Helpoin tapa varata kuljetuksia lentokentiltä
Kotisivu Hae Kohteet Oma varaus Ohjeet
Olet nyt täällä   
Kotisivu - yleisehdot

yleisehdot


Yleiset myyntiehdot

 1. YHTIÖN ESITTELY
  • VIAJES ALAMEDA, S.A., joka harjoittaa kaupallista toimintaa nimellä Shuttle Direct, on espanjalainen yhtiö, jonka toimipaikka sijaitsee osoitteessa Vía Emilio Ortuño, 15 – Benidorm (Alicante). Kaikki yhtiön yhteystiedot löytyvät sopimuskohdasta J.
  • Varauksen suorittamisen myötä asiakas vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä nämä myyntiehdot, ja vakuuttaa omaavansa riittävän laillisen kelpoisuuden ja valtuutuksen niiden hyväksymiseen omissa nimissään, sekä niiden henkilöiden nimissä, jotka matkustavat varauksen tekijän kanssa.
 2. SOPIMUS
  • Jatkossa on esitetty ne ehdot, joiden nojalla tehdään varaus niistä palveluista, joita tarjotaan yhtiön Internet-sivuilla. Palvelun tuottaja on nimennyt tämän yhtiön edustajakseen. Huolehdimme sen nimissä sopimuksen laatimisesta palvelun tuottajan kanssa (tästä eteenpäin Palvelun tuottaja). Edustajan ominaisuudessa emme ota minkäänlaista vastuuta liittyen Palvelun tuottajan tekemisiin tai tekemättä jättämisiin niiden palveluiden suhteen, joita se tuottaa. Palvelun tuottajan nimi esiintyy palvelusetelissä, jonka lähetämme asiakkaalle (ks. sopimuskohta C)3 seuraavassa kappaleessa). Asiakkaan tekemään varaukseen sovelletaan Palvelun tuottajan ehtoja. Suosittelemme, että luet ne huolellisesti, sillä niihin sisältyy tärkeää tietoa varauksesta. Asiakas voi halutessaan pyytää kopion mainituista ehdoista.
  • Myymämme palvelut kokonaisuudessaan eivät muodosta palveluiden myyntitarjousta meidän puoleltamme, vaan kyseessä on kutsu, jonka esitämme asiakkaalle, jotta tämä tekisi palveluista tarjouksen Palvelujen tuottajalle. Voimme sen jälkeen hyväksyä tai hylätä asiakkaan tarjouksen Palvelujen tuottajien nimissä. Siinä tapauksessa, että asiakkaan tarjous hyväksytään, solmii asiakas sopimuksen Palvelujen tuottajan kanssa. Joissakin, hyvin rajoitetuissa tapauksissa toimimme itse Palvelujen tuottajana, jolloin myös nimemme esiintyy palvelusetelissä Palvelun tuottajan ominaisuudessa. Pyydämme sinua tutustumaan sopimuskohtaan 17 jäljempänä, josta käyvät ilmi ne vastuut, joita meillä on asiakkaaseen nähden Palvelun tuottajana.
 3. ON-LINE VARAUSTEN TOTEUTTAMINEN
  • Internet-sivuiltamme löydät laajan valikoiman käytettävissä olevia palveluita on-line. Kun täytät palvelun varauspyyntökaavakkeen, teet samalla on-line ostotarjouksen. Mainitussa anomuksessa sinua pyydetään antamaan ja vahvistamaan tiedot, jotka toimitamme edelleen Palvelun tuottajalle. Mainittuja tietoja vahvistettaessa pyydämme sinua tarkistamaan, että kaikki nimet, päivämäärät ja kellonajat ovat oikein ja että ilmoitat meille mistä tahansa virheestä mahdollisimman nopeasti. Maksuvälineenä käytetyn luottokortin tietojen ilmoittaminen muodostaa takuun siitä, että asiakkaalla on valtuutus kortin käyttämiseen ja että voimme välittömästi veloittaa mainitulta kortilta palveluiden hinnan.
  • Sen jälkeen kun olemme vastaanottaneet asiakkaalta palvelujen varauspyynnön ja maksun palveluista, vahvistamme maksun vastaanottamisen sähköpostiviestillä. Mainitussa sähköpostiviestissä ainoastaan vahvistetaan, että olemme vastaanottaneet maksun ja että palvelun varauspyyntöä ollaan käsittelemässä. Missään tapauksessa kyseistä viestiä ei voida pitää varausvahvistuksena. Varsinaisen varausvahvistuksen sähköpostitse lähettämisen nojalla astuu voimaan sitova sopimus asiakkaan ja Palvelujen tuottajan välillä. Kyseisen sopimuksen päiväys on varausvahvistuksesta ilmoittavan sähköpostiviestin päiväys.
  • Sähköpostitse toimitettava varausvahvistus sisältää linkin varaustositteeseen, palveluseteliin. Mainitussa palvelusetelissä esiintyy sen Palvelun tuottajan nimi, jonka kanssa sopimus on solmittu. Asiakkaan tulee tulostaa kyseinen palveluseteli, allekirjoittaa se ja esittää se Palvelun tuottajalle varaamansa palvelun vastaanottamista varten. Palvelun antaminen saattaisi peruuntua siinä tapauksessa, että palveluseteliä ei esitettäisi. Suosittelemme myös, että asiakas ottaa matkalle mukaansa kopiot palvelusetelistä, palvelun varauspyynnöstä sekä sähköpostitse saamistaan vahvistuksista voidakseen esittää ne tarpeen vaatiessa.
  • Asiakkaan tulee vahvistaa vastaanottaneensa kaikki hänellle lähetetyt ilmoitukset. Siinä tapauksessa, että jonkun sähköpostiviestin vastaanottamista ei vahvistettaisi, sen nojalla, että meidän rekisteriemme mukaan se on vastaanotettu, katsotaan viestin vastaanottaminen vahvistetuksi.
