vilkår og betingelser

Forretningsvilkår

Forretningsvilkår

 1. 1 OM OS

  • Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. handler som ShuttleDirect.com som reservationsagent ved reservation af transport på denne hjemmeside. Du kan få yderligere oplysninger om hvem vi er og hvordan du kontakter os jfr. paragraf J nedenfor.
  • Når du foretager en reservation bekræfter du, at du har læst og accepterer disse forretningsvilkår og oplysningerne på vores hjemmeside og har retshjemmel samt myndighed til at acceptere disse forretningsvilkår på egne og alle medlemmer af din gruppes vegne. Det betyder, at du er ansvarlig for at foretage alle skyldige betalinger, underrette os om eventuelle påkrævede ændringer eller aflysninger samt at modtage bekræftelsen og holde din gruppe informeret.
 2. 2 KONTRAKT

  • ShuttleDirect.come er reservations-agent for leverandøren ('Leverandør') af transporttjenesterne. Disse forretningsvilkår angiver den basis, som vi foretager din reservation af de transportydelser, som er vist på vores hjemmeside.
  • Alle tjenester solgt gennem os er ikke et tilbud fra os om at sælge nogen tjenester, men en invitation til dig om at afgive et tilbud til leverandøren af tjenesteydelserne. Vi kan frit vælge, om vi vil acceptere dette tilbud på leverandørens vegne eller afvise det. Hvis vi accepterer tilbuddet, har du en kontrakt med leverandøren. Du anses for at have accepteret leverandørens kontraktlige vilkår og betingelser, når du foretager en reservation, og du accepterer dermed at være bundet af disse. Læs leverandørens vilkår og betingelser omhyggeligt, da de indeholder vigtige oplysninger om din reservation. Du kan bestille eksemplarer af disse hos os.
  • Din kontrakt er indgået med leverandøren og leverandørens navn og kontaktoplysninger vil være angivet på billetten vi sender til dig (se paragraf C(3) nedenfor) Leverandørens vilkår og betingelser gælder for din reservation. Vores rolle er begrænset til at formidle en kontrakt mellem dig og leverandøren. Som agent påtager vi os intet ansvar for leverandørens levering af tjenesterne.
  • Ingen af transportydelserne stillet til rådighed af os på vores hjemmeside er "pakker" som defineret i EU-direktivet om pakkeferier, pakkerejser og pakketure fra 1990 eller nogen lovgivning i reservationslandet, som implementerer EU-direktivet i deres nationale lovgivning. Bemærk, at selvom du foretager mere end én reservation på samme tid, er hver reservation en separat kontrakt mellem dig og leverandøren.
 3. 3 ONLINE RESERVATIONSPROCEDURE

