voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. 1 OVER ONS

  • Wij, VIAJES ALAMEDA, S.A., handelend als ShuttleDirect.com, zullen optreden als boekingsbureau voor het reserveren van transportdiensten op deze website. Voor volledige gegevens over wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen verwijzen wij u naar bepaling J hieronder.
  • Door te reserveren bevestigt u dat u deze voorwaarden en informatie over onze website hebt gelezen en ermee akkoord gaat en u de wettelijke bekwaamheid en bevoegdheid hebt om deze voorwaarden namens uzelf en alle leden van uw reisgezelschap te aanvaarden. Dit betekent dat u er aansprakelijk voor bent om alle verschuldigde bedragen te betalen, ons op de hoogte te brengen als er wijzigingen of annuleringen moeten worden gemaakt, de bevestiging te ontvangen en uw gezelschap op de hoogte te houden.
 2. 2 OVEREENKOMST

  • ShuttleDirect.com is een reserveringsagent van de aanbieder ('aanbieder') van transportdiensten. Deze algemene voorwaarden beschrijven de principes waarop wij uw reservering voor de op onze website voorgestelde transportdiensten baseren.
  • De diensten die via ons worden verkocht zijn geen aanbod van ons om diensten te verkopen, maar een uitnodiging om de aanbieder van die diensten een aanbod te doen. Het staat ons vrij om dat aanbod namens de aanbieder te accepteren of deze af te wijzen. Als wij het aanbod accepteren, heeft u een overeenkomst met de aanbieder. Er wordt beschouwd dat u de algemene voorwaarden van de overeenkomst van de aanbieder aanvaardt als u boekt en akkoord gaat om met hem een verbinding aan te gaan. Lees de voorwaarden van de aanbieder zorgvuldig want deze bevatten belangrijke informatie over uw reservering. Op verzoek kunt u van ons een kopie krijgen.
  • Uw overeenkomst is aangegaan met de aanbieder. De naam en contactgegevens van de aanbieder zullen worden vermeld op de voucher die wij u sturen (zie bepaling C(3) hieronder). De algemene voorwaarden van de aanbieder zijn van toepassing op uw reservering. Onze rol is beperkt tot het verstrekken van een overeenkomst tussen u en de aanbieder. Als agent stellen wij ons niet aansprakelijk voor de verlening van de door de aanbieder geleverde diensten.
  • Geen van de op onze website beschikbaar gestelde vervoersdiensten zijn "pakketreizen" zoals omschreven in de Europese Richtlijn inzake pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten van 1990 en welke wetgeving dan ook in het land van reservering die deze Europese Richtlijn toepast in uw nationale wetgeving. Houd er rekening mee dat zelfs als u meer dan één reservering tegelijk doet, elke reservering als een onafhankelijke overeenkomst tussen u en de aanbieder wordt gezien.
 3. 3 ONLINE RESERVERINGSPROCEDURE