  • Sinun tulee tarkistaa palvelusetelissä näkyvät tiedot välittömästi. Pyydämme sinua myös ilmoittamaan mistä tahansa esiintyvästä virheestä välittömästi, sillä muutoksia ei ehkä voida suorittaa enää myöhemmin. Palvelun tuottajan edustajan ominaisuudessa toimitamme asiakkaan palvelun varauspyynnön Palvelun tuottajalle, eikä meillä ole minkäänlaista vastuuta palvelusetelissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, paitsi siinä tapauksessa, että olisimme itse aiheuttaneet virheen. Sinun tulee ilmoittaa mistä tahansa virheestä 48 tuntia ennen matkan aloittamista. Pyydämme sinua tutustumaan sopimuskohtiin E ja F liittyen muutos- ja peruutuskäytäntöömme.
  • Ne tiedot, jotka asiakas antaa palvelun varauspyynnössään toimitetaan yksinomaan sille Palvelun tuottajalle, jonka kanssa sopimus solmitaan tai niille henkilöille, joille ne on tarpeellista toimittaa palvelun toteuttamista varten. Niin ikään tiedot saatetaan toimittaa julkisille viranomaisille, esimerkiksi tulli- tai maahanmuuttoviranomaisille, siinä tapauksessa, että kyseiset viranomaiset sitä pyytävät tai että laki näin vaatii. Edellä mainittua sovelletaan myös liittyen mihin tahansa asiakkaan ilmoittamaan luottamukselliseen tietoon, kuten esimerkiksi tiedot liikuntarajoitteista tai ruokavalioon tai uskontoon liittyvistä erityistarpeista. Niin ikään tietyt tiedot saatetaan ilmoittaa luottoriskejä arvioiville laitoksille.
  • Jos matkustat Euroopan talousalueen ulkopuolelle, tietosuojavalvonta ei mahdollisesti ole niin ankaraa, kuin ne lakisääteiset vaatimukset, jotka ovat voimassa maassa, jossa varaus tehdään. Emme voi kuitenkaan käsitellä palvelun varauspyyntöä, jos mainittuja tietoja ei voida antaa asianmukaisille Palvelujen tuottajille, olivatpa he sitten Euroopan talousalueen sisä- tai ulkopuolella. Näin ollen varauksen vahvistuksen myötä annat samalla nimenomaisen suostumuksen siihen, että tiedot voidaan antaa kaikille tarvittaville tahoille. Jatkossa olevasta sopimuskohdasta T löydät yksityiskohtaiset tiedot tietosuojapolitiikastamme.
 4. MAKSU
  • Sillä hetkellä, kun teet palvelun varauspyynnön, sinua pyydetään maksamaan palvelu kokonaisuudessaan. Siinä tapauksessa, että Palvelun tuottaja hylkäisi palvelun varauspyyntösi, siitä ilmoitetaan sinulle sähköpostitse ja sinulle palautetaan kokonaisuudessaan suorittamasi maksu samaa maksutapaa käyttäen.
 5. MUUTOKSET
  • Varauksen muutospyynnöt tulee toimittaa meille kirjallisesti, eikä niitä katsota voimassaoleviksi, ennenkuin olemme ne vastaanottaneet ja vahvistaneet, että Palvelun tuottaja pystyy toteuttamaan pyydetyn muutoksen. Muutospyynnöt voit tehdä kohdasta ”Oma varaus” Internet-sivuillamme, tai faksilla tai sähköpostitse, viimeistään 48 tuntia ennen matkaa. Katso lisätietoja sopimuskohdasta J, jossa on mainittu erilaiset yhteydenottotavat yhtiömme kanssa. Kaikkiin muutoksiin voidaan soveltaa etukäteen maksettavaa kohtuullista järjestelypalkkiota.
  • Siinä tapauksessa, että asiakas pyytää muutosta noutopaikan tai kohdepaikan suhteen, tai lentotietoihin, matkustajien lukumäärään tai ikään liittyen, ja silloin kun mainittu muutos aiheuttaa lisäkustannuksia (esimerkiksi silloin, kun asiakkaan kanssa matkustavia henkilöitä on useampia kuin aikaisemmin, tai jos lentoaika muuttuu), tulee lisämaksu maksaa sillä hetkellä, kun muutos tehdään. Mainitusta toimenpiteestä ei kuitenkaan veloiteta järjestelypalkkioita.
  • Siinä tapauksessa, että Palvelun tuottaja ei veloita lisämaksua anotun muutoksen johdosta (esimerkiksi jos lennon numero muuttuu), ei lisäkustannuksia veloiteta, edellyttäen kuitenkin, että mainittu muutos tehdään viimeistään 48 tuntia ennen matkaa.
  • Siinä tapauksessa, että muutos aiheuttaa palvelun hinnan alenemisen, asiakkaalle tarjotaan vastaavan hinnan palauttaminen, josta vähennetään kohtuullinen järjestelypalkkio, edellyttäen kuitenkin, että mainitut muutokset tehdään viimeistään 48 tuntia ennen matkaa.
  • Sellaisia muutoksia, joita tapahtuu noutopisteeseen tuloajassa johtuen lennon myöhästymisestä tai aikaisemmasta saapumisesta, tai viivästyksistä matkatavaroita noudettaessa tai johtuen turvatarkastuksista, ei käsitetä varauksen muutoksiksi, edellyttäen kuitenkin, että mainittu aika ei ylitä 60 minuuttia sovitusta aikataulusta.
  • Kaikista sellaisista muutoksista, jotka tehdään viimeisten 48:n tunnin sisällä ennen matkan ensimmäistä etappia, veloitetaan kohtuullinen järjestelypalkkio.
 6. PERUUTUKSET
  • Varausten peruutuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti, eikä niitä katsota voimassa oleviksi ennen kuin olemme ne vastaanottaneet Palvelun tuottajan nimissä. Peruutukset voidaan tehdä kohdasta ”Oma varaus” Internet-sivuillamme, tai kirjallisesti faksilla tai sähköpostitse. Katso lisätietoja sopimuskohdasta J, jossa on mainittu erilaiset yhteydenottotavat yhtiömme kanssa.
