villkor

Villkor för verksamheten

Villkor för verksamheten

 1. 1 OM OSS

  • Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. i verksamhet som ShuttleDirect.com, kommer agera som bokningsombud i bokningen av transporttjänsterna på denna webbplats. För fullständig information om vilka vi är och hur du kontaktar oss, vänligen se klausul J nedan.
  • Genom att göra en bokning bekräftar du att du har läst och godkänner dessa villkor och information på vår hemsida och har rättskapacitet och behörighet att acceptera dessa affärsvillkor för dig själv och alla medlemmar i din grupp. Detta innebär att du ansvarar för alla betalningar, meddelar oss om eventuella ändringar eller avbokningar som krävs, mottagning av bekräftelse och att hålla dina parter underrättade.
 2. 2 KONTRAKT

  • ShuttleDirect.com är ett bokningsombud för leverantören ('Leverantören') av transporttjänster. Dessa villkor fastställer grunden för våra bokningar av transporttjänster som presenteras på vår hemsida.
  • Alla tjänster som säljs via oss är inte ett erbjudande av oss att sälja tjänster utan en inbjudan till dig att göra ett erbjudande till leverantören av tjänsterna. Vi har rätten att acceptera erbjudandet å leverantörens vägnar eller att neka det. Om vi accepterar erbjudandet kommer att du har ett kontrakt med leverantören. Du anses ha accepterat leverantörens villkor och kontraktsvillkor när du gör en bokning och du samtycker till att vara bunden av dem. Läs leverantörens regler och villkor noggrant eftersom de innehåller viktig information om din bokning. Kopior kan erhållas från oss på begäran.
  • Ditt kontrakt är med leverantören och namnet och kontaktuppgifter till leverantören kommer att anges på betalningskupongen som vi skickar till dig (se paragraf C(3) nedan). Leverantörens villkor kommer att gälla för din bokning. Vår roll är begränsad till att underlätta ett kontrakt mellan dig och leverantören. Som ombud tar vi inget ansvar för tillhandahållandet av de tjänster som tillhandahålls av leverantören.
  • Ingen av transporttjänsterna på vår hemsida som tillhandahålls av oss är 'paket' enligt definitionen av det Europeiska direktivet om paketsemestrar, paketresor och paketutflykter 1990 och all lagstiftning i bokningslandet som implementerar detta Europeiska direktiv i din nationella lagstiftning. Observera att även om du gör fler än en bokning samtidigt är vardera bokning ett separat avtal mellan dig och leverantören.
 3. 3 ONLINE BOKNINGSFÖRFARANDE