  • Op onze website wordt een serie transportdiensten beschikbaar gesteld. Deze worden hieronder in K(1) omschreven. U kunt online de aankoop van transportdiensten aanvragen door het betreffende formulier voor de reserveringsaanvraag in te vullen. In dit formulier wordt u gevraagd om gegevens te verschaffen, die u vervolgens moet bevestigen, waarna wij ze door zullen sturen naar de dienstaanbieder. Kijk wanneer u de gegevens bevestigt na of alle namen, data en tijden juist zijn en breng ons onmiddellijk op de hoogte indien er fouten zijn. Door de gegevens van uw betaalpas door te geven garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om de kaart te gebruiken en dat wij de waarde van de diensten onmiddellijk van uw kaart mogen afschrijven.
  • Zodra we het formulier en de betaling van uw reserveringsaanvraag hebben ontvangen, zullen wij u namens de aanbieder de ontvangst van de betaling per e-mail in kennis brengen. Deze e-mail bevestigt simpelweg het feit dat wij de betaling namens de aanbieder hebben verwerkt en dat we uw reserveringsaanvraag in behandeling nemen. Een bindende overeenkomst tussen u en de aanbieder wordt van kracht als wij u een e-mail met de bevestiging van uw reservering sturen. De datum van de overeenkomst is de datum die op de bevestigingse-mail verschijnt.
  • De bevestiging via e-mail van uw reservering bevat een link naar uw voucher. De naam en contactgegevens van de aanbieder waarmee u een overeenkomst heeft staat op de voucher vermeld. U dient de voucher af te drukken, deze te ondertekenen en bij uw aanbieder in te leveren om de geboekte dienst te ontvangen. Het niet afdrukken van uw voucher kan tot gevolg hebben dat de dienst niet wordt verleend. Wij raden u aan om ook kopieën van de voucher, de reserveringsaanvraag en de e-mailbevestigingen mee te nemen op reis voor het geval dit nodig mocht zijn.
  • Voor alle berichten die wij versturen wordt een ontvangstbevestiging gevraagd. Als u de ontvangst van een e-mail niet bevestigt en onze registers tonen aan dat u het heeft ontvangen, dan wordt beschouwd dat een ontvangstbevestiging door u is verzonden.
  • Zodra u de voucher ontvangt, moet u de hierop vermelde gegevens controleren. Meld onmiddellijk fouten want het is soms niet mogelijk om later nog wijzigingen aan te brengen. Als boekingsbureau van de aanbieder zullen wij uw reserveringsaanvraag naar de aanbieder doorsturen en zijn wij niet aansprakelijk voor fouten op de voucher behalve voor de fouten die wij zelf maken. U moet ons binnen 48 uur voor de reis op de hoogte brengen van fouten. Zie de bepalingen E en F van ons beleid betreffende wijzigingen en annuleringen.
  • De reserveringsgegevens die u ons verstrekt op uw reserveringsaanvraag zal alleen naar de aanbieder worden doorgestuurd met wie u een overeenkomst hebt of andere personen wiens tussenkomst nodig is om u de dienst te verlenen. De gegevens mogen dan ook worden verstrekt aan overheidsinstanties zoals de douane of immigratiedienst als zij dit eisen of als dit bij wet vereist is. Dit geldt voor elke gevoelige informatie die u ons verstrekt zoals gegevens over handicaps of eisen met betrekking tot voedsel of godsdienst. Bepaalde informatie kan eventueel ook worden doorgegeven aan veiligheidsdiensten of kredietcontrolemaatschappijen.
  • Als u buiten de Europese Economische Ruimte reist zijn de controles van gegevensbescherming niet altijd zo streng als de wettelijke voorschriften in het land waar u reserveert. Als we deze informatie niet aan de betreffende aanbieders, al dan niet binnen de Europese Economische Ruimte, kunnen doorgeven, kunnen wij uw reserveringsaanvraag niet verwerken. Door middel van deze reservering gaat u ermee akkoord dat deze informatie wordt doorgestuurd naar de betreffende personen. Volledige details over ons gegevensbeschermingsbeleid vindt u in bepaling S hieronder.
 4. 4 BETALING

  • Als een reisbureau of derde partij namens u een reserveringsaanvraag voor een dienst doet, dan doet hij dit als agent. Op het moment dat u een reserveringsaanvraag voor een dienst indient wordt u verzocht om een aanbetaling te doen of het volledige bedrag te betalen. Als u enkel een aanbetaling doet, moet u de rest van het bedrag bij aankomst aan de aanbieder betalen. Als de aanbieder uw reserveringsaanvraag afwijst, zullen wij u hiervan via een e-mailbericht op de hoogte brengen en zullen wij u het reeds betaalde bedrag volledig terugbetalen via dezelfde methode als waarmee u had betaald.
 5. 5 VERANDERINGEN