  • Jos varauksesi on joko tulo- tai paluumatkalle, Palvelun tuottaja voi palauttaa maksamasi palvelun hinnan edellyttäen kuitenkin aina, että peruutus suoritetaan viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkupäivää, ja että jatkossa esitetyt peruutusehdot toteutuvat.
  • Suoritettuja maksuja ei palauteta muissa tapauksissa, paitsi silloin kun varaus peruutetaan, kokonaisuudessaan tai osittain, viimeistään 48 tuntia ennen palvelusetelissä ilmoitettua lähtöaikaa. Siinä tapauksessa, että asiakas ei pysty matkustamaan terveyssyistä, maksun palautus voidaan tehdä, jos asiakas antaa todistuksen matkustuskyvyttömyydestään (esimerkiksi lääkärintodistuksen).
  • Siinä tapauksessä että varaamasi matkapalvelu viivästyy tai peruuntuu, tai tarjolla ei ole riittävästi paikkoja, ja jos tämän seurauksena asiakas päättää kohtuullisin perustein olla matkustamatta, asiakkaalle voidaan palauttaa maksu esitettyä palveluseteliä vastaan. Jos asiakas on käyttänyt kaksisuuntaisen kuljetuspalvelun menokuljetuksen, palautetaan asiakkaalle meno- ja paluuhintojen välinen ero.
  • Jos palvelu ei vastaa asiakkaan odotuksia ja asiakas haluaa pyytää maksun palautusta muista syistä, katso lisätietoja jäljempänä kohdasta Q.
 7. Pyörätuolit ja sähkökäyttöiset pyörätuolit
  • Asiakkaan tulee ilmoittaa matkuustaako hän pyörätuolilla tai sähkökäyttöisellä pyörätuolilla jo silloin, kun hän täyttää palvelun varauspyyntöä. Niin ikään pyydämme asiakasta ilmoittamaan, onko kyseessä kokoontaitettava malli, käsikäyttöinen pyörätuoli vaiko moottorin tai akun omaava tuoli, jotta asiakkaalle voidaan varata asianmukainen ajoneuvo.
 8. VAKUUTUS
  • Suurin osa Palvelujen tuottajista pyytää palvelujen varauksen hyväksynnän ehtona, että asiakas ottaa itselleen matkavakuutuksen. Kaikissa tapauksissa suosittelemme erityisesti, että asiakas ottaa itselleen sellaisen matkavakuutuksen, joka kattaa asiakkaaseen ja tämän matkustusseurueeseen liittyen mahdollisesti tapahtuvat peruutukset, hoitokulut (mukaanlukien kotimaahan palautus) onnettomuus-, sairaus-, palvelun tuottajan konkurssi-, tai matkatavaroiden tai rahojen katoamistapauksissa, sekä muut kulut. Siinä tapauksessa, että me olemme hoitaneet matkavakuutusanomuksesi, tarkista huolellisesti, että kaikki ilmoitetut tiedot ovat oikein ja että kaikki tärkeät tiedot on mainittu (esimerkiksi aikaisempi terveydentila). Tärkeiden tietojen pidättäminen tai epätäydellisten tietojen antaminen vaikuttavat vakuutuksen katteeseen, ja voivat jopa mitätöidä sen.
 9. VIAJES ALAMEDA S.A.:N VASTUU
  • Katso lisätietoja sopimuskohdasta Q liittyen valitusten esittämiseen.
  • Niissä tapauksissa, että VIAJES ALAMEDA S.A. toimii edustajana, kuljetus-, majoitus- tai muista palveluista tehtävät sopimukset solmitaan asiakkaan ja Palvelun tuottajan välillä, eikä asiakkaan ja VIAJES ALAMEDAN S.A.:n välillä. Toimiessamme vain edustajana, emme ota minkäänlaista vastuuta Palvelun tuottajan tekemisistä tai tekemästä jättämisistä, emmekä menetetyistä lennoista. Tästä huolimatta, myönnämme vastuumme kuoleman- tai henkilövahinkotapauksissa, jotka johtuvat meidän taholtamme osoitetusta, tai työntekijöittemme osoittamasta huolimattomuudesta heidän toimiessaan palvelujen antajina agentin ominaisuudessa. Siinä tapauksessa, että VIAJES ALAMEDA S.A.:n katsottaisiin olevan vastuussa mistä tahansa muusta tapahtumasta kuoleman- tai henkilövahinkotapauksien lisäksi, sen enimmäisvastuu rajoittuu varauksen hintaan kerrottuna kahdella.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. on vastuussa siitä, että Palvelujen tuottajalle annetaan tieto asiakkaan Internet-sivustomme kautta lähettämistä palvelun varauspyynnöistä. Emme ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, joita saattaisi sattua palvelun varauspyynnön virheellisestä käsittelystä Palvelun tuottajan toimesta, emmekä virheistä, joita asiakas tekee antaessaan epätäydellisiä tai riitttämättömiä tietoja palvelun varauspyynnössään.
  • Emme myöskään ole missään vastuussa niistä lisäpalveluista, joita asiakas mahdollisesti varaa suoraan Palvelun tuottajalta.
  • Korvausvaatimukset palvelun käytön seurauksena sattuneista kuolemantapauksista tai henkilövahinkotapauksista tulee toimittaa kyseisen palvelun tuottajalle, ja ne ovat palvelun tuottajamaan lakien ja oikeuden toimivallan alaisia. Palvelun tuottajan nimi ja yhteystiedot näkyvät palvelua koskevassa palvelusetelissä.
  • Siinä tapauksessa, että yrityksemme toimisi itse Palvelun tuottajana, ja olisi solminut vastaavan sopimuksen asiakkaan kanssa, otamme vastuun kuolemantapauksista ja henkilövahingoista, jotka johtuvat yhtiömme laiminlyönnistä tai toimihenkilöittemme laiminlyönnistä heidän toteuttaessaan työtehtäviään. Emme ota minkäänlaista vastuuta sellaisessa tapauksessa, jossa asiakas myöhästyy lennolta. Kaikissa muissa valitustapauksissa korvausvastuumme rajoittuu varauksen hintaan kerrottuna kahdella.