  • Du finder en række transporttjenester på vores hjemmeside, som er beskrevet i K(1) nedenfor. Du kan afgive et tilbud om at købe en transporttjeneste over nettet ved at udfylde reservationsformularen. Den beder dig om en række oplysninger, som du skal bekræfte og som vi giver videre til leverandøren. Når du bekræfter oplysningerne, skal du tjekke at alle navne, datoer og tider er korrekte og omgående informere os om eventuelle fejl. Ved at angive oplysningerne på dit betalingskort garanterer du, at du har bemyndigelse til at bruge kortet og at vi straks kan debitere dit kort for værdien af tjenesteydelserne.
  • Når vi modtager din formular med anmodning om en reservation og betaling af en tjeneste, anerkender vi modtagelsen af betalingen via e-mail på vegne af leverandøren. Denne e-mail bekræfter blot, at vi har behandlet betaling på vegne af leverandøren og at vi behandler din reservationsanmodning. Det er ikke en bekræftelse af reservationen. En bindende kontrakt træder først i kraft mellem dig og din leverandør, når vi sender du en e-mail med bekræftelse af din reservation. Datoen for kontrakten er den dato, der vises i den bekræftende e-mail.
  • Denne e-mail bekræfter din reservation og har et link til din billet. Navnet på den leverandør, som du har indgået en kontrakt med står på kuponen, inklusive hans kontaktoplysninger. Du skal skrive den ud, underskrive den og vise den til din leverandør for at modtage den tjeneste, du har booket. Hvis du ikke fremlægger fremlægge billetten, kan det betyde at tjenesteydelsen ikke leveres til dig. Vi anbefaler du også tager kopier af din billet, reservationsanmodning og e-mail-bekræftelser med dig på turen, så du kan fremvise den, hvis det forlanges.
  • Al kommunikation fra os kræver, at du anerkender modtagelsen. Hvis du undlader at anerkende modtagelsen af en e-mail og vores optegnelser viser, at du har modtaget den, anses anerkendelse for at have været sendt af dig.
  • Så snart du modtager billetten, skal du tjekke alle oplysninger på den. Informer os straks om eventuelle fejl, da det ikke er muligt at foretage ændringer senere. Som reservation-agent for leverandøren, sender vi din reservationsanmodning til leverandøren, og vi har intet ansvar for fejl på billetten, medmindre fejlene er lavet af os. Du skal informere os om eventuelle fejl seneste 48 timer efter rejsen . Se venligst paragraf E og F i vores politik mht. ændringer og aflysninger.
  • De reservationsoplysninger, som du giver os i din reservationsanmodning videregives kun til leverandøren, som du indgår en kontrakt med, eller sådanne personer, der er nødvendige for at tjenesten kan leveres til dig. Oplysningerne kan derfor gives til offentlige myndigheder, som toldvæsen eller immigrationsmyndigheder, hvis dette kræves af disse, eller er krævet ved lov. Dette gælder for alle følsomme oplysninger som du giver til os, som fx. oplysninger om handicap, ernæring eller religiøse krav. Visse oplysninger må også videregives til sikkerheds- eller kreditkontrolvirksomheder.
  • Hvis du rejser uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er kontrollen med databeskyttelse muligvis ikke lige så stærk som de juridiske krav i det land, hvor du foretager reservationen. Hvis vi ikke kan videregive disse oplysninger til de relevante leverandører, hvadenten i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller ej, vi vil være ude af stand til at behandle din reservationsanmodning. Ved at foretage denne reservation giver du samtykke til, at disse oplysninger videregives til de relevante personer. De fuldstændige oplysninger om vores databeskyttelsespolitik er angivet i paragraf S nedenfor.
 4. 4 BETALING

  • Hvis et rejsebureau eller en tredjepart foretager en reservationsanmodning på dine vegne, gør de det som din agent. Når du sender en reservationsanmodning vil du blive bedt om at betale et depositum eller en fuld betaling. Hvis du kun betaler et depositum skal du betale det resterende beløb til leverandøren ved ankomsten til opholdsstedet. Hvis leverandøren afviser din reservationsanmodning giver vi dig besked via e-mail og tilbagebetaler det fulde beløb for hver betaling ved hjælp af samme betalingsmetode.
 5. 5 ÆNDRINGER

  • Anmodninger om at foretage ændringer i din reservation skal sendes til os skriftligt og træder ikke i kraft før vi modtager dem og bekræfter overfor dig via e-mail, at leverandøren kan foretage ændringen. Du kan foretage ændringer via afsnittet "Min reservation" på hjemmesiden eller skriftligt pr. fax eller e-mail mindst 48 timer forud for rejsen. Se venligt paragraf J for oplysninger om, hvordan du kontakter os. Alle ændringer er underlagt et rimeligt administrationsgebyr, der skal betales forud til os.
  • Hvis du anmoder om en ændring af afhentnings- eller afleveringssted, flynummer, antal eller alder af passagerer og dette medfører et tillægsgebyr (for eksempel, hvis der bliver ekstra medlemmer af din gruppe eller ændringer i flytider), skal du betale de ekstra omkostninger for at foretage ændringen. Der vil ikke blive opkrævet noget administrationsgebyr.
  • Hvis leverandøren ikke opkræver et gebyr for den foreslåede ændring (for eksempel ændring af flynummer) opkræves der ingen yderligere gebyrer, forudsat at du anmoder om ændringen seneste 48 timer forud for rejsen.
  • Hvis ændringen reducerer billetprisen vil du blive tilbudt en tilbagebetaling, som er underlagt et rimeligt administrationsgebyr, forudsat disse ændringer foretages seneste 48 timer forud for rejsen.
  • Eventuelle ændringer i din ankomsttid til afhentningsstedet på grund af forsinkelser eller dit flys tidligere ankomst samt forsinkelser i sikkerhedskontrollen og ved bagageopsamling, tæller ikke som ændringer i din reservation, forudsat at du ankommer inden for 60 minutter i forhold til det planlagte tidspunkt.
  • Ændringer inden for 48 timer af den første etape af en rejse vil medføre et rimeligt administrationsgebyr.
 6. 6 AFBESTILLING

