sätted & tingimused

Koostöötingimused

Koostöötingimused

 1. 1 MEIST

  • Meie, VIAJES ALAMEDA, S.A., ärinimega ShuttleDirect.com, tegutseme selle veebilehe transporditeenuste broneerimisel vahendajana. Üksikasjalikumat infot meie ja meiega ühenduse võtmise kohta leiate altpoolt punktist J.
  • Broneerimisega kinnitad, et oled need tingimused läbi lugenud ning nõustud nendega. Kinnitad samuti, et oled teovõimeline ning Sul on õigus nende tingimustega enda ja teiste oma grupi liikmete nimel nõustuda. See tähendab, et vastutad kõigi maksete tasumise, muudatustest või tühistamistest teavitamise, kinnituse vastuvõtmise ja oma grupi teavitamise eest.
 2. 2 LEPING

  • ShuttleDirect.com on vahendajaks teenusepakkuja ("Teenusepakkuja") veoteenustele. Need koostöötingimused on meie kodulehel esitatud transporditeenuste broneerimise aluseks.
  • Kõik meie vahendusel müüdavad teenused pole meiepoolsed pakkumised mis tahes teenuste müümiseks, vaid kutse Sulle teha pakkumine teenusepakkujale. Teenusepakkuja nimel võime selle pakkumisega nõustuda või selle tagasi lükata. Kui nõustume pakkumisega, oled sõlminud veolepingu teenusepakkujaga. Broneeringu tegemisel loetakse Sind nõustunuks teenusepakkuja lepingutingimustega ning kohustud neid täitma. Palun loe hoolikalt teenusepakkuja tingimusi, sest need sisaldavad olulist teavet Sinu broneeringu kohta. Soovi korral saadame Sulle tingimuste koopia.
  • Sinu lepingu teiseks pooleks on Teenusepakkuja ning Teenusepakkuja nimi ja kontaktandmed on toodud Sulle saadetud voucheril (vt punkti C(3) allpool). Broneeringule kehtivad Teenusepakkuja sätted ja tingimused. Meie roll piirdub Sinu ja Teenusepakkuja vahelise lepingu vahendamisega. Agendina tegutsedes ei vastuta me Teenusepakkuja pakutavate teenuste eest.
  • Mitte ükski meie veebilehel kättesaadavaks tehtud transporditeenus pole "pakett" 1990. aasta puhkusepakette ja pakettreise käsitleva Euroopa direktiivi mõistes ega ühegi broneeringuriigi seadusandluse mõistes, kus rakendatakse seda Euroopa direktiivi kohalikus seadusandluses. Palun pane tähele, et isegi kui teed samaaegselt rohkem kui ühe broneeringu, on iga broneeringu puhul tegemist eraldi veolepinguga Sinu ja teenusepakkuja vahel.
 3. 3 VEEBI KAUDU BRONEERIMINE