  • Internet-sivuilla saattaa satunnaisesti ilmetä virheitä, joiden korjaamisen pyrimme suorittamaan mahdollisimman nopeasti virheen havaitsemisen jälkeen. Siinä tapauksessa, että sivustoilla julkaistaisiin vääriä hintoja tai tarjouksia, varaamme oikeuden purkaa sopimus ja tarjota vastaavien palvelujen hinnan palauttamista kokonaisuudessaan.
  • Emme takaa Internet-sivustojen sisällön täydellistä oikeellisuutta, emmekä tietokonevirusten tai vastaavien, mahdollisesti tuhoavia piirteitä sisältävien elementtien pääsyn ehkäisyä sivustoille.
 10. YHTEYSTIEDOT
  • Kaikki yhteydenpito asiakkaan kanssa suoritetaan sähköpostitse, minkä johdosta suosittelemme erityisesti, että asiakas tarkistaa sähköpostinsa ennen matkalle lähtöä, sillä mikä tahansa ennakolta ilmoitettu muutos tai sopimukseen liittyvä peruutus ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen, jonka asiakas ilmoitti palvelun varauspyynnössään. Asiakkaalle voidaan myös lähettää sähköpostitse muita, hyödylliseksi havaittuja tietoja.
  • Asiakkaan tulee ilmoittaa meille voimassaoleva sähköpostiosoitteensa, sekä matkapuhelinnumeronsa, sekä ilmoittaa kaikista niissä tapahtuvista muutoksista. On hyvin tärkeää, että asiakas ilmoittaa meille matkapuhelinnumeron, jonka avulla pystymme olemaan häneen yhteydessä matkan aikana siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että joutuisimme ottamaan häneen kiireellisesti yhteyttä hänen varaukseensä liittyen.
  • Postiosoitteemme on: Atención al cliente (Asiakaspalvelu), Viajes Alameda, Vía Emilio Ortuño 15, 03501 Benidorm, Alicante (Espanja); puhelinnumero: (+34) 966830101; faksi: (+34) 965856551; sähköposti: customer.care @ viajesalameda.com
 11. KULJETUKSET
  • Palvelun tuottaja tekee kaiken sen, mitä siltä voidaan kohtuudella vaatia, voidakseen olla noutopisteessä palvelusetelissä mainittuna kellonaikana, vaikkakaan siitä ei voida antaa minkäänlaista takuuta.
  • Lentokentältä alkavissa kuljetuspalveluissa kuljettaja odottaa enintään 60 minuuttia laskettuna palvelusetelissä mainitusta lennon saapumisajasta. Odotusaika kaikissa muissa noutopisteissä on rajoitettu 20 minuuttiin laskettuna palvelusetelissä mainitusta noutoajasta.
  • Asiakkaan tulee tarkistaa palveluseteliin merkitty päivämäärä, kellonaika ja paikka, tai mahdollisessa myöhemmin toimitetussa sähköpostiviestissä ilmoitetut tiedot liittyen kuljetuspalvelun yksityiskohtiin. Asiakkaan tulee varmistaa, että lähtölentokentälle kuljetuksen perillesaapumisaika on viimeistään 10 minuuttia ennen lähtötarkistustiskin avausaikaa (ei sulkemisaikaa), ja kaikissa tapauksissa vähintään kaksi tuntia ennen ilmoitettua lennon lähtöaikaa.
  • Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että suurin osa Palvelujen tuottajista (mukaan lukien oma yhtiömme silloin kun toimimme Palvelun tuottajana) ei ota vastuuta viivästyksistä tai suorittamatta jääneistä palveluista, silloin kun ne johtuvat force-majeur –tapauksista tai muista olosuhteista, joita ei voi ennakoida tai jotka eivät ole meidän hallinnassamme, kuten kolmansien osapuolten kärsimät onnettomuudet kuljetusmatkan aikana, poliisin suorittamat valvontatoimet, terroristihyökkäykset, tai ilkivaltateot, äärimmäisen ankarat sääolosuhteet, jne.
  • Kuljetus tapahtuu palvelun varauspyynnössä mainittujen lähtö- ja kohdepisteiden välillä. Palvelua varten tulee antaa mahdollisimman tarkka ja yksityiskohtainen osoite, joka käsittää myös kadunnimen ja –numeron. Yksityisissä kuljetuksissa ajoneuvo jättää tai noutaa asiakkaat mahdollisimman läheltä heidän majoituspaikkaansa ottaen aina huomioon ajoneuvon fyysiset ominaisuudet sekä palvelusetelissä mainitun osoitteen pääsyolosuhteet. Yhteiskuljetuksena toimivissa shuttle-palveluissa kuljetus tapahtuu majoituspaikkaan tai majoituspaikkaa lähimpänä olevaan noutopisteeseen. Vakituisilla linjoilla kuljetuksissa nouto ja jättö tapahtuu linja-autojen pysäkeille, linja-autoasemille, jne.
  • Mikäli kulkureitti tavallisesti käytettyä maantietä pitkin on suljettu johtuen sääolosuhteista, tai vastaavista olosuhteista, ja asiakas haluaa että hänet kuljetetaan kohdepisteeseensä toista, pidempää reittiä käyttäen, tulee asiakkaan vastata kaikista lisäkustannuksista.
  • Paikallisen lainsäädännön nojalla kaikki ajoneuvot ovat vakuutettuja.
  • Asiakkaan tulee ilmoittaa meille, jos palvelun varauspyyntöön sisältyvään kuljetukseen kuuluu alaikäisiä henkilöitä. Asiakkaan on käytettävä tarjottuja ajoneuvon lastenistuimia, vaikka suosittelemmekin, että hän tuo omat lastentuolit mukanaan, koska säännöt muuttuvat aina kyseisen maan tilanteen mukaan.
  • Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut alaikäisten kuljetettavien lasten läsnäolosta, kuljetuspalvelun toteuttaminen riippuu lapsille sopivien lastenistuinten saatavuudesta ajoneuvoa varten. Jos lapsille tarvittavia lastenistuimia ei ole saatavilla, palvelun hintaa ei palauteta asiakkaalle, eikä Palvelun tuottaja myöskään ota minkäänlaista vastuuta kuljetuspalvelun suorittamisesta, eikä ole velvollinen sitä suorittamaan.
  • Joidenkin kohteiden osalta asiakkaan tulee ilmoittaa puhelimitse matkansa vahvistuksesta uudelleen. Mainittu ehto on ilmoitettu palvelusetelissä. Mikäli mainittua puhelinvahvistusta ei tehdä, palvelua ei toteuteta eikä siitä palauteta maksua.
  • Palvelusetelissä on mainittu avustuspuhelin kohteessa, josta saa apua 24 tuntia vuorokaudessa.
  • Kuljetuksen toteuttavan ajoneuvon kategoriaa ei voi taata. Sekä meidän yhtiöllämme että Palvelun tuottajalla on täysi oikeus vapaasti vaihtaa ajoneuvoa, ilman että siitä aiheutuisi minkäänlaisia vastuita asiakkaaseen nähden. Joissakin tapauksissa voidaan suorittaa ajoneuvon ja/tai kategorian muutos kuljetusta varten palvelun sitä vaatiessa, jos tällä tavoin menettelemällä voidaan palvelu tarjota, ja muissa olosuhteissa sitä ei voitaisi toteuttaa.
  • Ilmoitetun lentoajan viivästystapauksissa, silloin kun lento joudutaan ohjaamaan toiselle lentokentälle, tai jos jatkoyhteyslentoihin ei ehditä silloin kun kuljetus alkaa lentokentältä, sovelletaan seuraavanlaista odotusaikaan liittyvää politiikkaa:

   Ilmoitetun lennon saapumisajan myöhästymistapauksissa

   I. Yksityiset kuljetukset: Palveluun sisältyvät lentojen viivästymiset korkeintaan 3 tuntia ilmoitetun lennon saapumisajan jälkeen. Jos lennon viivästyminen ylittää 3 tunnin rajan, tulee asiakkaan ottaa yhteyttä suoraan Palvelun tuottajaan tai yhtiöömme, jos hän haluaa pyytää, että kuljetusajoneuvo edelleen odottaa. Tässä tapauksessa asiakkalta veloitetaan kuljettajan odotushinta, joka tulee suorittaa ennen kuljetuksen toteutusta. Asiakas voi myös pyytää uutta palvelua ja suorittaa siitä vastaavan uuden maksun. Mikäli lento myöhästyy yli kolme tuntia eikä asiakas ota yhteyttä Palvelun tuottajaan puhelimitse, katsotaan palvelu toteutetuksi ja loppuunviedyksi.
   II. Yhteiskuljetukset: Asiakkaalle tarjotaan kuljetusta seuraavalla mahdollisella yhteiskuljetuksella, jossa on tilaa.
   III. Kuljetus säännöllisillä bussilinjoilla: Asiakkaalle tarjotaan kuljetusta seuraavalla vuorolla, jossa on tilaa palvelusopimuksen mukaisen palvelun tuottajan säännöllisillä bussilinjoilla.

   Mikäli lento ohjataan laskeutumaan toiselle kentälle: Lentoyhtiö on vastuussa siitä, että asiakas pääsee matkustussuunnitelman mukaiselle lentokentälle. Tässä tilanteessa sovelletaan aikaisemmin ilmoitettua lennon myöhästymiseen liittyvää politiikkaa.

   Mikäli lento peruuntuu, tai asiakas ei ehdi koneeseen, tai ei ehdi jatkoyhteyden koneeseen, katso lisätietoja peruutuspolitiikastamme kohdassa F.
  • Mikäli asiakas ei tapaa Palvelun tuottajaa sovitussa noutopisteessä 20 minuutin kuluttua siitä hetkestä, joka on mainittu palvelusetelissä noutoaikana, yritämme ottaa asiakkaaseen yhteyttä käyttäen asiakkaan antamaa matkapuhelinnumeroa. Mikäli emme saa yhteyttä asiakkaaseen johtuen huonosta matkapuhelinkentästä tai puhelinyhteyden huonosta laadusta, signaalin puuttumisesta, automaattisen vastaajan kytkennästä, tai siitä, että asiakas ei vastaa puheluun, palvelua ei toteuteta, eivätkä Palvelun tuottaja tai yhtiömme ole velvollisia sen toteuttamiseen eikä maksun palauttamiseen.
 12. KIELET
  • Internet-sivustomme ovat käytettävissä lukuisilla eri kielillä. Asiakaspalvelupuhelimemme sekä sähköpostitse tarjottu asiakaspalvelu toteutetaan espanjaksi ja englanniksi, vaikkakin pyrimme myös parhaamme mukaan tarjoamaan palvelut niiden tilauskielellä.
  • VIAJES ALAMEDA, S.A. tarkkailee Internet-sivustojensa käännösten laatua, samoin kuin niillä esiintyviä ehtoja ja lausekkeita. Mikäli käännöstekstin pohjalta aiheutuu erimielisyyksiä, määräävänä versiona pidetään aina espanjankielistä versiota.
 13. MATKATAVARAT
  • Kaikkien matkatavaroiden tulee olla asianmukaisesti merkittyjä, mukaan lukien omistajan nimi ja kohteen osoite.
  • Jokaisella matkustajalla voi olla yksi matkalaukku, jonka enimmäispaino on 20kg (enimmäismitat pituus + leveys + syvyys: 158 cm) sekä käsimatkatavara, jonka enimmäispaino saa olla 5 kg (enimmäismitat 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • Kaikki matkatavaroiden ylipaino tulee ilmoittaa silloin, kun palvelun varauspyyntö tehdään. Asiakas on vastuussa mahdollisista lisämaksuista, joita aiheutuu silloin, kun matkatavaroiden ylipainoa ei ole ilmoitettu, ja tähän katsotaan kuuluvan myös ne kulut, joita aiheutuu toisen ajoneuvon hankkimisesta sellaisen lisämatkatavaran kuljetukseen, josta ei ole ilmoitettu. Niin ikään varaamme oikeuden kieltäytyä lisämatkatavaroiden kuljetuksesta.
