vilkår og betingelser

Firmavilkår

Firmavilkår

 1. 1 OM OSS

  • Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. gjennom vår virksomhet ShuttleDirect.com vil fungere som agent for bestillinger av transporttjenester på dette nettstedet. For detaljertinformasjon om oss og hvordan vi kan kontaktes, kan du se klausul J nedenfor.
  • Når du foretar en bestilling, bekrefter du at du har lest og godtatt disse forretningsvilkårene og informasjon på nettstedet og har den juridiske kapasiteten og autoriteten til å godta disse forretningsvilkårene på vegne av deg selv og hele reisefølget bestillingen gjelder. Dette betyr at du er ansvarlig for å betale alle beløp innen fristen, melde fra til oss om noen endringer eller kanselleringer skulle bli nødvendig, motta bekreftelsen og holde reisefølget informert.
 2. 2 KONTRAKT

  • ShuttleDirect.com er en agent for leverandører ('Leverandør') av transporttjenester. Disse firmavilkårene setter grunnlaget for hvordan vi utfører din bestilling for transporttjenestene som presenteres på vårt nettsted.
  • Alle tjenester som selges gjennom oss er ikke et tilbud av oss for å selge tjenester, men en invitasjon til deg hvor du kan lage et tilbud til leverandøren av tjenestene. Vi står fritt til å akseptere eller avvise et tilbud på vegne av leverandøren. Hvis vi aksepterer tilbudet, vil du få en kontrakt med leverandøren. Du anses for å ha akseptert leverandørens vilkår og betingelser når du bestiller, og at du aksepterer å være bundet av dem. Les leverandørens vilkår og betingelser nøye da de inneholder viktig informasjon om bestilling. Kopier er tilgjengelig fra oss på forespørsel.
  • Kontrakten din er med tilbyderen, og navnet og kontaktinformasjonen til tilbyderen vil være spesifisert på billetten vi sender til deg (se klausul C(3) nedenfor). Tilbyderens vilkår og betingelser gjelder for bestillingen. Vår rolle er begrenset til å tilrettelegge en kontrakt mellom deg og tilbyderen. Som agent har vi intet ansvar for levering av tjenesten gitt av tilbyderen.
  • Ingen av transporttjenestene tilgjengelige på vårt nettsted er såkalte "pakkeløsninger", som definert av det europeiske direktivet vedrørende Pakketurer, Pakkereiser og Pakketur Direktivet 1990, og lovgivningen i landet hvor du bestiller som implementerer dette EU-direktivet i landets nasjonale lov. Merk at selv om du gjør flere enn én bestilling på samme tid, er hver enkelt bestilling en separat kontrakt mellom deg og leverandøren.
 3. 3 BESTILLINGSPROSEDYRE PÅ NETT