  • En rad transporttjänster finns tillgängliga på vår hemsida som beskrivs i K(1) nedan. Du gör ett erbjudande om att köpa transporttjänster på nätet genom att fylla i förfrågningsformuläret för bokningstjänsten. Formuläret ber dig att ange uppgifter som du uppmanas att bekräfta och som vi för vidare till leverantören. Vid bekräftelse, vänligen kontrollera att alla namn, datum och tidsinställningar är korrekta och meddela oss om eventuella fel omedelbart. Genom att ange betalningskortets uppgifter garanterar du att du har behörighet att använda kortet och att vi omedelbart kan debitera ditt kort för tjänsternas belopp.
  • När vi fått bokningsformuläret med din tjänstebegäran och betalning kommer vi att bekräfta mottagandet av betalningen via e-post för leverantören. Detta e-postmeddelande bekräftar helt enkelt att vi har bearbetat betalningen för leverantören och att vi behandlar din bokningsförfrågan. Det är inte en bekräftelse på bokningen. Ett bindande avtal träder i kraft mellan dig och din leverantör när vi skickar dig en e-postbekräftelse på din bokning. Datum för avtalet är det datum som visas på e-postbekräftelsen.
  • E-postbekräftelsen av din bokning har en länk till din betalningskupong. Namnet på leverantören som du har ett avtal med kommer att finnas på kupongen och dennes kontaktuppgifter. Du måste skriva ut, underteckna den och ge den till din leverantör för att få den tjänst som du har bokat. Om du inte har kupongen att överlåta kan det resultera i att tjänsten inte tillhandahålls dig. Vi rekommenderar också att du tar kopior på betalningskupongen i bokningsförfrågan och e-postbekräftelser med dig på resan för att ha tillgängligt om så krävs.
  • All kommunikation från oss kräver att du bekräftar mottagandet. Om du inte bekräftar mottagandet av ett e-postmeddelande och våra register visar att du har fått det anses bekräftelse av mottagande ha skickats av dig.
  • Du måste kontrollera detaljerna på betalningskupongen så fort du får den. Vänligen meddela oss om eventuella fel omedelbart eftersom det inte kanske inte är möjligt att göra ändringar senare. Vi vidarebefordrar din bokningsförfrågan till leverantören som ett bokningsombud för leverantören och vi har inget ansvar för fel i bekräftelsen utom där felen görs av oss. Du måste meddela oss inom 48 timmar före resan om eventuella fel. Se klausulerna E och F för vår policy om ändringar och avbokningar.
  • Den bokningsinformation som du ger oss vid din bokningsförfrågan kommer endast att vidarebefordras till leverantören som du har ett avtal med eller andra personer som nödvändigt för att tillhandahålla dig tjänsten. Informationen kan därför ges till offentliga myndigheter såsom tullen eller immigrationen om det krävs av dem eller vad som krävs enligt lag. Detta gäller alla känsliga uppgifter som du ger till oss såsom uppgifter om funktionshinder, och dietiska och religiösa krav. Viss information kan också överföras till säkerhets- eller kreditupplysningsföretag.
  • Om du reser utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är kanske kontroller på dataskydd inte lika starka som de rättsliga kraven i det land från vilket du gör bokningen. Om vi inte kan vidarebefordra denna information till de relevanta leverantörerna, vare sig i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller inte, kommer vi inte att kunna genomföra din bokningsförfrågan. Genom att göra denna bokning godkänner du att denna information överförs till de relevanta personerna. Fullständig information om vår datasekretesspolicy anges i paragraf S nedan.
 4. 4 BETALNING

  • Om en resebyrå eller tredje part gör en bokningsförfrågan för din räkning gör de det som ditt ombud. När du skickar en bokningsförfrågan kommer du åläggas att betala en deposition eller full betalning. Där du endast betalar en deposition måste du betala resterande summa till leverantören vid ankomst till destinationen. Om leverantören avvisar din bokningsförfrågan kommer vi att meddela dig via e-post och ersätta dig till fullo för eventuell betalning med samma betalningsmetod som du använde hos oss.
 5. 5 ÄNDRINGAR

  • Begäran att göra ändringar i din bokning måste skickas till oss skriftligen och börjar inte gälla förrän vi tar emot dem och bekräftar detta till dig via e-post att leverantören kan genomföra ändringen. Ändringarna kan göras från delen "Min bokning" av webbplatsen eller skriftligen via fax eller e-post minst 48 timmar före resans början. Läs klausul J för information om hur du kontaktar oss. Alla ändringar är föremål för en rimlig administrationsavgift som betalas till oss i förväg.
  • Om du begär ändringar för upphämtnings- eller avsläppningsplats, flyginformation, nummer eller ålder på passagerare och detta genererar en extra kostnad (t.ex. om det finns extra medlemmar i din grupp eller flygningstiden ändras) kommer du att behöva betala den extra kostnaden vid tidpunkten för ändringen. Ingen expeditionsavgift debiteras.
  • Om leverantören inte tar en avgift för den föreslagna ändringen (till exempel byte av flygnummer) kommer inga extra avgifter att tas ut, under förutsättning att du begär ändringen minst 48 timmar före resans början.
  • Om ändringen sänker biljettpriset kommer återbetalning att erbjudas, mot en rimlig administrationsavgift, så länge dessa ändringar görs minst 48 timmar före resans början.
  • Eventuella förändringar i den tid som du anländer på hämtplatsen på grund av ditt flygs förseningar eller tidig ankomst och förseningar i säkerhetskontrollen och bagageupphämtning skall inte räknas som ändringar i din bokning så länge du anländer inom 60 minuter efter utsatt tid.
  • Ändringar inom 48 timmar efter den första etappen av en resa kommer att medföra en rimlig administrationsavgift.
 6. 6 AVBOKNING