  • Anmodninger om at annullere din reservation skal sendes til os skriftligt og træder ikke i kraft, før modtaget af os på vegne af leverandøren. Annulleringen kan foretages af dig via afsnittet "Min reservation" på hjemmesiden eller skriftligt pr. fax eller e-mail. Se venligt paragraf J for oplysninger om, hvordan du kontakter os.
  • Hvis din reservation omfatter en enkelt- eller returbillet vil refusionen for den uudnyttede del af prisen, du har betalt for billetten kunne udbetales af leverandøren, hvis du overholder bestemmelserne nedenfor og under forudsætning af, at reservationen annulleres mindst 48 timer før afrejsetidspunktet.
  • Der gives ingen tilbagebetaling, medmindre du annullerer din reservation helt eller delvist senest 48 timer inden afgangen angivet på din billet. Hvis du ikke er i stand til dette på grund af helbredsårsager kan en tilbagebetaling foretages, hvis du kan dokumentere din manglende evne til at rejse (f.eks. en lægeattest).
  • Hvis tjenesten, du havde booket til transferen er forsinket eller aflyst eller der er ikke nok pladser, og du derfor med rimelighed beslutter ikke at rejse, foretages en tilbagebetaling, såfremt du returnerer din kvittering til os. Hvis du har brugt udturen vil tilbagebetalingen være forskellen i værdien mellem en enkelt- og en returbillet.
  • Hvis tjenesten ikke opfylder dine forventninger og du ønsker at ansøge om en tilbagebetaling af andre grunde henvises til paragraf O nedenfor.
 7. 7 KØRESTOLE OG LØBEHJUL

  • Du skal informere os, såfremt du vil bringe en kørestol eller et scooter, når du gennemfører din reservationsanmodning. Angiv om den er sammenfoldelig, manuel eller omfatter et batteri og/eller motor, således den rette tjeneste kan leveres til din transfer.
 8. 8 FORSIKRING

  • Mange leverandører kræver, at du tegner en rejseforsikring som en betingelse for reservation hos dem. Vi anbefaler meget, at du tegner en forsikringspolice, som dækker dig og din gruppe mod omkostningerne ved afbestilling fra din side, udgifter til bistand (herunder repatriering) i tilfælde af sygdomshændelse eller leverandørens konkurs, tab af bagage og penge samt andre udgifter. Hvis vi har udstedt din police, så tjek den omhyggeligt for at sikre dig, at alle oplysningerne er korrekte og at alle relevante oplysninger er blevet oplyst af dig (dvs. forudeksisterende sygdomstilstande). Undladelse af at angive relevant og komplet information vil påvirke din forsikring og kan medføre, at den annulleres.
 9. 9 VORES ANSVAR