  • Meie kodulehel pakutava transporditeenuste valiku kirjeldused on saadaval jaotises K(1) allpool. Ostusoovi avaldamine transporditeenuste tellimiseks toimub internetis teenuse broneerimistaotlust täites. Taotluses palutakse täpsustada tellitava teenuse üksikasju, millised edastatakse teenusepakkujale. Palun kontrolli reisidetaile kinnitades, et kõik nimed, kuupäevad ja kellaajad on õiged ning vigade korral palun teavita meid koheselt. Oma maksekaardi andmeid esitades garanteerid, et Sul on antud kaardi kasutamise õigus ja et me võime Sinu kaarti teenuste summas koheselt debiteerida.
  • Niipea, kui meieni jõuavad Sinu broneering ja makse, teatame Sulle Teenusepakkuja nimel makse kättesaamisest E-kirja teel. See E-kiri kinnitab, et oleme töödelnud makset Teenusepakkuja nimel ja tegeleme Sinu broneeringuga. Antud kirja näol ei ole tegemist veel broneeringu kinnitusega. Siduv veoleping jõustub Sinu ja Teenusepakkuja vahel siis, kui saadame Sulle E-kirja broneeringu kinnitusega. Lepingu kuupäev on kinnitavas E-kirjas märgitud kuupäev.
  • Broneeringut kinnitav E-kiri sisaldab linki Sinu voucherile. Vocheril on Sinu veolepingut teostava teenusepakkuja nimi ja kontaktandmed. Broneeritud teenuse saamiseks pead selle välja printima, allkirjastama ja esitama oma Teenusepakkujale. Voucheri esitamata jätmise tulemuseks võib olla see, et Sulle teenust ei osutata. Samuti soovitame Sul teha ja oma reisile kaasa võtta koopiad voucheritest, broneeringutest ja E-kirjaga saadetud kinnitustest, et need vajadusel esitada.
  • Kogu meie teabevahetus nõuab Sinupoolset kättesaamise kinnitust. Kui Sul ei õnnestu kättesaamisest E-posti teel teatada ja meie andmetel oled teate saanud, loetakse kättesaamine Sinu poolt kinnitatuks.
  • Kontrolli voucheril olevaid andmeid kohe kui selle saad. Palun teavita meid mistahes vigadest otsekohe, sest hiljem ei pruugi olla enam võimalik muudatusi teha. Teenusepakkuja vahendajana edastame Sinu broneeringu Teenusepakkujale ja me ei vastuta voucheril olevate vigade eest, välja arvatud juhul, kui need vead on tehtud meie poolt. Pead teavitama meid mistahes vigadest vähemalt 48 tundi enne reisi. Palun vaata punktidest E ja F meie muudatuste ja tühistamiste reegleid.
  • Oma broneeringus meiega jagatavad andmed edastatakse üksnes teenusepakkujale, kellega Sul on veoleping või teistele isikutele, kellele need on vajalikud Sulle teenuse osutamiseka. Seetõttu võib teavet edastada ametivõimudele, nagu tolli- või piirivalveasutustele nende nõudmisel või seadusest tulenevatel juhtudel. See kehtib igasuguse meiega jagatava tundliku teabe kohta, nagu näiteks erivajadused või toitumisest ja usust tulenevad vajadused. Teatud teavet võib edastada ka turva- või krediidikontrolli teostavatele ettevõtetele.
  • Kui reisite väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, ei pruugi andmekaitsealane kontroll olla sama tugev kui broneeringu tegemise riigis. Kui me ei saa edastada seda teavet asjaomastele teenusepakkujatele Euroopa Majanduspiirkonnas või mujal, ei saa me Sinu broneeringusoovi vastu võtta. Selle broneeringu tegemisel nõustute, et vajalik teave edastatakse asjaomastele isikutele. Kõik meie andmekaitsepoliitika üksikasjad on sätestatud allpool punktis S.
 4. 4 MAKSE

  • Kui reisibüroo või kolmas osapool broneerib teenuse Sinu eest, tegutseb ta Sinu agendina. Teenuse broneerimisel peab tegema osalise makse või tasuma kogu summa. Kui tasumine toimub ainult osaliselt, tuleb jääk tasuda Teenusepakkujale puhkekohta jõudmisel. Kui Teenusepakkuja lükkab Sinu broneeringusoovi tagasi, teavitame Sind sellest E-kirjaga ning maksame kogu raha tagasi samal viisil nagu meile maksid.
 5. 5 MUUDATUSED

  • Broneeringu muutmise taotlused tuleb saata meile kirjalikult ja need ei jõustu enne, kui oleme need kätte saanud ja kinnitanud Sulle E-posti teel, et Teenusepakkujal on võimalik muutus teostada. Saad teha muutusi veebilehe alajaotuses "Minu Broneering" või kirjalikult faksi või E-posti teel vähemalt 48 tundi enne reisi. Palun vaata punktist J täpsemalt, kuidas meiega ühendust võtta. Kõigile muudatustele rakendatakse ettemaksuna tasutavat mõistlikku haldustasu.
  • Kui nõuad pealevõtmise või mahapaneku asukoha, lennuteabe, reisijate arvu või vanuste mis tahes muutmist ja see tekitab lisakulusid (nt kui teie seltskonda lisandub liikmeid või lennuaeg muutub), tuleb Sul maksta lisatasu muutuse tegemise ajal. Mingit haldustasu ei võeta.
  • Kui teenusepakkuja ei nõua tasu kavandatava muudatuse (näiteks lennu numbri muutmine) eest, ei pea Sa maksma lisatasu juhul, kui muudatuse taotlemine toimub vähemalt 48 tundi enne reisi.
  • Kui muudatus vähendab hinda, pakutakse tagasimakset koos mõistliku haldustasuga, kui need muudatused on tehtud vähemalt 48 tundi enne reisi.
  • Viivitustest põhjustatud mis tahes ajakava muudatusi pealevõtmise kohta jõudmisel Sinu lennu hilisema või varasema saabumise või turvakontrolli ja pagasi saamise hilinemise tõttu ei loeta broneeringu muudatusteks, eeldusel, et saabud pealevõtukohta 60 minuti jooksul alates kokkulepitud ajast.
  • Kõikide muudatuste eest, millised tehakse esimeses broneeritud sõidus kuni 48 tundi enne reisi algust tuleb maksta mõistlikku haldustasu.
 6. 6 TÜHISTAMINE