  • Matkatavarat eivät saa sisältää kiellettyjä esineitä, kuten vaaralliset materiaalit; eläimet, joista ei ole tehty ilmoitusta jatkossa esitetyn kohdan 8 mukaisesti; tuliaseet; pilaantuvat tuotteet; särkyvät esineet tai laittomiksi luokitellut tavarat ja aineet.
  • Suosittelemme myös, että matkatavaroihin ei sisällytetä helposti särkyviä esineitä tai erityisen arvokkaita tavaroita, kuten korut, raha, arvometallit, hopeaesineet, shekit tai muut arvopaperit, tärkeät asiakirjat, passit, muut henkilötodistukset, näytteet, jne.
  • Asiakas on itse vastuussa matkatavaroistaan ja niiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä. Palvelun tuottaja, tai yhtiömme, eivät ota mitään vastuuta matkatavaroiden katoamisesta tai niihin kohdistuvista vahingoista. Suosittelemme, että asiakas tilaa asianmukaisen matkavakuutuksen, joka kattaa myös matkatavaraan liittyvät tapaukset.
  • Jos matkatavaroita unohtuu ajoneuvoon, toimitetaan ne siihen osoitteeseen, jonka asiakas on ilmoittanut palvelun varauspyynnössä, jolloin asiakas on velvollinen maksamaan kaikki tähän liittyvät lisäkustannukset.
  • Jos asiakas matkustaa kuljettaen mukanaan lemmikkieläimiä, tulee siitä ilmoittaa palvelun varauspyynnössä. Tässä tapauksessa eläimet ovat asiakkaan yksinomaisella vastuulla. Lemmikkieläinten tulee matkustaa erityisesti tähän tarkoitukseen soveltuvassa kuljetusvälineessä, joka täyttää IATA:n määräykset lemmikkieläinten kuljetuksesta lentokoneissa. Lemmikkieläimet voivat joutua erittäin hermostuneeseen tilaan matkan aikana, mistä syystä tulee asiakkaan varautua asianomaisin varokeinoin. Asiakas on myös korvausvelvollinen yhtiötämme kohtaan siinä tapauksessa, että hänen lemmikkieläimensä käyttäytymisestä johtuen aiheutuu meihin kohdistuvia valituksia, kustannuksia tai muita vaateita.
 14. ASIAKKAAN VASTUUT
  • Asiakas on itse yksinomaisessa vastuussa siitä, että hänellä on mukanaan kaikki tarvittavat asiakirjat rajojen ylittämiseen ja rajavalvontapisteiden tarkastuksiin. Yhtiömme, eikä Palvelun tuottaja, eivät ole vastuussa mistään menetyksistä, joita aiheutuu matkustusasiakirjojen puuttumisesta tai matkustusmaiden hallinnollisten, oikeusviranomaisten, poliisiviranomaisten tai tulliviranomaisten määräyksien noudattamatta jättämisestä. Tilatusta palvelusta saatu palveluseteli ei ole käypä asiakirja maahanpääsyviisumien saamiseen.
  • Tämän sopimuksen nojalla asiakas suostuu korvaamaan tai maksamaan takaisin kaikki varausrahat, sakot tai muut maksut, joita mahdollisesti joutuisimme maksamaan viranomaisille asiakkaan jätettyä noudattamatta matkustusmaiden lainsäädäntöä, säännöstöä tai muita matkustusvaatimuksia, joita näissä maissa saattaa olla voimassa, hänen saapuessaan maahan, lähtiessään maasta, tai kulkiessaan maan kautta. Tässä tapauksessa yhtiömme on oikeutettu pidättämään minkä tahansa asiakkaalle kuuluvan rahasumman, kunnes asiakas on suorittanut maksunsa meille kokonaisuudessaan.
 15. OIKEUS KIELTÄYTYÄ PALVELUSTA
  • Palvelun tuottaja, yhtiömme edustaja tai ajoneuvon kuljettaja varaavat itselleen oikeuden kieltäytyä kuljettamasta sellaista henkilöä, joka on alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen, tai jonka käyttäytyminen voidaan katsoa vaaralliseksi kuljettajalle tai muille matkustajille, asiakas itse mukaanlukien. Tällaisissa tapauksissa maksuja ei palauteta eikä palvelun tarjonnan suhteen oteta minkäänlaista vastuuta, ei asiakkaan eikä kenenkään hänen mukanaan matkustavan henkilön suhteen, eikä myöskään tarjota vaihtoehtoisia ratkaisuja.
  • Alkoholin ja huumeiden käyttö sekä tupakointi ovat kiellettyjä ajoneuvoissa.
 16. MAJOITUS
  • Majoituspalveluissa tulee saapumis- ja poistumismääräyksiä noudattaa Palvelun tuottajan ohjeiden mukaisesti, sekä ylläpitää majoitusajalle Palvelun tuottajan kanssa sovitut ehdot. Käytössäsi on pyynnöstä kopiot mainituista ehdoista.
 17. VALITUKSET
  • Koska sopimus solmitaan asiakkaan ja Palvelun tuottajan välillä, mikä tahansa palveluun liittyvä kysymys tai valitus tulee toimittaa suoraan Palvelun tuottajalle. Jos matkan aikana ilmenisi jotain ongelmia, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta välittömästi Palvelun tuottajalle. Mikäli näitä toimintaohjeita ei noudateta, on asiakkaalla vähemmän mahdollisuuksia saada aikaan valituksen tai vaatimuksen tutkinta, virheen korjaaminen tai tilanteen parantaminen, ja olosuhteista riippuen se saattaisi jopa vähentää korvaussummaa tai aiheuttaa jopa kyseisen summan täydellisen menetyksen. Asiakas voi niinikään ottaa yhteyttä myös meihin, siinä tapauksessa että hän tarvitsee apua matkakohteessa, tai kirjoittaa meille matkansa jälkeen. Palvelun tuottajan yhteystiedot löytyvät palvelusetelistä, ja meidän yhteystietomme on mainittu kohdassa J.