  • Begäran att avboka måste skickas till oss skriftligen och börjar inte gälla förrän vårt mottagande som ombud för leverantören. Avbokning kan göras genom att använda delen "Min bokning" på webbplatsen eller skriftligen via fax eller e-post. Läs klausul J för information om hur du kontaktar oss.
  • Om din bokning är för enkel eller retur resa kan återbetalning för den oanvända delen av priset du betalat för biljetten göras av leverantören om du uppfyller de bestämmelser som anges nedan om den avbryts minst 48 timmar före resetiden.
  • Återbetalningar görs inte såvida du avbokar helt eller delvis minst 48 timmar före den avgångstid som anges på din biljett. Om du på grund av medicinska skäl inte kan göra detta kan återbetalning göras om du kan styrka din oförmåga att resa (t.ex. ett läkarintyg).
  • Om tjänsten du var bokad att resa på är försenad eller inställd eller om det inte finns tillräckligt med plats och du då rimligtvis beslutar att inte resa på grund av detta kan återbetalning göras om du skickar tillbaka din betalningskupong till oss. Om du har genomfört utresan kommer skillnaden i värde mellan singel och en returpris att återbetalas.
  • Om tjänsten inte uppfyller dina förväntningar eller om du vill ansöka om återbetalning av någon annan anledning, läs då klausul O nedan.
 7. 7 RULLSTOLAR OCH SKOTRAR

  • Du måste informera oss om du kommer att ta med dig en rullstol eller skoter när du slutför din bokningsförfrågan. Vänligen ange om den är hopfällbar, manuell eller inkluderar en batteri och/eller motor så att lämplig tjänst tillhandahålls för din transfer.
 8. 8 FÖRSÄKRING

  • Många leverantörer kräver att du måste teckna en reseförsäkring som villkor för att boka med dem. Vi rekommenderar starkt att du tecknar en försäkring för att täcka dig och ditt sällskap mot kostnaden för avbokning av dig; kostnaden för assistans (inklusive hemtransport) i händelse av olycka, sjukdom eller leverantörens finansiella misslyckande; vid förlust av bagage och pengar och övriga kostnader. Om vi har utfärdat din policy, kontrollera den noggrant för att säkerställa att alla detaljer är korrekta och att alla relevanta uppgifter har lämnats av dig (dvs. befintliga medicinska tillstånd). Underlåtenhet att lämna ut materialet och fullständig information kommer att påverka din försäkring och kan innebära att din försäkring ogiltigförklaras.
 9. 9 VÅRT ANSVAR

  • Ditt kontrakt för tjänster är mellan dig och leverantören och inte med oss. Som ombud tar vi inget ansvar för tillhandahållandet av den tjänst som du bokat. Vi ansvarar för att tillhandahålla information på vår hemsida om tjänster som är tillgängliga för bokning; som tillhandahåller teknik för att göra det möjligt för dig att göra en bokningsförfrågan, vidareföra bokningsbegäran som du skickar till oss via vår hemsida till din leverantör, uppdatera dig om eventuella ändringar i din bokning som gjorts av din leverantör eller kommunicerande ändringar eller avbokningar som du vill göra till din leverantör. Vi ansvarar inte för förlust som kan uppstå genom felaktig behandling av din bokningsförfrågan av din leverantör eller för dina misstag vid slutföring av bokningsförfrågan eller din underlåtenhet att ge fullständig och korrekt information om bokningsförfrågan.
  • Vi tar inte ansvar för någon information om den tjänst som vi erbjuder dig i godan tro. Information om tjänster, transportsätt, resetider, tider för upphämtning och avsläppning och sträckor är ungefärliga och endast vägledande och inte ett åtagande från ShuttleDirect.com att de kommer att tillhandahållas som anges på vår hemsida.
  • ShuttleDirect.com gör inga påståenden om lämpligheten för en särskild typ av transport för dina behov och är inte ansvarig för ditt tjänsteval. Om vi skulle bedömas ansvarig till dig på något sätt är vårt maximala ansvar begränsat till dubbla kostnaden av din bokning (eller lämplig proportion av denna om ingen inom bokningen har påverkats).
  • Anspråk för ersättning vid dödsfall eller personskada som följd av användning av tjänsten måste göras till tjänsteleverantören och skall omfattas av lagarna och jurisdiktionen i det land där tjänsten tillhandahölls. Namn och kontaktuppgifter på din leverantör finns på din betalningskupong.
  • Ibland visas fel på webbplatsen och vi gör allt vi kan för att rätta till dem snarast möjligt när vi blir medvetna om dem. Om felaktiga priser eller kampanjer visas, förbehåller vi oss rätten att säga upp avtalet för leverantören och återbetala dig fullständigt.
  • Vi accepterar inget ansvar för eventuella ytterligare tjänster som du kan boka direkt med din leverantör.
  • Vi garanterar inte riktigheten av innehållet på denna webbplats, eller att det är fritt från virus eller liknande och som kan innehålla buggar eller destruktiva egenskaper.
 10. 10 KONTAKT