  • En rekke transporttjenester er tilgjengelig på våre nettsider som beskrevet i K(1) nedenfor. Du kan bare gjøre en bestilling av transporttjenester på nettet ved å fylle ut forespørselsskjemaet for bestilling. Dette ber deg angi detaljene som du må bekrefte, så sender vi videre til leverandøren. I bekreftede detaljer, vennligst sjekk at alle navn, datoer og tid er korrekt. Informer oss om eventuelle feil umiddelbart. Ved å oppgi betalingskort-detaljer garanterer oss at du har myndighet til å bruke kortet og at vi kan umiddelbart debitere kortet for verdien av tjenestene.
  • Når vi mottar ditt bestillingsskjema og betaling, vil vi bekrefte mottak av betaling via E-post på vegne av leverandøren. Denne E-posten bekrefter bare at vi har behandlet betaling på vegne av leverandøren og at vi arbeider med bestillingsforespørselen. Det er ikke en bestillingsbekreftelse. En bindende kontrakt trer i kraft mellom deg og leverandøren når vi sender deg E-postbekreftelse av bestillingen. Kontraktsdatoen er datoen som vises på E-postbekreftelsen.
  • Du vil motta en lenke til billetten i en bekreftelses-E-post. På billetten finner du navnet og kontaktinformasjon til din leverandør. Skriv ut, signer og vis frem til leverandør for å motta tjenesten du har bestilt. Kan du ikke vise frem billett, vil tjenesten ikke bli gitt. Vi anbefaler deg å ta kopi av billett, bestillingsforespørsel og e-postbekreftelse med deg på reisen.
  • All kommunikasjon fra oss krever bekreftelse fra deg. Hvis du ikke bekrefter mottak av en e-post, og våre data viser at du har mottatt den, anses den for å være bekreftet.
  • Du må kontrollere opplysningene på billetten så snart du mottar den. Vær vennlig å varsle oss om eventuelle feil umiddelbart ettersom det kan være umulig å gjøre endringer senere. Som bestillingsagent for leverandøren videresender vi din bestilling til leverandør. Vi har ikke økonomisk ansvar for eventuelle feil på billetten med mindre vi har gjort feilene. Du må gi oss beskjed innen 48 timer før avreise om eventuelle feil. Se klausul E og F for våre retningslinjer om endringer og kanselleringer.
  • Bestillingsinformasjonen du gir oss på bestillingsforespørselen vil kun videreformidles til leverandøren du har en kontrakt med, eller andre personer som er nødvendig for å yte tjenesten. Informasjonen kan derfor gis til offentlige myndigheter som behandler toll eller innvandring hvis det kreves av dem, eller som kreves av loven. Dette gjelder for sensitiv informasjon du oppgir som detaljer rundt funksjonshemminger eller kosttilskudd og religiøse krav. Visse opplysninger kan også bli gitt videre til sikkerhet eller kredittsjekke-selskaper.
  • Hvis du reiser utenfor EØS, kan det hende at regler for databeskyttelse (personvern) ikke er så gode som det som er lovpålagt i landet der du bestiller reisen. Hvis vi ikke kan sende denne informasjonen til den relevante tilbyderen, enten innenfor EØS eller utenfor, kan vi ikke gjennomføre bestillingen. Når du bestiller, samtykker du til at disse opplysningene sendes videre til de relevante personer. Alle detaljer angående våre personvernregler er beskrevet i klausul S nedenfor.
 4. 4 BETALING

  • Hvis et reisebyrå eller en tredjepart sender en bestilling på dine vegne, gjør de det som din agent. Når du sender en bestilling, vil du bli pålagt å betale et innskudd eller å betale hele beløpet. Hvis du bare betaler et innskudd, må du betale gjenstående beløp til tilbyderen ved ankomst på feriestedet. Hvis tilbyderen ikke godtar bestillingen, vil vi varsle deg via e-post og refundere deg helt og fullt det beløp du har betalt ved å bruke samme betalingsmåte som du brukte da du betalte oss.
 5. 5 ENDRINGER

  • Forespørsler om å gjøre endringer på en bestilling må sendes skriftlig til oss. Endringene vil ikke tre i kraft før vi har mottatt denne og sendt deg en E-post med bekreftelse om at leverandøren kan implementere endringen. Endringene kan du gjøre i "Min Bestilling"-delen av nettstedet, eller skriftlig på fax eller E-post minst 48 timer i forkant av reisen. Se klausul J for informasjon om hvordan du kontakter oss. Alle endringer vil medføre et lite administrasjonsgebyr som betales på forhånd.
  • Hvis du gjør endringer i hvor du skal hentes eller gå av, flyreise-deltaljer, antall eller alder på passasjerer og dette gir en ekstra kostnad (f.eks. hvis det er flere personer i reisefølget eller flytidene endres), må du betale de ekstra kostnadene på tidspunktet du gjør endringene. Ingen administrasjonsgebyr blir lagt til.
  • Hvis tilbyderen ikke belaster deg for den foreslåtte endringen (f.eks. endring av flyreisenummer), vil ingen ekstra kostnader påfølge forutsatt at du sender forespørselen om endring minst 48 timer før reisen.
  • Hvis endringen reduserer prisen, tilbys tilbakebetaling mot et rimelig administrasjonsgebyr, så lenge disse endringene gjøres minst 48 timer før avreise.
  • Alle endringer i ankomsttid på hentestedet grunnet forsinkelser eller tidlig flyankomst, og forsinkelser i sikkerhetssjekk eller bagasjeuthenting vil ikke bli regnet som endringer i din bestilling såfremt du ankommer innen 60 minutter av oppsatt tid.
  • Alle endringer innen 48 timer etter første etappe av en reise vil medføre et lite administrasjonsgebyr.
 6. 6 AVBESTILLING