 18. AINEETTOMAT OIKEUDET
  • Internet-sivustomme copyright, rekisteröidyt tavaramerkit sekä muut tekijän- ja aineettomat oikeudet joko kuuluvat VIAJES ALAMEDA, S.A:n omistukseen, tai ne on annettu sen käyttöön lisenssillä. Kyseisiä oikeuksia suojaavat kansalliset ja kansainväliset määräykset.
  • Internet-sivustomme sisällön käyttö on kiellettyä, mukaan lukien sen muuttaminen, jälkeenpäin tapahtuva julkaiseminen, toisinto tai esittäminen kokonaan tai osittain ilman yhtiömme erikseen antamaa suostumusta.
  • Näiden ehtojen nojalla asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Internet-sivujamme laittomiin tarkoituksiin.
 19. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUDELLINEN TOIMIVALTA
  • Nämä sopimusehdot ovat Espanjan lainsäädännön alaisia, erityisesti soveltaen 11. heinäkuuta julkaistun lain 34/2002 määräyksiä tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä; 13. huhtikuuta julkaistun lain 7/1998 määräyksiä yleisistä sopimusehdoista; 17. joulukuuta julkaistun Kuninkaallisen asetuksen 1906/1999 määräyksiä, joilla säädetään puhelimitse tai sähköisesti suoritettavan sopimuskaupan yleisistä ehdoistä, 13. joulukuuta julkaistun lain 15/1999 määräyksiä henkilökohtaisten tietojen tietosuojasta; 8. kesäkuuta julkaistun Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivin 2000/31/EY määräyksiä sähköisestä kaupankäynnistä ja Euroopan parlamentin ja Neuvoston 20. toukokuuta julkaistun direktiivin 97/7/EY määräyksiä kuluttajansuojasta etäkäytännöllä solmittujen sopimusten suhteen.
  • Sillä hetkellä, kun varaus tehdään, tässä mainitut myyntiehdot ovat Espanjan lakien alaisia ja kuuluvat Benidormin (Alicante) oikeusistuinten toimivallan piiriin. Sopimuksessa, jonka asiakas solmii Palvelun tuottajan kanssa määritetään minkä maan lakia sovelletaan. Mikäli yhtiömme toimii Palvelun tuottajana, sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä ja Benidormin (Alicante) tuomioistuimet ovat ei-yksinomaisesti toimivaltaisia minkä tahansa erimielisyyden ratkaisemiseen.
 20. YKSITYISYYSPOLITIIKKA
  • Kun asiakas käyttää Internet-sivujamme, tekee hän sen täysin anonyyminä, ja tästä syystä asiakasta ei rekisteröidä mihinkään on-line palveluun.
  • Asiakkaan anonyymisyys säilyy hänen etsiessään sivustoilta tarjouksia tai lukiessaan niihin sisältyviä yleistietoja, ja tästä syystä asiakasta ei rekisteröidä mihinkään on-line palveluun.
  • Käytämme Internet-sivuillamme cookies –merkitsimiä (käyttäjän tunnistimia) voidaksemma koota tietoja Internet-sivujemme käytöstä, tietoja palvelimesta, johon tietokone on yhteydessä, sekä selainvälinetyypistä (esim. Mozilla tai Internet Explorer). Ja jos asiakas vastasi VIAJES ALAMEDA S.A.:n lähettämään ilmoitukseen tai sähköpostiin, seurataan vastauksia yleisluontoisesti ja tietoja keräten. Mainittuja tietoja käytetään arvioimaan vastausaikaa ilmoituksiin, sähköpostitse toimitettuihin tarjouksiin ja markkinointipolitiikkaan. Internet-käyttäjän henkilötietoja ei sisällytetä kerättyihin tietoihin.
  • Koska tarkoituksenamme on myydä asiakkaalle tuote tai tietty palvelu on-line, voimme pyytää asiakasta antamaan vapaaehtoisesti henkilötietonsa, kuten sähköpostiosoitteensa, sekä luottokorttinsa tiedot. Näin pystymme vaihtamaan hänen kanssaan sähköpostiviestejä, hän voi rekisteröityä käyttäjänä Internet-sivustolle, suorittaa siellä ostoksia tai osallistua on-line kyselyihin. Tällä tavoin pystymme tarjoamaan hänelle tehokkaasti kaikkia tuotteita tai palveluita, mukaan lukien seuranta, sekä häntä mahdollisesti kiinnostavia tuotteiden ja palveluiden tarjouksia.
  • Sen jälkeen, kun asiakas on käyttänyt on-line palveluamme, voimme yhdistää asiakkaan Internet-sivuillamme tekemään käyttöön liittyviä tietoja, mukaanlukien tuotteittemme ja palvelujemme käyttöpaikkaan ja –tapaan liittyvät tiedot, siinä tarkoituksessa, että voimme yksilöidä heidän on-line kokemuksensa ja näin voimme esittää asiakkaalle vastaavat tarjoukset ja päivitykset, joista hän pystyy nauttimaan Internet-yhteyden avulla tai ilman sitä. Käytämme myös cookie –merkitsintä, jonka avulla palvelimemme pystyy tunnistamaan asiakkaan Internet-sivujemme on-line palvelujen käyttäjänä asiakkaan kirjautuessa sivuille uudelleen.