  • All kommunikation mellan dig och oss sker via e-post så vi rekommenderar att du läser dina e-postmeddelanden innan du påbörjar din resa eftersom alla förväntade ändringar eller avbokningar som gäller inom ditt avtal kommer att skickas till dig på e-postadressen i din bokningsförfrågan. Vi kommer kanske även att skicka dig meddelanden med ytterligare information som du kan anse vara händig.
  • Det är ditt ansvar att förse oss med nuvarande e-postadress och mobiltelefon nummer för dig och informera oss om eventuella ändringar. Det är viktigt att du ger oss ett mobilnummer som vi kan kontakta dig på under din resa i den osannolika händelsen att vi behöver kontakta dig omedelbart angående din bokning.
  • Vår postadress är: Kundtjänst, Vía Emilio Ortuño, 15, 03501 Benidorm, Alicante, Spanien, telefonnummer: (+ 34) 966830101, fax: (+ 34) 965856551, e-post: customer.care @viajesalameda.com, webbplatser: www.shuttledirect.com och www.viajesalameda.com
 11. 11 TRANSPORTTJÄNSTER

  • ShuttleDirect.com kan boka följande transporttjänster:

   Hyr privat med förare:
   Dessa transporttjänster tillhandahålls kunden och dennes grupp enligt individuell tid och rutt bestämd av kunden. Kunden och dennes grupp kommer inte att färdas med någon annan part.
   Transfer eller delad skjuts:
   Dessa transporttjänster tillhandahålls till förbokade kunder i fordon som åker på flexibla rutter och avgångstider. Kunden och dennes grupp kommer att färdas i ett fordon som delas med andra kunder i ett fordon som är mest praktiskt för leverantören.
   Kollektivtrafik:
   Dessa transporttjänster är för användning av allmänheten och är verksamma på förutbestämda rutter och scheman. Kunden och dennes grupp kommer att resa i ett fordon som delas med andra kunder och allmänheten.
   Biluthyrning eller hyra bil utan förare:
   Transport erbjuds som biluthyrning utan förare för kortare tidsperioder.