  • Forespørsler om å kansellere en bestilling må sendes skriftlig og vil ikke tre i kraft før den er mottatt av oss på vegne av leverandøren. Avbestillingen kan gjøres ved hjelp av "Min Bestilling"-delen av nettstedet eller skriftlig via faks eller E-post. Se klausul J for informasjon om hvordan du kontakter oss.
  • Hvis bestillingen gjelder en enveisbillett eller en returreise, kan tilbyderen refundere deg for den ubrukte delen av reisen som du har betalt for hvis du overholder bestemmelsene beskrevet nedenfor (kansellert minst 48 timer før avreise).
  • Refusjoner vil ikke bli gitt med mindre du avbestiller helt eller delvis minst 48 timer før avreise som angitt på billetten. Hvis helsemessige grunner forårsaker manglende evne til å reise kan en tilbakebetaling være mulig ved fremvisning av en legeerklæring.
  • Hvis tjenesten du har bestilt reise med er forsinket eller kansellert, eller det ikke er nok seter, og du i rimelighetens navn bestemmer deg for å ikke reise som følge av dette, kan du få pengene refundert hvis du returnerer billetten til oss. Hvis du allerede har reist den ene veien, vil det refunderte beløpet være differansen mellom en enkeltbillett og prisen for returbilletten.
  • Hvis tjenesten ikke oppfyller forventningene, og du vil søke om refusjon av andre grunner; se klausul O nedenfor.
 7. 7 RULLESTOLER OG SCOOTERE

  • Du må oppgi at du vil ha med en rullestol eller scooter, når du utfører bestillingen. Angi om den er foldet sammen, manuell eller har batteri og/eller motor slik at passendebehandling gis under reisen.
 8. 8 FORSIKRING

  • Mange leverandører krever at du har reiseforsikring når du bestiller billett hos dem. Vi anbefaler på det sterkeste at du har avbestillingsforsikring for å sikre deg og reisefølget mot kostnader ved kansellering etter eget valg, assistanse (deriblant hjemsendelse), ved tilfeldig sykdom eller økonomisk svikt hos leverandør, tap av bagasje, penger og andre utgifter. Hvis vi har tegnet forsikringen, vil vi be deg om å sjekke den nøye for å være sikker på at alle opplysninger er korrekt og at du har gitt all relevant informasjon (dvs. allerede eksisterende medisinske tilstander). Unnlatelse av å oppgi fakta og fullstendig informasjon vil påvirke forsikringen og kan gjøre forsikringen ugyldig.
 9. 9 VÅRT ANSVAR

  • Kontrakten om tjenesten er mellom deg og leverandøren, og ikke med oss. Som agent har vi ingen ansvar for å yte tjenesten du har bestilt. Vi er ansvarlige for å gi informasjon på nettstedet om tjenestene som kan bestilles, skaffe til veie teknologien som gjør det mulig for deg å bestille en tjeneste, sende bestillingen videre (med opplysningene som du sendte oss via nettstedet) til leverandøren, oppdatere deg om eventuelle endringer på bestillingen som leverandøren har gjort, eller kommunisere endringer og kanselleringer du vil gjøre overfor leverandøren. Vi er ikke ansvarlig for tap som kan oppstå ved feilbehandling av bestillingen hos leverandøren eller for feil du gjør under bestillingen, eller tap som oppstår fordi du ikke har oppgitt full og presis informasjon på bestillingen.
  • Vi har ikke ansvar for informasjon om tjenesten som vi sender videre til deg i god tro. Informasjon om tjenester, transportmiddel, reisetider, tidspunkt for henting og avstigning og avstander, er omtrentlige og kun for veiledning. De er ikke en forpliktelse, og ShuttleDirect.com har ikke ansvar for at de vil bli satt ut i livet som oppgitt på nettstedet.
  • ShuttleDirect.com gir ingen spesielle anbefalinger for transporttjenester som er passende for dine behov, og er ikke ansvarlig for ditt valg av tjeneste. I tilfeller der vi blir funnet ansvarlig, uansett årsak, vil ansvaret maksimalt være den doble kostnaden av verdien på din bestilling (eller en passende del av kostnaden såfremt ikke alle i bestillingen ble berørt).
  • Alle krav om kompensasjon for død eller personskade grunnet bruk av våre tjenester må stiles til leverandøren av tjenesten og skal være underlagt lovverk og jurisdiksjon i landet der tjenesten ble levert. Navn og kontaktinformasjon til leverandøren finner du på billetten.
  • Av og til oppstår det feil på nettsiden og vi gjør alt vi kan for å korrigere dem så raskt som mulig når vi oppdager dem. Hvis feil priser eller kampanjer dukker opp, forbeholder vi oss retten til å avslutte kontrakten og gi deg full tilbakebetaling.
  • Vi har intet økonomisk ansvar for eventuelle tilleggstjenester du bestiller direkte fra Leverandøren.
  • Vi garanterer ikke nøyaktigheten av innholdet på dette nettstedet, at det er fritt for virus eller lignende, eller at det ikke inneholder feil eller destruktive egenskaper.
 10. 10 KONTAKT

