Privaatsuskeskus

Saa teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, säilitame ja kaitseme Sinu personaalset infot.

Viimase hinnangu kuupäev : apr 2019

Andmete töötlejad ja Andmekaitseametnikud

Meie, VIAJES ALAMEDA, S.A. tegutsedes kaubamärgi all “Shuttle Direct” (edaspidi antud dokumendis “meie”, “meid” või “Shuttle Direct”) viitab VIAJES ALAMEDA, S.A.-le kui peamisele Shuttle Direct'i klientide personaalset infot koguvale ja kasutavale operaatorfirmale, kes tegutseb Hispaania andmekaitseseaduse tähenduses vastutava andmetöötlejana.

VIAJES ALAMEDA on registreeritud Hispaanias registreerimisnumbriga A03078318 ja -aadressiga Viajes Alameda, s.a., vía Emilio Ortuño 15, 03501 Benidorm, Spain.

Selle poliitika järgimiseks oleme ametisse määranud Andmekaitsespetsialisti (“AKS”). Sul on igal ajal õigus esitada kaebus vastavale järelvalveasutusele. Hispaania Andmekaitsebüroo on Shuttle Direct'i, kui Hispaania vastutava andmetöötleja peamiseks andmekaitse järelvalveasutuseks.

Kui soovid mõnda mainitud õigustest kasutada, võta palun ühendust meie Andmekaitsespetsialistiga posti teel aadressil Shuttle Direct Data Protection Officer, via Emilio Ortuño 15, 03501 Benidorm, Spain, või E-posti teel aadressil dposhuttledirect.com

Oma personaalsele infole ligipääsuks (või ükskõik millise muu õiguse kasutamiseks) ei pea maksma mingit lisatasu. Kuid me võime võtta mõistlikku tasu juhtudel, kui Sinu ligipääsusoov on selgelt alusetu või ülemäärane ning jätame endale õiguse ka sellistel juhtudel juurdepääsusoovist keelduda.

Võime paluda Sinult konkreetset infot, et aidata meil Sinu isik tuvastada ning kindlustada, et Sul on õigus antud infole juurdepääsuks (või mõne muu õiguse kasutamiseks). See on veel üks asjakohane turvalisusmeede kindlustamaks, et personaalset infot ei avaldata isikutele, kellel pole õigus seda saada