  • Broneeringu tühistamistaotlused tuleb meile saata kirjalikult ja need ei jõustu seni, kuni oleme need Teenusepakkuja nimel kätte saanud. Tühistada saate veebisaidi "Minu Broneering" alajaotuse kaudu või kirjalikult faksi või E-posti teel. Palun vaata punktist J täpsemalt, kuidas meiega ühendust võtta.
  • Kui Sul on ühe otsa või tagasisõidu broneering, võib teenusepakkuja teha selle pileti tasutud ja kasutamata osa eest tagasimakseid, kui järgid selle suhtes allpool toodud sätteid ja tühistamine toimub vähemalt 48 tundi enne reisi algust.
  • Tagasimakseid tehakse vaid juhul kui broneering tühistatakse osaliselt või täielikult vähemalt 48 tundi enne piletil näidatud väljumisaega. Kui seda meditsiinilistel põhjustel teha ei saa, võime tagasimakse teha juhul, kui oled suuteline tõendama oma reisivõimetust (näiteks arstitõendiga).
  • Kui Sinu broneeritud reisiteenus hilineb või tühistatakse või puudub piisav arv istekohti ja te seetõttu põhjendatult ei soovi reisida, võidakse teha tagasimakse, kui tagastad meile oma voucheri. Kui oled kasutanud edasi-tagasi reisi puhul vaid väljuva reisi osa, on tagasimakse väärtuseks ühe suuna ja edasi-tagasi sõidu tasude vahe.
  • Kui teenus ei vasta Sinu ootustele või soovid taotleda tagasimakset mingil muul põhjusel, palun vaata punkti O allpool.
 7. 7 RATASTOOLID JA INVASKUUTRID

  • Kui tood kaasa ratastooli või invaskuutri, pead sellest meile teatama oma broneeringut tehes. Palun täpsusta, kas see on kokkuklapitav, sisaldab akut ja/või mootorit, et osutatav transfeeriteenus sellega kohanduks.
 8. 8 KINDLUSTUS

  • Paljud teenusepakkujad nõuavad Sinult reisikindlustust tehtava broneeringu tingimusena. Soovitame tungivalt, et sõlmiksid reisikindlustuse, et kaitsta end ja oma reisiseltskonda oma reisi tühistamisega kaasnevate kulude; abikulude (sh lahkunu kodumaale tagasisaatmine); ootamatu haiguse või teenusepakkuja rahaliste raskuste; pagasi ja raha kaotamise ning muude kulutuste suhtes. Kui oleme Sulle kindlustuspoliisi väljastanud, siis palun kontrolli ja veendu, et kõik andmed on õiged ning et kogu asjakohane teave on Sinu poolt esitatud (st eelnevalt olemasolevad haigusseisundid jms). Olulise ja täieliku info avaldamata jätmine mõjutab Sinu kindlustust ning võib selle tühistada.
 9. 9 MEIE VASTUTUS