  • Leverantören kommer att göra alla rimliga ansträngningar att anlända på upphämtningsplatsen vid den tidpunkt som anges på din betalningskupong men detta kan inte garanteras.
  • Vid hyrning av privat transporttjänst från flygplatsen ska föraren vänta högst 60 minuter från flygets ankomsttid som angetts på din betalningskupong. Förarens väntetid vid alla andra upphämtningsplatser begränsas till 20 minuter från den tid som anges på din betalningskupong.
  • Det är ditt ansvar att kontrollera datum, tid och plats på din betalningskupong eller liknande e-postmeddelanden från oss med upphämtningsuppgifter för din transporttjänst. Du måste se till att ankomsttiden på avgångsflygplatsen tillåter dig att anlända minst 10 minuter innan incheckningsdisken öppnar (inte stänger) och under inga omständigheter mindre än två timmar före den schemalagda avgångstiden.
  • Det är helt upp till leverantören att välja rutten till din destination och det kan hända att det inte är den mest direkta rutten eller att den består av avgiftsbelagda vägar.
  • Observera att de flesta leverantörer inte ansvarar för betalning av någon kompensation för förseningar, avbokningar eller missade tjänster på grund av oförutsedda omständigheter eller händelser utöver deras kontroll, inklusive, utan begränsning, olyckor som drabbat tredje part på transportrutten, poliskontroller, terroristaktioner eller vandalism, extrema väderförhållanden eller strejker.
  • Transporten skall utföras mellan härkomst och destination som anges på din betalningskupong. Det är ditt ansvar att ange en fullständig och korrekt adress som innehåller ett gatunamn och nummer. Med privat transport skall fordonet tar dig till eller hämta upp dig så nära ditt boende som möjligt med hänsyn till de fysiska egenskaperna av fordonet och tillgång till den avtalade adressen. Med delad transferservice som du kommer att skjutsas till ditt boende eller den närmaste avsläppningsplats för ditt boende. Med kollektivtrafik blir du avsläppt och hämtad på busshållplatser, busstationer, osv.
  • Om standardvägen du ska åka är stängd på grund av väderförhållanden eller liknande, och du vill transporteras till din destination via en längre väg är du ansvarig för eventuella extra kostnader som måste betalas.
  • Alla fordon är försäkrade i enlighet med lokal lagstiftning.
  • Du måste berätta om minderåriga ingår i din bokningsförfrågan. Du är skyldig att använda de bilbarnstolar som tillhandahålls, men vi uppmuntrar dig att ta med egna för ditt barn eftersom standarderna varierar i olika länder.
  • Om du inte meddelar oss om minderåriga i din grupp, skall din transfertjänst erbjuda tillgång till lämpliga barnstolar i fordonet om så finns tillgängligt. Om det inte finns några barnstolar skall inte priset på tjänsten återbetalas och ingen står dig till skuld eller ansvar för tillhandahållandet av transporttjänsterna.
  • Vissa leverantörer kräver att du ringer för att bekräfta din resa. Detta anges på din betalningskupong. Om du inte bekräftar resan kommer inte tjänsten att tillhandahållas och återbetalning kommer inte att uföras.
  • Ett nödnummer finns tillgängligt 24 timmar om dygnet och visas på din betalningskupong för dig att använda.
  • Fordonskategorin som används för din transport är inte garanterad och leverantören har total diskretion att ersätta fordonet utan något ansvar till dig. Ibland kan fordonet behöva bytas ut om det betyder att tjänsten kan tillhandahållas i situationer där det annars inte är möjligt.
  • I fråga om flygförseningar, omläggningar, missade anslutningar när transporttjänsten påbörjar från flygplatsen är vår väntningspolicy:

   Flygförseningar:
   Hyr privat med förare:
   Flygförseningar från ursprunglig flygtid på upp till 3 timmar ingår. Med flygförseningar över 3 timmar måste du kontakta leverantören och begära att fordonet väntar. En extra avgift betalas innan transporttjänsten. Om du inte gör detta kommer tjänsten inte tillhandahållas.
   Transfer eller delad skjuts:
   Du kommer att bli erbjuden transport på nästa tillgängliga delade tjänst.
   Kollektivtrafik:
   Du kommer att bli erbjuden transport på nästa tillgängliga schemalagda tjänst.
   Flygomläggningar:
   Flygbolaget kommer att transportera dig till utsedd flygplats och policyn för dröjsmål ovan gäller.
   För inställda flyg, missade flyg och missade anslutningar, hänvisar vi till våra avbokningsregler inom klausul F.

  • För privat hyrning med förare, om du inte befinner dig på hämtplatsen inom 20 minuter efter den tid som angetts på din betalningskupong kommer leverantören att försöka kontakta dig på det mobila telefonnummer du har angett. Om det inte är möjligt att tala med dig på grund av ingen eller dålig anslutning, ingen signal, röstmeddelandet är påslaget eller om samtalet går obesvarat kommer tjänsten inte att tillhandahållas och leverantören är då inte skyldig att tillhandahålla dig tjänsten och ingen återbetalning kommer heller att göras.
 12. 12 BAGAGE

  • Allt bagage måste vara ordentligt märkt med namnet på ägaren och destinationsadressen.
  • Varje passagerare får medföra ett bagage med en maxvikt på 20 kg (maximal kombinerad storlek 158 cm) och handbagage med en maxvikt på 5 kg (maximalt mått 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • Allt överviktsbagage måste deklareras när du gör en bokningsförfrågan. Du är ansvarig för alla ytterligare kostnader, inklusive kostnaden för att erhålla ytterligare fordon för att transportera icke-deklarerad övervikt och leverantören förbehåller sig rätten att vägra transportera överviktsbagage.
  • Ditt bagage får inte innehålla förbjudna föremål inklusive: farliga material; djur som inte har identifierats till oss i enlighet med paragraf 8 nedan; skjutvapen; förgängliga eller ömtåliga föremål.
  • Vi rekommenderar att du inte transporterar ömtåliga eller värdefulla föremål såsom smycken, pengar, ädelmetaller, silverföremål, checkar eller andra värdepapper, dokument, pass och andra ID-handlingar, prover, osv. i ditt bagage.
  • Ditt bagage är ditt ansvar och tas med på egen risk. Varken vi eller din leverantör är ansvariga för förlust eller skador på bagaget. Vi rekommenderar att du tecknar lämplig reseförsäkring som täcker förlust och skador.
  • Bagage som lämnats i fordonet kommer att skickas till den adress som du anger till oss i din bokningsförfrågan och du betalar alla extra avgifter.
  • Du måste meddela oss på din bokningsförfrågan om husdjur kommer att transporteras. Husdjur tas med på egen risk. Husdjur måste resa i en behållare som uppfyller IATA-specifikationerna för transport med flyg. Husdjur kan bli väldigt nervösa under resor och du måste vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Du ska att ersätta oss för alla fordringar, kostnader eller krav på oss som kan uppstå på grund av ditt husdjur.
 13. 13 DITT ANSVAR

