühekski veebiteenusteks.
  • Te jääte anonüümseks ka siis, kui otsite pakkumisi või loete veebilehel esitatud üldist informatsiooni, ning teid ei registreerita ühekski veebiteenusteks.
  • Siiski kasutame me oma veebilehtedel nende kasutamise kohta informatsiooni kogumiseks küpsiseid (kasutajate tuvastamise vahendeid). Seda informatsiooni – nt server, millega arvuti on ühendatud; brauseri tüüp (nt Firefox või Internet Explorer); ja see, kas reageerisite reklaamile või meilt saadud e-kirjale – kogutakse ja jälgitakse ülemaailmselt. Selle informatsiooni abil mõõdetakse reklaamidele, e-posti teel saadetud pakkumistele ja turundusvõtetele reageerimise aega. Andmete kogumine ei hõlma internetikasutaja isikuandmeid.
  • Selleks, et pakkuda teile veebipõhist toodet või teenust, võime paluda teil vabatahtlikult esitada isikuandmeid, sh oma e-posti aadressi ja krediitkaardi andmeid – seda näiteks kirjavahetuse tarbeks, veebilehel registreerimiseks, ostude tegemiseks või veebiküsitlustes osalemiseks. See aitab meil tõhusalt teile mingit toodet või teenust pakkuda, sh jälgida ja edastada pakkumisi ja teenuseid, mis võiksid teis huvi äratada.
  • Kui olete meie veebiteenust kasutanud, saame kombineerida informatsiooni selle kohta, kuidas te meie veebilehti kasutanud olete, sh andmeid selle kohta, millal ja kuidas te meie tooteid ja teenuseid kasutate. Selle kõige eesmärk on teie veebikogemuse personaliseerimine ning teile vastavate pakkumiste ja värskenduste edastamine nii võrguühenduseta kui ka võrguühendusega. Lisaks kasutame küpsist, et server oskaks teid ära tunda kui meie veebilehe teenuste kasutajat, kui te meie veebilehtedele naasete.
  • Meie veebilehtedele sisenedes annate meile loa meile antud informatsiooni kasutamiseks näiteks eesmärgiga pakkuda teile teenust, tagada arvete korrektsus, mõõta klientide huvi meie erinevate teenuste vastu ning teavitada teid meie toodete ja/või teenuste kohta. Me hoiame kogutud isikuandmeid automatiseeritud ja kaitstud failides. Need andmed deklareeritakse ka andmekaitseasutustele. Kui annate meile oma e-posti aadressi või olete selle varasemalt andnud, saame teile sellele aadressile pakkumisi saata. Need pakkumised võivad põhineda informatsioonil, mida olete jaganud meie veebilehe kasutajaks hakates või veebiküsitlustes – alates ostueelistusi ja eluviisi kirjeldavast informatsioonist ja lõpetades informatsiooniga, mis on saadaval välistelt volitatud allikatelt, nagu näiteks Teenusepakkujad ja turundusettevõtted. Need e-posti teel saadetavad pakkumised pärinevad otse meilt. Iga kord, kui teile e-kirja saadame, saame tuvastada informatsiooni teie e-posti aadressi kohta – näiteks seda, kas loete kirjavahetust HTML-formaadis, rikastatud graafikaga jne. Kui teie e-posti aadress lubab HTMLi, saame saata teile HTML-formaadis e-kirja koos graafikaga.
  • Pidage meeles, et me ei anna teie e-posti aadressi Teenusepakkujatele, kuid võime teile saata pakkumisi nende Teenusepakkujate vahendajana. Lisaks tasub meeles pidada, et kui kasutate meie poolt edastatud Teenusepakkuja pakkumist ja teist saab Teenusepakkuja klient, võib Teenusepakkuja soovida iseseisvalt teile pakkumisi saata. Sellisel juhul peate teda ise eraldi teavitama sellest, kas soovite temalt ka edaspidi pakkumisi saada või mitte. Meie eesmärk on edastada pakkumisi, mis võiksid meie hinnangul ja eelnevate broneeringute põhjal teid huvitada. Pakkumisi koostatakse ja hallatakse rangete tingimuste põhjal, mille eesmärk on kaitsta kliendi isikuandmete turvalisust ja konfidentsiaalsust. Siiski võite igal ajal paluda meil teile pakkumiste saatmine lõpetada.
  • Anname teile lihtsa mooduse e-posti teel saadetavatest pakkumistest loobumiseks. Kuigi mõned kliendid on meile öelnud, et neile meeldib saada teavet meie hoolikalt kujundatud pakkumiste kohta, mõistame me ka valikuvõimaluse andmise tähtsust. Võite igal ajal loobuda nende pakkumiste saamisest, klõpsates teile saadetud reklaamkirjas vastaval lingil. Kõigis teile e-post teel saadetavates pakkumistes on kirjas, kuidas edasistest pakkumistest loobuda. Peale selle võite igal ajal veebis oma e-posti eelistusi seadistada või muuta.
  • Käesolevaga kohustume oma parimate teadmiste kohaselt mitte sõlmima lepinguid alaealistega ega pakkuma teenuseid või saatma pakkumisi alaealistele.
  • Samas ei tohi alaealised isikud meie veebilehtedel esitatud teenuste kasutamiseks registreeruda ega meie veebilehtedele siseneda. Samuti tuletame nende seaduslikele esindajatele või eestkostjatele meelde nende kohustust alaealiste tegevusel silma peal hoida. Seaduslik eestkostja peab viivitamatult meid teavitama, kui saab teada, et alaealine on meie veebilehel mis tahes teenuse kasutamiseks registreerunud, et saaksime vastava registreerimise tühistada.
  • Vastavalt kehtivatele seadustele esitame me teile teid puudutavad ja meie valduses olevad isikuandmed kohe, kui selleks soovi avaldate. Kui usute, et meie valduses olev teid puudutav informatsioon on vale või puudulik, kirjutage palun meile. Kui soovite meiega ühendust võtta, kasutage jaotises J toodud kontaktandmeid.
  • Te peate olema teadlik, et teised saidid, millele meie veebilehelt sisenete, võivad sisaldada konfidentsiaalsusega seotud tingimusi, mis erinevad ülaltoodud tingimustest.
  • Me ei vastuta mis tahes lingitud või seotud veebilehtede sisu või tingimuste eest.
Viimati muudetud: aprill 2010


printable version
kontakt krediitkaardi turvalisus privaatsuspoliitika kasutustingimused partnerid blog
© 2003-2016 Viajes Alameda s.a. kõik õigused kaitstud.

Turvaline online broneerimine. Kõikide broneeringute puhul kasutatakse GeoTrusti 128 biti krüpteeringut.

travel authenticated