  • Din kontrakt for tjenesteydelserne er mellem dig og leverandøren, og ikke med os. Som agent accepterer vi intet ansvar for leveringen af den service, du har bestilt. Vi er ansvarlige for at levere oplysninger på vores hjemmeside om de tjenester, der kan bestilles; at levere teknologien, der gør det muligt at foretage en reservationsanmodning, at videregive reservationsanmodningens oplysninger, som du sender til os via vores hjemmeside, til din leverandør, at opdatere dig om eventuelle ændringer af din reservation fra din leverandør eller at kommunikere ændringer eller annulleringer, som du måtte ønske at foretage over for din leverandør. Vi er ikke ansvarlige for tab der måtte opstå ved forkert behandling af din reservationsanmodning hos din leverandøren eller for dine fejl ifm. udfyldning af reservationsanmodningen eller din manglende angivelse af fuldstændige og nøjagtige oplysninger i reservationsanmodningen.
  • Vi påtager os intet ansvar for nogen information om den tjeneste, som vi videregiver til dig i god tro. Oplysninger om tjenesteydelser, transportformer, rejsetider, afhentnings- og afleveringstider og -afstande er kun omtrentlige og vejledende, og er ikke en forpligtelse fra ShuttleDirect.com, om at de udføres som nævnt på vores hjemmeside.
  • ShuttleDirect.com foretager ingen repræsentationer mht. egnetheden af en bestemt type af transporttjeneste ift. dine behov, og er ikke ansvarlig for dit valg af tjeneste. I tilfælde af, at vi er gøres ansvarlig over for dig på noget som helst grundlag, begrænses vores maksimale erstatningsansvar over for dig til to gange omkostningen af din reservation (eller den passende andel af denne, hvis ikke alle, der udgør en del af reservationen påvirkes).
  • Ethvert krav om erstatning for dødsfald eller personskade som følge af brug af tjenesten, skal rettes til leverandøren af tjenesteydelsen og vil være underlagt den gældende lovgivning og jurisdiktion i det land, hvor tjenesten blev leveret. Din leverandørs navn og kontaktoplysninger står på din kvittering.
  • Lejlighedsvist vises der fejl på hjemmesiden, og vi skal gøre alt for at rette dem så hurtigt som muligt, når vi bliver opmærksomme på dem. Hvis forkerte priser eller kampagner vises, forbeholder vi os ret til at opsige kontrakten på vegne af leverandøren og refundere dig fuldt ud.
  • Vi accepterer intet ansvar for enhver yderligere tjenester, som du bestiller direkte hos leverandøren.
  • Vi garanterer ikke for nøjagtigheden af indholdet på denne hjemmeside, eller at den er fri for virus eller lignende, og som kan indeholde fejl eller destruktive egenskaber.
 10. 10 KONTAKT

  • Al kommunikation mellem dig og os foregår via e-mail, så vi anbefaler at du læser din e-mail forud for påbegyndelsen af din rejse. Såfremt der er forventede ændringer eller aflysninger mht. din kontrakt, vil der blive sendt en besked til dig på den e-mailadresse, du har oplyst i din reservationsanmodning. Vi kan også e-maile andre oplysninger, som du kan finde nyttige.
  • Det er dit ansvar at give os din aktuelle e-mailadresse og mobiltelefonnummer samt informere os om eventuelle ændringer. Det er vigtigt, at du giver os et mobiltelefonnummer, som vi kan kontakte dig på i løbet af din rejse i det usandsynlige tilfælde, at vi behøver at kontakte dig mht. din reservation.
  • Vores postadresse er: Customer Care, Vía Emilio Ortuño, 15, 03501 Benidorm, Alicante, Spain, telefonnummer: (+34) 966830101, fax: (+34) 965856551, e-mail: customer.care @viajesalameda.com, Hjemmesider: www.shuttledirect.com og www.viajesalameda.com
 11. 11 TRANSPORTTJENESTER

  • ShuttleDirect.com kan booke følgende transporttjenester:

   Privat udlejning med chauffør:
   Disse transporttjenester leveres til kunden og hans gruppe efter kundens individuelle tidspunkt og krav til ruten. Kunden og hans gruppe befordres ikke med nogen anden part.
   Shuttle eller delt tur:
   Disse transporttjenester leveres til forudbestilte kunder på køretøjer, der opererer på fleksible ruter og med fleksible afgangstider. Kunden og hans gruppe befordres i et køretøj, der deles med andre kunder i det køretøj, der er mest praktisk for leverandøren.
   Offentlig transport:
   Disse transporttjenester bruges af offentligheden og opererer på en foruddefineret rute og med en foruddefineret tidsplan. Kunden og hans gruppe befordres i et køretøj, der deles med andre kunder og medlemmer af offentligheden.
   Leje af bil eller biludlejning uden chauffør:
   Transporten tilbydes som biludlejning uden chauffør i korte perioder.