  • All kommunikasjon mellom oss og deg foregår via e-post, så vi anbefaler at du leser e-posten før du starter turen. Forventede endringer eller avlysninger skal med hensyn til kontrakten varsles på e-postadressen oppgitt i bestillingsinformasjonen. Vi kan også sende deg annen informasjon som kan være nyttig på e-post.
  • Det er ditt ansvar å gi oss korrekt e-postadresse og mobiltelefonnummer og informere oss om eventuelle endringer. Det er essensielt at du gir oss et mobiltelefonnummer vi kan kontakte deg på under reisen i tilfelle det skulle skje noe som gjør at vi raskt må kontakte deg vedrørende billettbestillingen, selv om dette riktignok er usannsynlig.
  • Vår postadresse er: Customer Care, Vía Emilio Ortuño, 15, 03501 Benidorm, Alicante, Spain. Telefonnummer: (+34) 966830101, fax: (+34) 965856551, E-post: customer.care @viajesalameda.com, nettsider: www.shuttledirect.com og www.viajesalameda.com
 11. 11 TRANSPORTTJENESTER

  • ShuttleDirect.com kan ordne med følgende transporttjenester:

   Privat leie med sjåfør:
   Denne transporttjenesten tilbys kunden og hans reisefølge i henhold til den individuelle kundens behov når det gjelder tid og ruter. Kunden og hans reisefølge vil ikke dele transport med et annet reisefølge.
   Flybuss eller dele med noen:
   Disse transporttjenestene tilbys kunder som har forhåndsbestilt transport somopererer med fleksible ruter og tidplaner. Kunden og hans reisefølge deler transport med andre kunder i et kjøretøy som er mest praktisk for Leverandøren.
   Offentlig transport:
   Denne transporttjenesten er til bruk for allmenheten og opererer med forhåndsbestemte ruter og tidsplaner. Kunden og hans reisefølge vil reise i et kjøretøy felles med andre kunder og medlemmer av offentligheten.
   Leiebil eller leiebil uten sjåfør:
   Transport tilbys som Bilutleie uten sjåfør for korte perioder.

  • Leverandøren vil gjøre sitt beste for å ankomme hentestedet på tidspunktet angitt på billetten, men dette kan ikke garanteres.
  • Sjåfører fra private leietransporttjenester på flyplassen skal vente maximum 60 minutter fra ankomsttiden som er spesifisert på billetten din. Ventetiden til sjåfører fra andre hentesteder skal begrenses til 20 minutter fra ankomsttiden spesifisert på billetten.
  • Det er ditt ansvar å sjekke dato, klokkeslett og sted på billetten eller tilsvarende e-postkorrespondanse fra oss for opplysninger om transporttjenestens avreise. Du må sørge for at ankomsttiden på flyplassen du skal ta fly fra gjør at du har minst 10 minutter før innsjekkingsskranken åpner (ikke lukkes) og under ingen omstendighet mindre enn to timer før flyet går.
  • Leverandøren forbeholder seg retten til å velge ruten til destinasjonen, noe som ikke nødvendigvis er den mest direkte ruten eller via bomveier.
  • Merk at de fleste Leverandører ikke står økonomisk ansvarlig for å betale erstatning for eventuelle forsinkelser, kanselleringer eller manglende tjenester som følge av uforutsette omstendigheter eller hendelser utenfor deres kontroll, deriblant men ikke begrenset til, ulykker som tredjeparter har havnet i på reiseruten, politikontroller, terrorisme eller vandalisme, ekstreme værforhold eller treff fra ras, lyn, flom eller annet.
  • Transporten skal gjennomføres mellom startsted og reisemål angitt på billetten. Det er ditt ansvar å gi en komplett og nøyaktig adresse som gatenavn og nummer. Med privat transport, skal bilen ta deg, eller plukke deg opp så nært som mulig til din innkvartering. Videre ta hensyn kjøretøyets fysiske egenskaper og tilgangen til kontrakt-adressen. Med fellestransport blir du kjørt til din innkvartering eller til nærmeste drop-off. Med offentlig transport kan du gå av og hentes på busstopp, buss stasjoner, osv.
  • Hvis tilgang via den vanlige ruten er stengt på grunn av værforhold eller lignende, og du ønsker å bli transportert til reisemålet via en lengre rute, er du økonomisk ansvarlig for tilleggskostnadene som kan betales.
  • Alle kjøretøyer er forsikret i henhold til lokal lovgivning.
  • Du må informere oss om mindreårige er med i bestillingen. Du plikter å anvende barneseter som er tilbys, men vi anbefaler å ta med dine egne for barna ettersom standardene varierer i de forskjellige landene.
  • Om du ikke har gitt beskjed om mindreårige i ditt reisefølge, skal transporten ha barneseter tilgjengelig i kjøretøyet. Dersom ingen barneseter er tilgjengelig vil prisen for tjenesten ikke bli refundert, samt at vi ikke har ansvar overfor deg om å skaffe denne tjenesten.
  • Noen leverandører krever at du bekrefter reisen på telefon. Dette står på billetten. Har du ikke bekreftet reisen, mottar du ikke tjenesten og du har ikke krav på tilbakebetaling.
  • Du finner et telefonnummer for 24-timers nødtjeneste på billetten.
  • Kjøretøykategorien tjenesten skal ytes i er ikke garantert og leverandøren kan etter skjønn erstatte kjøretøyet uten ansvar overfor deg. Noen ganger kan kjøretøyet måtte byttes ut hvis det betyr at tjenesten kan gis i tilfeller hvor det ellers ikke ville vært mulig.
  • Når det gjelder flyforsinkelser, omkjøringer og manglende forbindelse når persontransporttjenesten starter på flyplassen, er reglene for venting:

   Flyreise Forsinkelser:
   Privat leie med sjåfør:
   Flyreise forsinkelser fra oppsatt tid inntil 3 timer er inkludert. Ved forsinkelser i flytid på over 3 timer må du kontakte leverandør for å be om at transportkjøretøyet venter. Et tilleggsgebyr må betales i forkant av tjenesten. Om gebyret ikke betales får du ikke tilgang til tjenesten.
   Flybuss eller dele med noen:
   Du vil bli tilbudt transport på neste ledige delte tjeneste.
   Offentlig transport:
   Du vil bli tilbudt transport på neste ledige planlagte tjeneste.
   Flyreise Avvik:
   Flyselskapet transporterer deg til den angitte flyplassen. Reglene ovenfor vedrørende forsinkelser er gjeldende.
   For kansellerte flyavganger, tapte avganger og tapte flyoverganger, vennligst les vårt reglement vedrørende kansellasjon i klausul F.

  • For privat skyss med sjåfør; hvis du ikke klarer å møte på hentestedet innen 20 minutter etter tidspunktet spesifisert på billetten, vil leverandøren prøve å kontakte deg på mobilnummeret du har oppgitt. Om det ikke er mulig å få snakket med deg grunnet dårlig dekning, ingen dekning, telefonsvarer, eller at du ikke svarer, har ikke leverandøren ansvar for å utøve tjenesten eller gi noen tilbakebetaling.
 12. 12 BAGASJE

  • All bagasje må være merket korrekt med eierens navn og ankomstadresse.
  • Hver passasjer kan ha ett kolli med bagasje med en maksimal vekt på 20 kg (maksimal kombinert størrelse på 158 cm) og håndbagasje med en maksimal vekt på 5 kg (maksimum dimensjoner: 45 cm x 35 cm x 20 cm).
  • All ekstra bagasje må oppgis når du foretar en bestilling. Du vil være ansvarlig for alle ekstra utgifter, inkludert kostnader for flere kjøretøy for å transportere ikke-deklarert overvekts-bagasje. Leverandøren forbeholder seg retten til å nekte å transportere elementer av overvekt.
  • Bagasjen kan ikke inneholde ulovlige ting som f.eks. skadelige stoffer, dyr som ikke er identifisert overfor oss i samsvar med klausul 8 nedenfor, skytevåpen, lettbedervelige varer eller skjøre gjenstander.
  • Vi anbefaler at du ikke tar med deg skjøre eller verdifulle ting, som f.eks. smykker, penger, verdifullt metall, sølvtøy, sjekker eller andre verdipapirer, som dokumenter, pass eller andre ID-dokumenter, prøver, etc. i bagasjen.
  • Bagasjen er ditt ansvar og medbringes på egen risiko. Hverken vi eller tilbyderen er ansvarlig for tap av eller skade på bagasjen. Vi anbefaler at du har en tilstrekkelig god reiseforsikring for å dekke tap og skade.
  • Bagasje etterlatt ombord i kjøretøyet vil bli sendt til adressen angitt av deg i bestillingen. Du vil bli belastet med evt. tilleggsgebyr.
  • Du må oppgi på bestillingen om eventuelle kjæledyr skal transporteres. Kjæledyr tas med på egen risiko. Kjæledyr må reise i en beholder som tilfredsstiller IATA-spesifikasjoner for flytransport. Kjæledyr kan bli meget nervøse under reise, og du må ta alle nødvendige forbehold. Du må betale oss for alle eventuelle krav og kostnader vi har som følge av kjæledyret.
 13. 13 DITT ANSVAR