  • Sinu teenuseleping on sõlmitud Sinu ja Teenusepakkuja vahel ja mitte meiega. Vahendajana ei vastuta me Sinu poolt broneeritud teenuse osutamise eest. Vastutame oma kodulehel saadaolevate teenuste broneerimiseks vajaliku info eest; pakkudes tehnoloogiat, mis võimaldab Sul teenust broneerida, edastades meie veebisaidi kaudu meile saadetud broneeringu detailid Teenusepakkujale, hoides Sind kursis Teenusepakkuja poolt broneeringus tehtud muutustega või vahendades muudatusi või tühistamisi, mida soovid saata oma Teenusepakkujale. Me ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida Sinu broneeringu ebakorrektsel töötlemisel Teenusepakkuja poolt ega Sinu vigade eest teenuse broneerimisel ega Sinu suutmatuse eest esitada teenust broneerides täielikku ja täpset teavet.
  • Me ei võta endale vastutust mistahes teenust puudutava teabe eest, mida me Sulle heas usus edastame. Teave teenuste, transpordiviisi, sõiduaegade, pealevõtmise ja mahapaneku aegade ja vahemaade kohta on ligikaudne ja informatiivne ning ei kohusta ettevõtet ShuttleDirect.com pakkuma teenuseid meie kodulehel märgitud viisil.
  • ShuttleDirect.com ei tee mitte mingeid esitusi mingit kindlat tüüpi transporditeenuse sobivuse kohta Sinu vajaduste jaoks ja ei vastuta Sinu teenusevaliku eest. Juhul, kui meid leitakse olevat Sinu ees vastutavad mis tahes alusel, on meie suurim vastutus ees piiratud Sinu broneeringu kahekordse hinnaga (või asjakohase osaga sellest, kui see ei mõjuta kõiki broneeringu osalisi).
  • Mis tahes hüvitisnõuded teenuse kasutamisest tulenenud surma või kehavigastuste eest tuleb esitada Teenusepakkujale ja nende nõuete suhtes kehtivad selle riigi seadused ja juristiktsioon, kus teenust osutati. Sinu teenusepakkuja nimi ja kontaktandmed on välja toodud Sinu voucheril.
  • Aegajalt ilmnevad veebilehel vead ja teeme kõik endast oleneva, et parandada need niipea, kui neist teadlikuks saame. Kui meie lehel näidatakse vigaseid hindu või soodustusi, jätame endale õiguse Teenusepakkuja nimel leping lõpetada ja teha Sulle täielik tagasimakse.
  • Me ei vastuta mingil määral mistahes lisateenuste eest, millised broneerite otse oma Teenusepakkujalt.
  • Me ei garanteeri selle veebilehe sisu täpsust või et see on vaba viirustest vms, milles võib olla programmivigu või muid hävitavaid omadusi.
 10. 10 KONTAKTANDMED

  • Kogu meievaheline suhtlus toimub E-posti vahendusel. Kuna kõikidest Sinu tellimusega seotud muudatustest või tühistustest informeerime Sind broneerimistaotluses märgitud E-posti aadressi vahendusel, soovitame tungivalt enne reisi algust oma postkasti sisu kontrollida. Võime saata Sulle ka muud teavet, millest võib Sulle kasu olla.
  • Sinu kohuseks on varustada meid oma kehtiva E-posti aadressi ja mobiiltelefoni numbriga ning informeerida meid mistahes muudatustest. On oluline, et annaksid meile mobiiltelefoni numbri, millel saame Sinuga reisi ajal erandkorras kiiresti ühendust võtta Sinu broneeringu asjus.
  • Meie postiaadress on: Customer Care, Vía Emilio Ortuño, 15, 03501 Benidorm, Alicante, Spain, telefoninumber: (+34) 966830101, faks: (+34) 965856551, E-posti aadress: customer.care @viajesalameda.com, veebilehed: www.shuttledirect.com ja www.viajesalameda.com
 11. 11 TRANSPORDITEENUSED

  • ShuttleDirect.comi kaudu saab broneerida järgmisi transporditeenuseid:

   Erasõiduk koos juhiga:
   Neid transporditeenuseid pakutakse kliendile ja tema reisiseltskonnale kliendi aja- ja marsruudinõudmisi arvestades. Klient ja tema reisiseltskond ei reisi koos mitte ühegi teise seltskonnaga.
   Süstikbuss või jagatud sõit:
   Neid transporditeenuseid pakutakse eelnevalt broneeringu teinud klientidele sõidukitega, mille marsruudid ja väljumisajad on paindlikud. Klient ja tema reisiseltskond reisivad Teenusepakkujale sobivaimas sõidukis koos teiste klientidega.
   Ühistransport:
   Need transporditeenused on mõeldud kasutamiseks üldsusele ja töötavad eelmääratud marsruudil kindla ajakava järgi. Klient ja tema reisiseltskond reisivad sõidukis koos teiste klientidega ja sõitjatega.
   Ilma juhita auto rentimine:
   Transporditeenust pakutakse lühiajalise ilma juhita autorendi näol.