  • Din leverandør vil foretage alle rimelige bestræbelser for at ankomme til opsamlingsstedet på det tidspunkt, der er angivet på din billet, men dette er ikke garanteret.
  • Ved bestilling af private transporttjenester fra lufthavnen vil chaufføren vente højst 60 minutter fra flyets ankomsttidspunkt som angivet på din kvittering. Chaufførens ventetid fra andre afhentningspunkter begrænses til 20 minutter fra den tid, der er anført på din kvittering.
  • Det er dit ansvar at kontrollere dato, tid og sted på din kvittering eller efterfølgende e-mailkommunikation fra os mht. afhentningsoplysningerne for din transporttjeneste. Du skal sikre dig, at afrejse-lufthavnen giver dig mulighed at ankomme mindst 10 minutter før check-in-skranken åbner (ikke lukker) og under ingen omstændigheder mindre end to timer før den planlagte flyvnings afgangstid.
  • Leverandøren har fuld råderet til efter skøn at vælge ruten til din destination, og det er evt. ikke nødvendigvis den mest direkte rute eller via betalingsveje.
  • Bemærk, at de fleste leverandører ikke vil være ansvarlige for at betale erstatning for forsinkelser, annulleringer eller mistede tjenester på grund af uforudsigelige omstændigheder eller begivenheder uden for deres indflydelse, herunder, uden begrænsning, ulykker påført tredjepart på transportruten, ved politi-kontrolposter, terrorhandlinger eller hærværk, ekstreme vejrforhold eller strejker.
  • Transport foretages mellem de afgangs- og destinationpunkter, der er angivet på din billet. Det er dit ansvar at angive en fuldstændig og nøjagtig adresse, der indeholder et gadenavn og -nummer. Med privat transport, vil køretøjet køre dig til, eller samle dig op, så tæt som muligt på dit overnatningssted, under hensyntagen til køretøjets fysiske egenskaber og adgangen til den aftalte adresse. Hvad angår delte shuttle-tjenester, bliver du kørt til din bolig eller det nærmeste afsætningssted nær din bolig. Med offentlig transport vil du sat af og samlet op på busstoppesteder, busstationer, osv.
  • I tilfælde af, at adgangen via den konventionelle rute er lukket på grund af vejrforhold eller lignende, og du ønsker at blive transporteret til dit bestemmelsessted via en længere rute, vil du blive opkrævet for eventuelle yderligere omkostninger, som skal betales.
  • Alle køretøjer er forsikret i overensstemmelse med lokal lovgivning.
  • Du skal informere os, såfremt mindreårige indgår i din reservationsanmodning. Du er forpligtet til at bruge de leverede autostole, men vi opfordrer dig til at medbringe dine egne til dine børn, eftersom standarder kan være forskellige i forskellige lande.
  • Hvis du undlader at underrette os om, at mindreårige er en del af din gruppe, er din tur underlagt tilgængeligheden af egnede barnesæder i køretøjet. I tilfælde af, at der ikke findes nogen barnesæder tilbagebetales prisen for tjenesteydelsen ikke, og der gælder intet ansvar eller erstatningspligt over for dig mht. leveringen af turen.
  • Nogle leverandører kræver, at du til telefon for at genbekræfte din rejse. Dette er anført på din billet. Hvis du undlader at genbekræfte turen, vil tjenesten ikke blive leveret og der gives ingen tilbagebetaling.
  • En telefonnummer til nødsituationer er tilgængeligt 24 timer i døgnet. Det står på din kvittering.
  • Klassen af køretøjet som transporttjenesteydelsen udføres med garanteres ikke og leverandøren har absolut råderet til efter skøn at erstatte køretøjet uden noget ansvar over for dig. Nogle gange erstattes køretøjet eventuelt, hvis det betyder, at servicen kan ydes under omstændigheder, som ellers ikke ville have været mulige.
  • Mht. flyforsinkelser, omdirigeringer, mistede flyforbindelser, når transporttjenesten stammer fra lufthavnen, er ventepolitikken:

   Flyforsinkelser:
   Privat udlejning med chauffør:
   Flyforsinkelser på op til 3 timer i forhold til den oprindelige flyvetid er inkluderet. Ved flyforsinkelser på over 3 timer skal du kontakte leverandøren for at anmode om at køretøjet fortsat skal vente. Et ekstragebyr skal betales forud for transporttjenesten. Hvis du ikke gør dette vil tjenesten ikke blive udført.
   Shuttle eller delt tur:
   Du vil blive tilbudt transport med den næste tilgængelige, delte tjeneste.
   Offentlig transport:
   Du vil blive tilbudt transport med den næste tilgængelige, planlagte tjeneste.
   Omdirigeringer af fly:
   Flyselskabet vil transportere dig til den planlagte lufthavn, og forsinkelsespolitikken ovenfor gælder.
   For flyaflysninger, mistede flyvninger og flyforbindelser henvises til vores afbestillingspolitik i paragraf F.

  • Ved privat udlejning med chauffør: Hvis du ikke er på afhentningsstedet 20 minutter før tiden angivet på din kvittering vil leverandøren forsøge at kontakte dig på det mobiltelefonnummer, som du har angivet. Hvis det ikke er muligt at tale med dig på grund af manglende eller dårlig forbindelse, intet signal eller hvis telefonsvareren er tilsluttet eller opkaldet forbliver ubesvaret er leverandøren ikke forpligtet til at udføre tjenesten for dig og du vil ikke modtage nogen tilbagebetaling.
 12. 12 BAGAGE

  • Al bagage skal være korrekt mærket med navnet på ejeren og destinationens adresse.
  • Hver passager må medbringe ét stykke bagage med en maksimumvægt på 20 kg (maksimal kombineret størrelse 158 cm) samt håndbagage med en maksimumvægt på 5 kg (maksimale dimensioner 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • Eventuel overskydende bagage skal angives, når du foretager en anmodning om en reservation. Du hæfter for alle yderligere udgifter, herunder udgifter til at rekvirere ekstra køretøjer til transport af ikke-angivet, overskydende bagage, og leverandøren forbeholder sig ret til at afvise at transportere evt. overskydende bagage.
  • Din bagage må ikke indeholde forbudte genstande herunder: farlige materialer; dyr, der ikke er blevet identificeret over for os i overensstemmelse med paragraf 8 nedenfor; skydevåben; letfordærvelige genstande eller skrøbelige genstande.
  • Vi anbefaler, at du ikke transporterer skrøbelige eller værdifulde genstande som smykker, penge, ædelmetaller, sølvtøj, checks eller andre omsættelige værdipapirer, dokumenter, pas og andre identitetspapirer, vareprøver osv. i din bagage.
  • Din bagage er dit ansvar og transporteres på egen risiko. Hverken vi eller leverandøren er ansvarlig for tab af eller skader på bagagen. Vi anbefaler, at du tegne en tilstrækkelig rejseforsikring, der dækker tab eller skader.
  • Bagage, der efterlades i køretøjet sendes til den adresse, du har angivet i din anmodning om reservationen, og du hæfter for eventuelle ekstra omkostninger til dette.
  • Du skal underrette os i din reservationsanmodning, såfremt der skal transporteres kæledyr. Kæledyr transporteres på din risiko. Kæledyr skal rejse i en beholder eller bur, der opfylder IATAs specifikationer for transport med fly. Kæledyr kan blive meget nervøse under rejsen, og du skal tage alle nødvendige forholdsregler. Du skal holde os skadesløsholde for eventuelle omkostninger eller krav, der stilles mod os som følge af dit kæledyr.
 13. 13 DIT ANSVAR