  • Du er selv ansvarlig for å ha med deg den nødvendige dokumentasjon for å kunne krysse grensen. Hverken vi eller tilbyderen er ansvarlig for tap forårsaket av at du ikke bærer med deg disse dokumentene eller at du ikke er informert om skikk og bruk, politi, toll, moms eller andre avgifter eller administrative regler i de land der innreise er nødvendig. Billetten er ikke et gyldig dokument for å få innreisevisum.
  • Du godtar å sikre oss mot økonomiske tap og refundere oss for et hvilket som helst depositum, bot eller beløp som vi må betale til myndighetene fordi du ikke har fult lover, reguleringer, etc. eller andre ting som reisen krever fra de land du har til hensikt å reise til eller fra eller reise gjennom. I slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å beholde et hvilket som helst beløp som tilhører deg til du har betalt oss alt du skylder.
 14. 14 ADGANGSTILLATELSE

  • Leverandøren, sjåføren eller vår representant forbeholder seg retten til å nekte transport til personer påvirket av alkohol, narkotika eller personer med truende adferd som kan være en trussel mot sjåfør, deg eller andre passasjerer. Leverandøren vil ikke gi noen tilbakebetaling, og har ingen ansvar for å yte tjenesten til deg eller andre personer i ditt reisefølge, eller hjelpe til med alternative ordninger.
  • Alkohol eller narkotika er forbudt i alle kjøretøy, og røyking er ikke tillatt ombord.
 15. 15 KLAGER

  • Da din kontrakt på arrangementet er mellom deg og din leverandør, må alle spørsmål vedrørende dette rettes til dem. Hvis du har et problem under reisen må du umiddelbart gi beskjed om dette ved ankomst. Din leverandørs kontaktinformasjon finner du på billetten. Hvis du ikke følger denne fremgangsmåten, vil det være mindre muligheter for å undersøke og korrigere i henhold til klagen. Eventuelle beløp du kan ha rett til i kompensasjon kan bli redusert eller falle bort avhengig av omstendighetene. Du kan også kontakte oss for assistanse mens du oppholder deg ved målet for reisen, eller skrive til oss når du returnerer hjemme ved å bruke kontaktdetaljene under klausul J.
 16. 16 SPRÅK

  • Våre nettsider er oversatt til flere språk. Kundeservice og tjenester på E-poststøtte er tilgjengelig på spansk og engelsk men vi jobber med å få det tilgjengelig i kontraktlandenes språk.
  • Vi overvåker kvaliteten på oversettelsen av våre nettsider og vilkår og betingelser. Ved eventuelle uoverensstemmelser gjelder den spanske versjonen.
 17. 17 ÅNDSVERKLOVEN

  • Opphavsrett, varemerker og andre åndsverks rettigheter på våre nettsteder er vår, eller gitt lisens av VIAJES ALAMEDA, S.A. og er beskyttet av nasjonale og internasjonale regler.
  • All bruk av innhold fra nettstedet er forbudt, inkludert modifikasjoner, annnenhånds-publisering, reprodusering eller helt eller delvis presentasjon av det samme uten vårt samtykke.
  • Du påtar deg herved å ikke bruke nettsidene til ulovlige formål.
 18. 18 LOV OG JURISDIKSJON

  • Vilkårene for virksomheten er underlagt spansk lov.
  • Når det gjelder behandlingen av bestillingen er disse forretningsreglene underlagt lovverket i Spania og jurisdiksjonen til domstolene i Benidorm (Alicante). Kontrakten med leverandøren spesifiserer lovene som gjelder.
Last review date: apr. 2019
utskriftsvennlig versjon