  • Sinu Teenusepakkuja teeb kõik mõistlikud jõupingutused, et jõuda pealevõtmise kohta voucheril märgitud ajal, kuid see pole garanteeritud.
  • Lennujaamast algavate privaatsete transporditeenuste korral peab juht ootama kuni 60 minutit alates Sinu voucheril märgitud lennu saabumise ajast. Juhi ooteaeg mistahes muus pealevõtmiskohas piirneb 20 minutiga alates Sinu voucheril märgitud ajast.
  • On Sinu kohuseks kontrollida oma voucherilt või meievahelisest E-posti kirjavahetusest oma transporditeenuse andmeid: pealevõtmise kuupäeva, kellaaega ja asukohta. Pead tagama, et saabumise aeg väljalennu lennujaama toimuks vähemalt 10 minutit enne lennule registreerimise avamist (mitte sulgemist) ja mitte mingil juhul vähem kui kaks tundi enne kavandatud reisi väljumisaega.
  • Teenusepakkuja jätab endale ainuõiguse marsruudi valimiseks Sinu sihtkohta ning see ei pruugi olla kõige otsem tee ega mööda tasulisi teelõike.
  • Palun pane tähele, et enamik Teenusepakkujaid pole kohustatud maksma mitte mingeid hüvitisi ühegi viivituse, tühistamise või kasutamata jäänud teenuse eest, mille põhjuseks on ettenägematud asjaolud või sündmused väljaspool nende kontrolli, sealhulgas, kuid mitte ainult kolmandate osapoolte põhjustatud õnnetused teel, politsei kontrollpunktid, terrori- või vandalismiteod, äärmuslikud ilmastikutingimused või streigid.
  • Vedu teostatakse Sinu voucherile märgitud lähte- ja sihtkoha vahel. Sinu kohuseks on anda täielik ja täpne aadress, mis sisaldab tänava nime ja majanumbrit. Privaattransfeeri puhul tellitud sõiduk viib või võtab teid peale majutuskohale nii lähedalt kui võimalik, võttes arvesse sõiduki füüsilisi omadusi ja juurdepääsu lepingulisele aadressile. Jagatud süstikbussiteenuse korral viiakse teid teie majutuskohta või majutuspaigale lähimasse mahapanekukohta. Ühistranspordi korral pannakse teid maha ja võetakse peale bussipeatusest, bussijaamast jne.
  • Kui tavapärane liikumistee on suletud ilmastikuolude vms tõttu ja soovite jõuda oma sihtkohta pikemat teed mööda, vastutate ise mistahes maksmisele kuuluvate lisakulude eest.
  • Kõik sõidukid on kindlustatud vastavalt kohalikele seadustele.
  • Oled kohustatud meid teavitama, kui Sinu broneering hõlmab ka alaealisi. Kohustute autos kasutama olemasolevaid laste turvatoole, kuid soovitame Sul oma laste jaoks võtta kaasa omad, kuna erinevates riikides kehtivad erinevad standardid.
  • Kui Sa ei teata meile, et teie grupis on alaealisi, oleneb transporditeenuse pakkumise võimalikkus lastele sobivate turvatoolide olemasolust sõidukis. Juhul, kui neid pole, ei maksta Sulle teenuse eest makstud raha tagasi ning me ei vastuta Sinu seltskonnale transporditeenuse pakkumise eest.
  • Mõned teenusepakkujad nõuavad reisi ülekinnitamist telefoni teel. Sellistel juhtudel on sellekohane märge Sinu voucheril. Kui Sa oma sõitu üle ei kinnita, teenust ei pakuta ja raha tagasi ei maksta.
  • Voucheril kirjasolev ja ööpäevaringselt töötav hädaabinumber on Sinu teenistuses.
  • Sõiduki kategooria, milles transporditeenust osutatakse, ei ole garanteeritud ja Teenusepakkujal on õigus sõiduki asendamiseks omal äranägemisel ja Sinu ees vastutamata. Mõnikord on sõiduki vahetamine vajalik, kui teenuse osutamine poleks soovitud tingimustel muul viisil võimalik.
  • Ootereeglid lendude hilinemiste, ümbersuunamiste ja luhtunud ümberistumiste korral, kui transporditeenus algab lennujaamast:

   Lendude hilinemised:
   Erasõiduk koos juhiga:
   Lennu hilinemine kuni 3 tundi esialgselt planeeritud lennuajast on hinna sees. Kui lend hilineb rohkem kui 3 tundi, pead võtma ühendust teenusepakkujaga ja paluma sõidukil oodata. Lisatasu tuleb maksta enne transporditeenuse algust. Kui Sa seda ei tee, siis teenust ei pakuta.
   Süstikbuss või jagatud sõit:
   Sulle pakutakse transporti järgmise saadaoleva jagatud teenusega.
   Ühistransport:
   Sulle pakutakse transporti järgmisel saadavaloleval graafikujärgsel väljumisel.
   Lendude ümbersuunamised:
   Lennufirma transpordib teid plaanitud lennujaama ja kehtib eeltoodud hilinemispoliitika.
   Lendude ärajäämiste, lendudele hilinemiste ja luhtunud ümberistumiste korral palun vaata meie tühistamise eeskirjade punkti F.

  • Kui te privaattransfeeri korral ei ilmu pealevõtmise kohta 20 minuti jooksul tõendil märgitud ajast, püüab teenusepakkuja Sinuga ühendust võtta broneeringusse märgitud mobiiltelefoni numbril. Kui Sinuga ei ole võimalik rääkida halva või olematu ühenduse, puuduva signaali, sisse lülitatud kõneposti vms tõttu või jääb kõne vastamata, jääb teenus osutamata ja teenusepakkuja pole kohustatud teile teenust pakkuma ning tagasimakset ei tehta.
 12. 12 PAGAS

  • Kogu pagas peab olema korrektselt märgistatud omaniku nime ja sihtkoha aadressiga.
  • Iga reisija võib kaasa võtta ühe pagasiühiku kaaluga kuni 20 kg (suurim lubatud summaarne mõõt 158 cm) ja käsipagasi, kaaluga kuni 5 kg (suurimad lubatud mõõtmed 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • Mis tahes lisapagas tuleb deklareerida teenuse broneerimisel. Vastutad täiendavalt tekkivate kulutuste eest, sealhulgas täiendavate sõidukite eest deklareerimata ülekaalulise pagasi vedamisel. Teenusepakkuja jätab endale õiguse deklareerimata ülemäärase pagasi vedamisest keelduda.
  • Sinu pagas ei tohi sisaldada keelatud esemeid: ohtlikud materjalid; loomad, kellest pole meid teavitatud vastavalt punktile nr 8 allpool; tulirelvad; kergesti riknevad toiduained või õrnad esemed.
  • Soovitame mitte transportida oma pagasis õrnu ega väärtuslikke esemeid, nagu ehteid, raha, väärismetalle, lauahõbedat, tšekke ega väärtpabereid, dokumente, passe jt isikut tuvastavaid dokumente, näidiseid jms.
  • Oma pagasi eest pead vastutama ise ja seda transporditakse Sinu oma vastutusel. Meie ega Teenusepakkuja ei vastuta pagasi kadumise ega kahjustamise eest. Soovitame sõlmida sobiva reisikindlustuse, mis katab võimaliku pagasi kadumise või kahjustamisega seotud kahjud.
  • Sõidukisse jäetud pagas saadetakse Sinu poolt teenuse broneerimisel sisestatud aadressil ja mis tahes lisakulud sellega seoses jäävad Sinu kanda.
  • Pead meid broneeringut tehes teavitama kui vedada tuleb ka lemmikloomi. Lemmikloomade vedu toimub Sinu vastutusel. Lemmikloomad peavad reisima konteineris, mis vastab lennukiga veol IATA nõuetele. Lemmikloomad võivad reisi ajal väga närviliseks muutuda ja pead rakendama kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid. Oled kohustatud hüvitama meile mistahes nõuded, kulud või nõudmised, mis on põhjustatud Sinu lemmiklooma poolt.
 13. 13 SINU VASTUTUS