  • U dient aanvragen om uw reservering te veranderen schriftelijk bij ons in te dienen. Deze zijn pas geldig als wij ze ontvangen en u per e-mail bevestigen dat de aanbieder de wijziging kan doorvoeren. U kunt de wijzigingen aanbrengen met behulp van de sectie "Mijn Reservering" van de website of door een fax of e-mail te sturen. Dit moet u minstens 48 uur voor uw reis doen. Zie bepaling J voor details over hoe u contact met ons op kunt nemen. Alle wijzigingen zijn onderworpen aan een redelijke administratieve toeslag die van tevoren aan ons moet worden betaald.
  • Als u de afhaal- of afzetplaats, de vluchtgegevens, het aantal passagiers of de leeftijd van de passagiers wilt wijzigen en dit brengt extra kosten met zich mee (bijvoorbeeld als er extra reizigers zijn of de vluchttijd verandert), dan moet u de extra kosten betalen op het moment dat u de wijziging doorvoert. Er zullen geen administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Als een aanbieder geen kosten in rekening brengt voor de voorgestelde wijziging (bijvoorbeeld de verandering van een vluchtnummer), dan worden geen extra kosten geheven mits u de verandering ten minste 48 uur voor de reis indient.
  • Als de wijziging een lager tarief met zich mee brengt wordt er een restitutie aangeboden welke onderworpen is aan een redelijke administratietoeslag, mits deze wijzigingen minstens 48 uur voor de reis zijn gemaakt.
  • Veranderingen in de tijd waarop u bij de afhaalplaats aankomt als gevolg van vertragingen of de vervroegde aankomst van uw vlucht en vertragingen bij de douanecontrole en bagageband worden niet gezien als veranderingen van uw reservering mits u niet later dan 60 minuten na de geplande tijd aankomt.
  • Voor veranderingen binnen de 48 uur voor het eerste deel van uw reis geldt een redelijke administratietoeslag.
 6. 6 ANNULERING

  • U dient aanvragen om uw reservering te annuleren schriftelijk bij ons in te dienen. Deze zijn pas geldig als wij ze namens de aanbieder hebben ontvangen. U kunt annuleren met behulp van de sectie "Mijn Reservering" op de website of door een fax of e-mail te schrijven. Zie bepaling J voor details over hoe u contact met ons op kunt nemen.
  • Als uw reservering betrekking heeft op een enkele reis of een retour, kan de aanbieder het ongebruikte deel van dat ticket terugbetalen als u voldoet aan de hieronder genoemde voorwaarden, waarbij dit minstens 48 uur voor aanvang van de reis moet zijn geannuleerd.
  • Bedragen worden niet terugbetaald tenzij u uw reservering geheel of gedeeltelijk minstens 48 uur voor de vertrektijd die op uw ticket staat vermeld annuleert. Als u om medische redenen niet in staat bent om dit te doen, dan wordt het bedrag u terugbetaalt als u een bewijs dat u niet kunt reizen (zoals een medische verklaring) kunt indienen.
  • Als de reis die u heeft geboekt vertraging oploopt of wordt geannuleerd of als er onvoldoende stoelen zijn en u beslist redelijkerwijs als gevolg hiervan om niet op reis te gaan, dan krijgt u uw geld terug als u uw voucher naar ons terugstuurt. Als u al wel gebruik heeft gemaakt van de heenreis, dan wordt het verschil tussen het tarief voor een enkele reis en een retour terugbetaald.
  • Als de dienst niet aan uw verwachtingen voldoet en u wilt om een of andere reden een vergoeding vragen, zie dan bepaling O hieronder.
 7. 7 ROLSTOELEN EN SCOOTMOBIELEN

  • U moet ons melden als u een rolstoel of scootmobiel meeneemt als u uw reserveringsaanvraag invult. Geef aan of hij ingeklapt kan worden, of het om een handgeduwde rolstoel gaat of dat hij is voorzien van een accu en/of motor zodat u de passende transfer kan worden geleverd.
 8. 8 VERZEKERING

  • Veel aanbieders vragen u om een reisverzekering af te sluiten als voorwaarde om bij hen te boeken. Wij adviseren u nadrukkelijk om een verzekering af te sluiten die u en uw reisgezelschap dekt tegen annuleringskosten; tegen de kosten voor medische zorg (en repatriatie) in geval van een ongeval of ziekte of tegen faillissement van de aanbieder; tegen verlies van bagage en geld en andere uitgaven. Als u uw verzekeringspolis hebt afgesloten, controleer deze dan zorgvuldig om er zeker van te zijn dat de gegevens juist zijn en dat alle relevante gegevens door u zijn verstrekt (bijv. bestaande medische aandoeningen). Het achterhouden van informatie of onvolledige informatie is van invloed op uw verzekering en kan deze ongeldig maken.
 9. 9 ONZE AANSPRAKELIJKHEID