  • Du är ensam ansvarig för att medföra nödvändig dokumentationen för att passera gränser. Varken vi eller leverantören ansvarar för eventuella förluster som orsakas av din underlåtenhet att medföra dessa handlingar eller underlåtenhet att följa tullen, polisen, skattemyndigheten eller administrativa regler i de länder där inträde krävs. Betalningskupongen är inte en giltig handling för att få inresevisum.
  • Du samtycker till att gottgöra och ersätta oss för deposition, böter eller betalning som vi måste betala myndigheterna genom din underlåtenhet att iaktta lagarna, förordningar, osv. eller andra resevillkor i de länder som du tänker åka till, lämna eller passera. I dessa fall skall vi har rätten att behålla alla belopp som tillhör dig tills du har utfört fullständig betalning till oss.
 14. 14 RÄTT TILL TILLTRÄDE

  • Leverantören, chauffören eller vår representant har rätten att vägra transport till alla personer som kan vara påverkade av alkohol, narkotika eller vars beteende kan anses som ett hot mot chauffören, andra passagerare eller dig. Inga återbetalningar kommer att utföras och inget ansvar hålles för att tillhandahålla tjänsten till dig eller någon medlem av din grupp eller hjälpa till att ordna med annat arrangemang.
  • Alkohol och narkotika är förbjudna att konsumeras i alla fordon och rökning är förbjuden inuti fordonen.
 15. 15 KLAGOMÅL

  • Eftersom avtalet för arrangemangen är mellan dig och leverantören, skulle du ha några frågor eller funderingar som rör din tjänst ska dessa riktas till dem. Om du har ett problem på din resa måste detta rapporteras till leverantören omedelbart på plats. Din leverantörs kontaktuppgifter finns på betalningskupongen. Om du inte följer denna procedur kommer det att bli svårare att undersöka och rätta till ditt klagomål. Ersättningen som du kan ha rätt till kanske minskas eller så får du ingenting alls beroende på omständigheterna. Du kan också kontakta oss om hjälp medan du är på plats eller skriva till oss när du återvänt hem genom att använda kontaktuppgifterna som anges i klausul J.
 16. 16 SPRÅK

  • Våra webbplatser är tillgängliga på flera språk. Vår kundtjänst och e-post kundtjänst finns tillgängliga på spanska och engelska men vi kommer att försöka göra det tillgängligt på det språk som beställningen gjorts.
  • Vi övervakar kvaliteten på översättningen av våra webbplatser och villkor. Vid eventuell avvikelse gäller den spanska versionen.
 17. 17 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  • Upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter på våra webbplatser är vår, eller är beviljat under licens till VIAJES ALAMEDA, S.A. och skyddas av nationella och internationella regler.
  • All användning av vår webbplats innehåll är förbjuden, inklusive modifiering, efterföljande publicering, reproduktion eller total eller delvis representation av detsamma utan vårt uttryckliga medgivande.
  • Du förbinder dig härmed att inte använda våra webbplatser för olagliga syften.
 18. 18 LAG OCH JURISDIKTION

  • Dessa villkor för verksamheten omfattas av spansk lag.
  • I behandlingen av din bokning omfattas dessa villkor av lagarna i Spanien och jurisdiktionen för domstolarna i Benidorm (Alicante). Ditt avtal med din leverantör anger den lag som gäller.
Last review date: apr. 2019
utskrivbar version