  • Vastutate piiriületuseks vajalike dokumentide kaasaskandmise eest täielikult ise. Meie ega Teenusepakkuja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis võivad tekkida, kui te vajalikke dokumente kaasas ei kanna või ei järgi vastava riigi tolli-, politsei-, maksuameti- või haldusreegleid piiri ületades. Voucher pole sissesõiduviisa saamiseks kehtiv dokument.
  • Nõustud hüvitama meile kõik tagatised, trahvid või maksed, millised peame maksma ametivõimudele, kuna te ei järgi seadusi, määrusi jne või muid reisinõudeid riikides, kuhu kavatsete siseneda, kust lahkuda või mida läbida. Sellisel juhul on meil õigus kinni pidada misiganes Sulle kuuluvad rahalisi ette- või enimmakseid kuni meile võlgnetavad trahvid on täies mahus tasutud.
 14. 14 SISSEPÄÄSUÕIGUS

  • Teenusepakkujal, juhil või meie esindajal on õigus keelduda vedamast mis tahes isikut, kes võib olla alkoholi või narkootiliste ainete mõju all ja/või kelle käitumist saab pidada ohtlikuks juhile, teistele reisijaile või Sulle. Tagasimakseid ei tehta ja puudub kohustus osutada teenust Sulle või Sinu reisiseltskonna liikmetele ning abistada alternatiivse transpordi korraldamisel.
  • Üheski sõidukis ei tohi tarbida alkoholi ega uimasteid ning sõidukites on keelatud suitsetada.
 15. 15 KAEBUSED

  • Kuna veoleping on Sinu ja Teenusepakkuja vaheline, siis tuleks teenusega seotud mis tahes küsimuste või murede korral pöörduda Teenusepakkuja poole. Kui Sul tekib probleem reisi ajal, tuleb sellest teatada Teenusepakkujale kohe sihtkohta jõudes. Sinu Teenusepakkuja kontaktandmed on välja toodud voucheril. Selle menetluskorra mittejärgimisel on Sinu kaebuse uurimise ja olukorra parandamise võimalused tunduvalt kehvemad. Sõltuvalt olukorrast võib Sinu õigustatud hüvitise suurus väheneda või Sa ei pruugi seda üldse saada. Võid meiega ka sihtkohas viibides ühendust võtta või kirjutada meile koju tagasi jõudes kasutades punktis J toodud kontaktandmeid.
 16. 16 KEELED

  • Meie veebilehed on saadaval paljudes keeltes. Meie letiteenindus ja E-posti tugiteenus on saadaval hispaania- ja ingliskeelsena, kuid üritame teha selle kättesaadavaks ka lepingu sõlmimise keeles.
  • Teeme endast kõik, et meie veebisaidi ning sätete ja tingimuste tõlked oleksid täpsed. Mis tahes vasturääkivuste korral kehtib hispaaniakeelne versioon.
 17. 17 INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

  • Autoriõigus, kaubamärgid ja meie veebilehtede muud intellektuaalomandi õigused kuuluvad meile või on litsentsi alusel antud kasutamiseks VIAJES ALAMEDA, S.A.-le ning neid kaitsevad riiklikud ja rahvusvahelised määrused.
  • Meie veebilehe sisu mis tahes kasutamine ilma meie selgesõnalise loata on keelatud, sealhulgas selle muutmine, hilisem avaldamine, paljundamine või täielik või osaline taasesitamine.
  • Käesolevaga nõustud mitte kasutama meie veebisaiti ebaseaduslikel eesmärkidel.
 18. 18 SEADUSED JA JURISDIKTSIOON

  • Nendele lepingutingimustele kohaldatakse Hispaania seaduseid.
  • Sinu broneeringu töötlemisel alluvad need koostöötingimused Hispaania seadustele ja Benidormi (Alicante) kohtute juristiktsioonile. Sinu veoleping teenusepakkujaga täpsustab kohalduva seaduse.
Viimase hinnangu kuupäev : apr 2019
prinditav versioon