  • Uw dienstenovereenkomst is aangegaan tussen u en de aanbieder, niet met ons. Als agent stellen wij ons niet aansprakelijk voor de verlening van de door u geboekte dienst. Wij zijn er aansprakelijk voor om informatie op onze website over de voor reservering beschikbare diensten te verstrekken; de technologie te voorzien om u in staat te stellen een reserveringsaanvraag te doen; de gegevens van de reserveringsaanvraag die u via onze website naar ons hebt verzonden naar de aanbieder door te sturen; u op de hoogte te houden van de door de aanbieder verrichte veranderingen in uw reservering of de wijzigingen of annuleringen die u wilt doorvoeren aan de aanbieder door te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van de onjuiste verwerking van uw reserveringsaanvraag door uw aanbieder, noch voor vergissingen bij het invullen van de reserveringsaanvraag of uw verzuim om complete en nauwkeurige informatie op de reserveringsaanvraag in te vullen.
  • Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor informatie over de dienst die we u te goeder trouw hebben doorgestuurd. Informatie over diensten, vervoersmiddelen, reistijden, afhaal- en afzettijden en afstanden zijn bij benadering en alleen ter oriëntatie. Zij zijn geen belofte van ShuttleDirect.com dat zij zoals op onze website vermeld staan worden geleverd.
  • ShuttleDirect.com doet geen uitspraken over of een bepaalde transportdienst al dan niet aan uw behoeften voldoet en is niet aansprakelijk voor uw keuze. Indien wij aansprakelijk worden gesteld jegens u op welke basis dan ook, dan is onze uiterste aansprakelijkheid beperkt tot twee keer de kosten van uw reservering (of de juiste verhouding hiervan als niet iedereen van de reservering betrokken is).
  • Elke vordering tot schadevergoeding bij overlijden of persoonlijk letsel tengevolge van het gebruik van de dienst moet worden ingediend bij de aanbieder van de dienst en wordt onderworpen aan de wetten en jurisdictie van het land waar de dienst wordt verleend. De naam en contactgegevens van uw aanbieder staan op uw voucher vermeld.
  • Soms verschijnen er fouten in onze website. Wij zullen ons best doen om deze zodra we ze gewaarworden zo snel mogelijk te corrigeren. Bij onjuiste prijzen of aanbiedingen, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst namens de aanbieder te beëindigen en u volledig terug te betalen.
  • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor aanvullende diensten die u eventueel direct bij uw aanbieder boekt.
  • Wij garanderen de nauwkeurigheid van de inhoud van deze website niet. Evenmin verzekeren wij dat de website vrij is van virussen of dergelijke die programmeerfouten of vernietigende eigenschappen bevatten.
 10. 10 CONTACT

  • Alle communicatie met u geschiedt via e-mail. Daarom raden wij met klem aan om uw e-mail te lezen voordat u aan uw reis begint. Verwachte wijzigingen of annuleringen met betrekking tot uw overeenkomst worden u namelijk ter kennis gebracht op het e-mailadres dat u hebt verstrekt in de reserveringsaanvraag van de dienst. Wij kunnen u ook andere voor u nuttige informatie toesturen.
  • Het is uw verantwoordelijkheid om ons uw huidige e-mailadres en mobiele telefoonnummer te verstrekken en ons op de hoogte te brengen van wijzigingen. Het is belangrijk dat u ons een mobiel telefoonnummer verstrekt waarop u tijdens uw reis bereikbaar bent in het onwaarschijnlijke geval dat wij met spoed contact met u op moeten nemen in verband met uw reservering.
  • Ons postadres is: Klantenservice, Vía Emilio Ortuño, 15, 03501 Benidorm, Alicante, Spanje, telefoonnummer: (+34) 966830101, fax: (+34) 965856551, e-mail: customer.care @viajesalameda.com, websites: www.shuttledirect.com en www.viajesalameda.com
 11. 11 TRANSPORTDIENSTEN

  • ShuttleDirect.com kan de vogende transportdiensten reserveren:

   Huur van privévervoer met chauffeur:
   Deze transportdiensten worden verleend aan de klant en zijn/haar reisgezelschap overeenkomstig de individuele tijd- en routebehoeften van de klant. De klant en zijn/haar reisgezelschap reizen niet met anderen.
   Shuttle of gedeelde rit:
   Deze transportdiensten worden verleend aan klanten die vooraf hebben gereserveerd en vinden plaats met voertuigen op een flexibele route en volgens flexibele vertrektijden. De klant en zijn/haar reisgezelschap reizen niet met anderen.
   Openbaar vervoer:
   Deze transportdiensten zijn bestemd voor gebruik door het publiek in het algemeen en vinden plaats op een vooraf bepaalde route en volgens een vooraf bepaald tijdschema. De klant en zijn/haar reisgezelschap reizen in een voertuig dat wordt gedeeld met andere klanten en mensen.
   Autoverhuur met of zonder chauffeur:
   Het vervoer wordt aangeboden als autohuur zonder chauffeur voor korte periodes.

  • Uw aanbieder zal alle redelijke inspanningen verrichten om op de op uw voucher aangegeven tijd bij het afhaalpunt te arriveren, maar dit kan niet gegarandeerd worden.
  • Bij de huur van privévervoer vanaf de luchthaven, zal de chauffeur maximum 60 minuten wachten vanaf de aankomsttijd van de vlucht die op uw voucher staat vermeld. De wachttijd van de chauffeur vanaf elk ander afhaalpunt is beperkt tot 20 minuten vanaf de op uw voucher vermelde tijd.
  • Het is uw verantwoordelijkheid om de datum, tijd en locatie op uw voucher of latere e-mailberichten van ons te controleren op afhaalgegevens van onze vervoersdienst. U moet ervoor zorgen dat de aankomsttijd op het vliegveld van vertrek u in staat stelt om ten minste 10 minuten voordat de incheckbalie open gaat (niet sluit) en in geen geval minder dan twee uur voor de geplande vertrektijd te arriveren.
  • De aanbieder is geheel vrij om de route naar uw bestemming te kiezen en dat hoeft niet per se de meest rechtstreekse route of het gebruik van tolwegen te zijn.
  • Let erop dat de meeste aanbieders zich niet aansprakelijk stellen voor de betaling van schadevergoeding voor vertragingen, annuleringen of gemiste diensten vanwege onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen waarover zij geen controle hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot ongevallen geleden door derde partijen op de transportroute, politiecontrolepunten, terroristische aanslagen of vandalisme, extreme weersomstandigheden of stakingen.
  • Het transport moet worden uitgevoerd tussen de plaats van herkomst en de bestemming die op uw voucher staan vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om een volledig en exact adres met straatnaam en huisnummer te leveren. Bij privévervoer zal het voertuig u zo dicht mogelijk bij uw accommodatie afzetten of ophalen. Daarbij wordt rekening gehouden met de fysieke eigenschappen van het voertuig en de toegang tot het overeengekomen adres. Bij gedeelde shuttlediensten zult u naar uw accommodatie of naar het afzetpunt dat zich het dichtstbij uw accommodatie bevindt worden gebracht.
  • Indien de gebruikelijke route is gesloten vanwege slecht weer of dergelijke en u wilt via een langere route naar uw bestemming worden gebracht, dan bent u aansprakelijk voor alle extra kosten die hiervoor betaald moeten worden.
  • Alle voertuigen zijn verzekerd overeenkomstig de lokale wetgeving.
  • U moet ons doorgeven als er minderjarigen in uw reserveringsaanvraag zijn opgenomen. U bent verplicht om de geleverde autostoeltjes te gebruiken, maar wij stimuleren het om uw eigen veiligheidsstoeltje voor uw kinderen mee te nemen, aangezien de regels in verschillende landen variëren.
  • Als u niet vermeld dat er zich minderjarigen onder uw reisgezelschap bevinden, dan is uw transportdienst afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte kinderzitjes in het voertuig. Indien er geen kinderzitjes beschikbaar zijn, zal de prijs van de dienst worden terugbetaald en zijn wij niet aansprakelijk voor de verlening van transportdiensten aan u.
  • Bij sommige aanbieders moet u bellen om uw reis opnieuw te bevestigen. Dit staat op uw voucher vermeld. Bevestigt u de reis niet opnieuw, dan zal de dienst niet worden verleend en wordt het geld niet terugbetaald.
  • Er staat op uw voucher een 24 uur per dag bereikbaar noodtelefoonnummer vermeld.
  • De categorie van het voertuig waarin de transportdienst moet worden verleend staat niet vast en de aanbieder heeft alle vrijheid om het voertuig te vervangen zonder aansprakelijkheid ten opzichte van u. Soms moet het voertuig worden vervangen als dit betekent dat de dienst toch kan worden verleend in omstandigheden waarin dat anders niet mogelijk zou zijn.
  • Het beleid ten aanzien van vluchtvertragingen, uitwijkingen, gemiste aansluitingen, als het vervoer begint op de luchthaven is het volgende:

   Vluchtvertragingen:
   Huur van privévervoer met chauffeur:
   Vertragingen tot drie uur van de oorspronkelijk geplande vliegtijd zijn inbegrepen. Bij vluchtvertragingen van meer dan drie uur moet u contact opnemen met de aanbieder om te vragen het voertuig vast te houden. Er dient voor de transportdienst een extra toeslag te worden betaald. Als u dit niet doet, wordt de dienst niet verleend.
   Shuttle of Gedeelde rit:
   Er wordt u vervoer aangeboden op de volgende beschikbare gedeelde dienst.
   Openbaar Vervoer:
   Er wordt u vervoer aangeboden op de eerst volgende beschikbare dienst.
   Uitwijkingen van vluchten:
   De luchtvaartmaatschappij zal u naar de geplande luchthaven vervoeren. Het voornoemde beleid betreffende vertragingen is van toepassing.
   Kijk voor vluchtannuleringen, gemiste vluchten of gemiste aansluitingen in ons annuleringsbeleid onder bepaling F.

  • Bij de huur van privévervoer met chauffeur zal de aanbieder proberen om contact met u op te nemen via het mobiele telefoonnummer dat u hebt doorgegeven, als u niet binnen 20 minuten van de op uw voucher vermelde tijd bij het afhaalpunt bent. Als het niet mogelijk is om met u te praten omdat er geen of een slechte verbinding is, geen signaal bestaat, de voicemail is ingeschakeld of de telefoon niet wordt opgenomen, dan wordt de dienst niet verleend, is de aanbieder niet verplicht om u de dienst te verlenen en wordt er niets terugbetaald.
 12. 12 BAGAGE

  • Alle bagage moet op juiste wijze zijn voorzien van een label met de naam van de eigenaar en het bestemmingsadres.
  • Elke passagier mag één stuk bagage met een maximum gewicht van 20 kg (maximum afmeting 158cm) en handbagage met een maximum gewicht van 5 kg (maximum afmetingen 45cm x 35cm x 20cm) meenemen.
  • Overbagage moet worden aangegeven als u een aanvraag indient om een dienst te boeken. U bent aansprakelijk voor alle gemaakte extra kosten, waaronder de kosten voor extra voertuigen voor het vervoer van de niet aangegeven overbagage. De aanbieder behoudt zich het recht voor om te weigeren de overbagage te vervoeren.
  • Uw bagage mag geen verboden artikelen bevatten, waaronder gevaarlijke materialen, dieren die niet bij ons zijn gemeld in overeenstemming met bepaling 8 hieronder, vuurwapens, bederfelijke en breekbare voorwerpen.
  • Wij raden aan om geen breekbare of waardevolle voorwerpen zoals sieraden, geld, edele metalen, zilverwerk, cheques of andere verhandelbare effecten, documenten, paspoorten en andere identiteitsbewijzen, monsters, e.d. in uw bagage te vervoeren.
  • Uw bagage is uw verantwoordelijkheid en wordt op uw eigen risico vervoerd. Wij noch uw aanbieder zijn aansprakelijk voor verlies of schade van de bagage. Wij raden aan om voor de dekking van verlies of schade een passende reisverzekering af te sluiten.
  • Bagage dat u aan boord van het voertuig heeft laten liggen zal naar het adres dat door u in de reserveringsaanvraag van de dienst is vermeld worden gestuurd en u zult extra kosten hiervoor moeten betalen.
  • U moet op uw reserveringsaanvraag voor een dienst aangeven of er huisdieren moeten worden vervoerd. Huisdieren worden voor uw risico vervoerd. Huisdieren moeten worden vervoerd in een transportbox die voldoet aan de regels van de IATA voor vervoer per vliegtuig. Huisdieren kunnen tijdens de reis erg nerveus worden. U moet hier rekening mee houden en alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen. U zult ons schadeloosstellen voor schade, kosten of vorderingen als gevolg van uw huisdier.
 13. 13 UW VERANTWOORDELIJKHEID