  • Du er eneansvarlig for at medbringe den nødvendige dokumentation for passage af grænsen/-erne. Hverken vi eller leverandøren er ansvarlig for eventuelle tab som følge af du eventuelt ikke medbringer disse dokumenter eller manglende overholdelse af toldvæsenets, politiets, skattemyndighedernes eller andre administrative regler i de lande, hvor indrejse er påkrævet. Billetten er ikke et gyldigt dokument til at indhente indrejsevisa med.
  • Du accepterer at skadesløsholde og refundere os for enhver indbetaling, bøde eller betaling, som vi skal betale til myndigheder pga. din manglende overholdelse af love, forordninger, osv eller andre rejsekrav i de lande, som du har til hensigt at rejse ind i eller forlade eller passerer gennem. I så fald, har vi ret til at opbevare beløb, der tilhører dig, indtil du har foretaget betalt os fuldt ud.
 14. 14 ADGANGSRETTIGHEDER

  • Leverandøren, chaufførerne eller vores repræsentant forbeholder sig ret til at nægte at transportere enhver person, der kan være under indflydelse af alkohol, narkotika og/eller hvis adfærd kan betragtes som en trussel mod chaufføren, andre passagerer eller dig. Der vil i så fald ikke ske nogen tilbagebetaling, og der er intet ansvar for at levere tjenesten til dig eller noget medlem af din gruppe, eller hjælpe med at finde eller gennemføre alternative arrangementer.
  • Det er forbudt at indtage alkohol eller narkotika i noget køretøj, ligesom rygning også er forbudt i køretøjerne.
 15. 15 KLAGER

  • Da kontrakten for dit arrangement er mellem dig og leverandøren, bør spørgsmål eller problemer vedrørende din serviceydelse rettes til denne. Hvis du oplever et problem på din rejse skal det indberettes til leverandøren straks ved destinationen. Din leverandørs kontaktoplysninger står på din kvittering. Hvis du undlader at følge denne procedure vil der være færre muligheder for at undersøge og godtgøre din klage. Størrelsen på din evt. berettigede erstatning kan blive reduceret eller helt bortfalde alt efter omstændighederne. Du kan også kontakte os for at få hjælp, mens du er på destinationen eller skrive til os, når du vender hjem ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i paragraf J.
 16. 16 SPROG

  • Vores hjemmesider er tilgængelige på mange sprog. Vores kundeservice og e-mailsupport er tilgængelig på spansk og engelsk, og vi vil forsøge at gøre disse tilgængelige på det sprog, som kontrakten er indgået på.
  • Vi overvåger kvaliteten af oversættelsen på vores hjemmesider samt i vores vilkår og betingelser. I tilfælde af uoverensstemmelser, har den spanske version forrang.
 17. 17 INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

  • Copyright, varemærker og andre immaterielle rettigheder på vores hjemmesider er vores, eller er givet i licens til VIAJES ALAMEDA, S.A. og er beskyttet af nationale og internationale love og regler.
  • Enhver brug af vores hjemmesideindhold er forbudt, herunder ændring, efterfølgende offentliggørelse, kopiering eller hel eller delvis gengivelse af samme uden vores udtrykkelige samtykke.
  • Du forpligter dig til ikke at bruge vores hjemmesider til ulovlige formål.
 18. 18 LOV OG JURISDIKTION

  • Disse forretningsvilkår er underlagt spansk lovgivning.
  • Ved behandlingen af din reservation er disse forretningsvilkår underlagt lovene i Spanien og domstolene i Benidorm (Alicante). Din kontrakt med din leverandør vil angive den lovgivning, der gælder.
Last review date: apr. 2019
printervenlig udgave