  • Asiakkaan tultua Internet-sivuillemme hän samalla antaa meille valtuudet käyttää asiakkaan antamia tietoja siten, että voimme esimerkiksi antaa hänelle palveluja, taata hänelle oikein suoritetun laskutuksen, arvioida kuluttajan osoittamaa kiinnostusta eri palveluitamme kohtaan, ja tiedottaa asiakkaalle tuotteista ja palveluista. Kerätyt henkilötiedot kootaan automaattisiin tiedostoihin, joiden suojelemisesta VIAJES ALAMEDA S.A. vastaa. Mainitut tiedostot on asianmukaisesti ilmoitettu Tietosuojavirastolle. Jos asiakas antaa meille sähköpostiosoitteensa, tai jos hän on jo aikaisemmin antanut sen, voimme lähettää hänelle tarjouksia mainittuun osoitteeseen. Kyseiset tarjoukset saattavat perustua tietoihin, joita asiakas on meille antanut alkuperäisen toimenpiteen yhteydessä, kyselyissä tai tietoihin, jotka kuvaavat asiakkaan ostos- ja elämäntyyliin liittyviä mieltymyksiä, sekä mihin tahansa muihin tietoihin, joita on saatavissa ulkopuolisista valtuutetuista lähteistä, kuten Palvelun tuottajat ja markkinointiyhtiöt. VIAJES ALAMEDA S.A. huolehtii suoraan mainittujen tarjousten lähettämisestä. Lähettäessämme sähköpostiviestejä voimme tunnistaa tiettyjä tietoja asiakkaan sähköpostiosoitteen pohjalta, kuten esimerkiksi voiko asiakas lukea sähköpostiviestejä HTML-formaatissa, erikoismerkeillä varustettuja viestejä, jne. Jos asiakkaan sähköpostiosoite toimii HTML-viesteillä, voimme lähettää hänelle graafisia sähköpostiviestejä HTML –formaatissa.
  • Asiakkaan tulee huomioida, että emme anna asiakkaan sähköpostitietoja Palvelujen tuottajille, vaikkakin voimme lähettää asiakkaalle tarjouksia mainittujen Palvelun tuottajien edustajina. Asiakkaan tulee myös muistaa, että jos hän käyttää hyväkseen jotain tietyn Palvelun tuottajan tarjousta, jonka olemme hänelle lähettäneet, ja sen myötä siirtyy kyseisen Palvelun tuottajan asiakaskuntaan, mainittu Palvelun tuottaja voi lähettää asiakkaalle tarjouksia myös itsenäisesti. Tässä tapauksessa asiakkaan tulee ilmoittaa Palvelun tuottajalle erikseen, haluaako hän vastaanottaa tarjouksia myös tulevaisuudessa. Tarkoituksemme on esittää asiakkaalle tarjouksia, joiden katsomme voivan häntä kiinnostaa perustuen aikaisempiin, hyödyllisiksi katsomiimme varauksiin. Tarjoukset laaditaan ja hallinnoidaan noudattaen tiukkoja ehtoja, joiden tarkoituksena on suojata asiakkaan henkilötietojen turvallisuus ja luottamuksellisuus. Ja asiakas voi myös kaikesta huolimatta koska hyvänsä pyytää meitä lopettamaan tarjousten lähettämisen.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. tarjoaa asiakkailleen helpon tavan hylätä ne tarjoukset, joita asiakkaat saavat sähköpostitse. Huolimatta siitä, että jotkut asiakkaat ovat ilmoittaneet olevansa tyytyväisiä saadessaan tietoja näistä huolellisesti suunnitelluista tarjousmahdollisuuksista, myönnämme että on tärkeää, että asiakkaalla on mahdollisuus itse valita. Asiakas voi päättää koska tahansa, ettei enää halua vastaanottaa näitä tarjouksia napsauttamalla tätä tarkoitusta varten olevaa kohtaa saamissaan kaupallisissa viesteissä. Kaikissa asiakkaalle lähetetyissä sähköpostiviesteissä tarjouksineen asiakkaalle myös ilmoitetaan, miten hän voi estää tulevien tarjousten lähettämisen sähköpostitse. Niin ikään asiakas voi konfiguroida tai muuttaa sähköpostivalintojaan on-line koska tahansa.
  • Toisaalta taas tällä sopimuksella ja parhaan tietomme ja ymmärryksemme mukaisesti, sitoudumme olemaan solmimatta sopimuksia, tuottamatta palveluita ja lähettämättä tarjouksia alaikäisille henkilöille.
  • Toisaalta myöskään alaikäiset henkilöt eivät saa kirjautua niihin palveluihin, joita tarjoamme Internet-sivuilla, joita he selaavat tai joihin heillä on pääsy. Samalla tavoin myös muistutamme alaikäisten laillisille edustajille tai huoltajille heidän velvollisuudestaan valvoa kyseistä toimintaa. Laillisen huoltajan tulee ilmoittaa meille välittömästi, jos hän saa tietoonsa jonkun alaikäisen henkilön, joka on kirjautunut sivujemme kautta mihin tahansa palveluun, jotta voimme täten huolehtia ko. henkilön poistamisesta rekistereistä.
  • Ilmoitamme asiakkaalle aina hänen pyytäessään ne henkilötiedot, joita meidän hallussamme on hänestä, voimassaolevien lakien mukaisesti. Pyydämme asiakasta ilmoittamaan meille siinä tapauksessa, että hän uskoo meille antamiensa henkilötietojen olevan vääriä tai puutteellisia. Jos asiakas haluaa ottaa meihin yhteyttä, katso lisätietoja kohdasta J.
  • Asiakkaan on hyvä tietää, että muut Internet-sivut, joille hän pääsee meidän Internet-sivujemme kautta, voivat sisältää erilaisia luottamuksellisuusehtoja, kuin aikaisemmin esitetyt.
  • VIAJES ALAMEDA S.A. ei ota minkäänlaista vastuuta linkkien kautta päästävien Internet-sivujen sisällöstä tai ehdoista.
Viimeinen tarkastuspäivä: huhtikuu 2009


Tulostettava versio
yhteystiedot luottokortin turvallisuus tietosuojapolitiikka yleisehdot partners blog
© 2003-2016 Viajes Alameda s.a. kaikki oikeudet pidätetään.

Turvallinen on-line -varauspalvelu. Kaikki varaukset toteutetaan käyttämällä uusinta Geo Trustin 128-bitin koodausteknologiaa, kaikkein korkeimmalla kaupallisella koodaustasolla.

travel authenticated