  • Uitsluitend u bent er aansprakelijk voor om de nodige documentatie om de grens over te gaan bij u te hebben. Wij noch de aanbieder zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het verzuim uwer zijde om deze documenten bij u te dragen of het verzuim om de douane, politie, belastingdienst te respecteren of te voldoen aan de overheidsregels van de landen waar dit vereist is. De voucher is geen geldig document voor het verkrijgen van visa.
  • U gaat akkoord met de vergoeding of terugbetaling aan ons van elke borg, schadeloosstelling of heffing die wij de autoriteiten moeten betalen omdat u de wetten, voorschriften, enz. of andere reisvereisten van de landen die u wilt aandoen, verlaten of waar u doorheen reist niet nakomt. In dit geval zullen wij het recht hebben om bedragen van u in te houden totdat u ons volledig hebt betaalt.
 14. 14 RECHT OP TOEGANG

  • De aanbieder, bestuurder of onze vertegenwoordiger behoudt zich het recht voor om te weigeren iemand te vervoeren die onder invloed van alcohol, drugs is en/of wiens gedrag als bedreigend voor de bestuurder, andere passagiers of uzelf kan worden beschouwd. Er wordt geen geld terugbetaald en wij zijn er niet aansprakelijk voor om u of een lid van uw reisgezelschap de dienst te verlenen of te helpen bij het regelen van alternatieve diensten.
  • Het is verboden om alcohol of verdovende middelen in welk voertuig dan ook te gebruiken en in de voertuigen is het verboden om te roken.
 15. 15 KLACHTEN

  • Aangezien uw overeenkomst voor uw arrangementen tussen u en de aanbieder geldt, moeten alle vragen en opmerkingen met betrekking tot uw dienst aan de aanbieder worden gericht. Als u tijdens uw reis een probleem heeft, moet dit op de bestemming onmiddellijk worden doorgegeven aan de aanbieder. De contactgegevens van uw dienstaanbieder staan vermeld op de voucher. Als u deze procedure niet naleeft, is er minder gelegenheid om uw klacht te bestuderen en op te lossen. Het bedrag van de vergoeding waar u recht op kunt hebben zou kunnen worden verlaagd of kan niet worden uitgekeerd afhankelijk van de omstandigheden. U kunt ook contact met ons opnemen voor bijstand tijdens uw verblijf of ons schrijven zodra u weer thuis bent met behulp van de contactgegevens die in bepaling J worden genoemd.
 16. 16 TALEN

  • Onze websites zijn beschikbaar in vele talen. Onze klantenservice en e-mailhulpdienst zijn beschikbaar in het Spaans en Engels maar wij zullen ook proberen dat het beschikbaar is in de taal waarin de overeenkomst is gesloten.
  • We zien toe op de kwaliteit van de vertaling van onze websites en voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden prevaleert de Spaanse tekst.
 17. 17 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  • De rechten met betrekking tot copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van onze websites zijn van ons of VIAJES ALAMEDA, S.A. heeft hiervoor de vergunning ontvangen en zijn beschermd door binnen- en buitenlandse regelingen.
  • Elk gebruik van de inhoud van onze website, waaronder de wijziging, verdere bekendmaking, reproductie of gehele of gedeeltelijke afbeelding ervan zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden.
  • U verplicht zich hierbij onze websites niet voor onwettige doeleinden te gebruiken.
 18. 18 RECHTSREGIME

  • Op deze algemene voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing.
  • Bij het verwerken van uw reservering zijn deze voorwaarden onderworpen aan de Spaanse wetten en de jurisdictie van de rechtbanken van Benidorm (Alicante). In uw overeenkomst met uw aanbieder zal de toepasbare wet staan vermeld.
Last review date: apr. 2019
afdrukbare versie